30 maart 2020

Wat als je buiten het ziekenhuis werkt en wat zijn de speciale richtlijnen voor mijn eigen sector?

In deze link Overzicht-beschikbare-richtlijnen-buiten-het-ziekenhuis-en-uitwerkingen-per-sector 11 juni zijn per sector de actuele links (control + klikken voor doorlinken) met de richtlijnen voor de specifieke sectoren buiten het ziekenhuis te vinden. Er zijn richtlijnen die gelden voor alle sectoren buiten het ziekenhuis. Daar begint de tabel hieronder mee. De richtlijnen voor testen zijn vanaf 28 april voor alle sectoren buiten het ziekenhuis het zelfde geworden.

Voor de meeste van deze sectoren gelden ook speciale sectorspecifieke richtlijnen. Die kunnen per sector verschillen. Kijk bij jouw eigen sector wat vooral voor jou belangrijk is.

Er zijn algemene richtlijnen, die speciaal gaan over persoonlijke beschermingsmiddelen, over de inzet van personeel en het testen als je zelf of jouw cliënten coronaklachten hebben en richtlijnen die gaan over het testen van cliënten. Je moet de richtlijnen van het RIVM die voor jouw sector gelden zeer nauwkeurig toepassen.

Natuurlijk moet je – als je risico’s loopt – werken met beschermend materiaal en daarnaast handen wassen, desinfecteren enzovoort.