Senioren CNV Overheid, CNV Publieke Diensten en CNV Zorg & Welzijn

Sectorgroep senioren
Samenstelling Sectorgroepsbestuur
Contact
Blogs

Wanneer een lid van CNV Overheid, CNV Publieke Diensten of CNV Zorg & Welzijn met (vroeg)pensioen gaat, treedt hij/zij toe tot de Sectorgroep Senioren. De Sectorgroep Senioren draagt zorg voor de ontwikkeling en zonodig uitvoering van beleid in de collectieve belangenbehartiging van senioren. Als senioren-lid betaalt u nog maar € 9,05 per maand, en maakt u gebruik van de volledige service van CNVDe omzetting van de contributie gaat niet automatisch, maar u moet hiervoor zelf actie ondernemen. Gaat u met (vroeg)pensioen? Stuur dan een mail met het verzoek om uw contributie aan te passen: ledenadmin-cnv-connectief@cnv.nl

Het uitgangspunt van de Sectorgroep Senioren is dat alle senioren moeten kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over die thema’s die senioren bezighouden en waarbij CNV als belangenbehartiger optreedt. Om de belangen van senioren te behartigen zijn veel senioren actief in één van de meer dan 40 regionale of plaatselijke seniorengroepen in het land. De regionale en plaatselijke groepen zijn vertegenwoordigd in de Sectorgroepsbestuur Senioren (SGB).

Hulp van CNV bij keukentafelgesprekken

De gemeenten hebben per 1 januari 2015 de regiefunctie gekregen als het gaat om de zorg. Gemeenten voeren zogenaamde keukentafelgesprekken voor inwoners die zorg willen. Dit zijn hele belangrijke gesprekken, die bepalend zijn voor de zorg die u uiteindelijk ontvangt. CNV Connectief helpt leden bij deze gesprekken en ziet er op toe dat ze eerlijk en transparant verlopen. Deze service is gratis.
Meer informatie in de flyer Samen om de keukentafel.

Folder met voordelen voor senioren

Sinds kort is er ook een folder die een overzicht geeft van alle voordelen van het lidmaatschap van CNV Connectief voor de senioren van CNV Overheid, CNV Publieke Diensten en CNV Zorg & Welzijn. Meer informatie vindt u in de folder Met pensioen… en dan?

Toekomst pensioen

Ons pensioenstelsel is in beweging en verandering. Ook de Sociaal Economische Raad (SER) geeft hierover advies. Dit in het kader van de Nationale Pensioendialoog. Hieronder de analyse van APG (overheid en onderwijs) en PFZW (zorg en welzijn) over de toekomst van ons en uw pensioen.
Meer informatie over AOW en pensioen.

Meerjarenplan PFZW
SER-analyse APG
De toekomst van ons pensioen PFZW
PFZW analyse SER visie

Jaarverslag
Jaarverslag Sectorgroep Senioren 2016 
Jaarverslag Sectorgroep Senioren 2015

Nieuwsbrieven/brieven
Nieuwsbrief Sectorgroep Senioren CNV Connectief juni 2017
Nieuwsbrief Sectorgroep Senioren CNV Connectief mei 2017
Nieuwsbrief Sectorgroep Senioren CNV Connectief april 2017
Nieuwsbrief Sectorgroep Senioren CNV Connectief maart 2017
Nieuwsbrief Sectorgroep Senioren CNV Connectief februari 2017
Nieuwsbrief Sectorgroep Senioren CNV Connectief januari 2017
Nieuwsbrief Secorgroep Senioren CNV Connectief december 2016
Nieuwsbrief Sectorgroep Senioren CNV Connectief november 2016
Nieuwsbrief Sectorgroep Senioren CNV Connectief oktober 2016
Nieuwsbrief Sectorgroep Senioren CNV Connectief september 2016
Nieuwsbrief Sectorgroep Senioren CNV Connectief- juli/augustus 2016
Brief aan Tweede Kamer inzake seniorenbeleid
Nieuwsbrief Sectorgroep Senioren CNV Connectief – mei 2016
Nieuwsbrief Sectorgroep Senioren CNV Connectief – April 2016
Nieuwsbrief Sectorgroep Senioren CNV Connectief-  maart 2016
Extra nieuwsbrief over eventuele korting pensioenen – januari 2016 II
Koopkracht stijgt meer dan verwacht – januari 2016
Brief minister Asscher koopkracht 2016
Overzicht koopkrachtgevolgen senioren – december 2015
Zinvolle CNV ABP-informatiebijeenkomsten – november 2015
Gevolgen belastingplannen en AOW-gat – november 2015
Vervolg koopkrachtontwikkeling/huurtoeslag – oktober 2015
Koopkrachtontwikkeling senioren/gepensioneerden – september 2015
Oproep aan CNV Connectief en vakcentrale CNV verbetering inkomenspositie – augustus 2015
Opvatting kabinet nieuw pensioenstelsel – juli 2015  (extra info: Hoofdlijnen toekomstbestendig pensioenstelsel – PGGM>>
CNV helpt bij keukentafelgesprekken – mei 2015
Verslag ALV maart 2015 – april 2015
AOW-compensatie en AOW-gat – maart 2015
Kaderdag en Algemene Vergadering – februari 2015

Magazine MijnVakbond – editie Senioren
Het ledenblad MijnVakbond van CNV Overheid & Publieke Diensten en Zorg & Welzijn verschijnt vier keer per jaar. In december krijgen de senioren altijd een speciaal magazine met onderwerpen die voor senioren van belang zijn. Hieronder kunt u de edities downloaden.
Mijnvakbond.- december 2016
MijnVakbond – december 2015

CNV Senioren (voorheen Onder Dezelfde Paraplu)
Elk najaar organiseert CNV speciale bijeenkomsten voor seniorleden met onderwerpen die voor u van belang zijn. Alle bijeenkomsten beginnen om 13.30 uur. CNV Info, tel. 030-751 10 01 e-mail: cnvinfo@cnv.nl.