Corona en werk: dit moet je weten

Ons dagelijks leven wordt nog steeds beïnvloed door het coronavirus. Privé, maar zeker ook op je werk. Je werkt al lang thuis. Je hebt een cruciaal beroep en loopt juist meer risico dan je wil. Je bent misschien bang dat je je baan verliest. Of zover is het al gekomen. En alles verandert, steeds maar weer. De nieuwe maatregelen en bijhorende afspraken roepen vragen op. Wij doen ons best die zo goed mogelijk voor je te beantwoorden.

Maatregelen per 25 februari 2022

Vanaf vrijdag 25 februari 2022 geldt de verplichte afstand van 1,5 meter niet meer. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in het verder openen van Nederland. Ook vervallen de meeste andere coronaregels die nu nog gelden. Welke dat zijn, lees je hieronder.

  • Er gelden weer normale openingstijden;
  • Het coronatoegangsbewijs vervalt voor locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn;
  • Het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen in de horeca, het onderwijs of in de winkel vervalt;
  • Het maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplaats, bijvoorbeeld in de horeca, vervalt.

Quarantainemaatregelen

Vanaf 18 februari is de duur van quarantaine al verkort. De isolatieduur wordt verkort naar minimaal 5 dagen (indien 24 uur klachtenvrij). Wat wel blijft is dat iedereen die positief test, in isolatie moet. Dit geldt ook als je een boosterprik hebt gehad. Als je positief getest bent en je hebt klachten, dan begint de isolatie vanaf het moment dat je klachten hebt. Heb je geen klachten? Dan begint de isolatie na de test. Meer informatie vind je hier.

Steun voor ondernemers

Sluit het bedrijf waar je voor werkt, door de maatregelen die zijn afgekondigd? En ben je onzeker of jouw baan daardoor op het spel staat? Het kabinet biedt bedrijven een steunpakket om ze te helpen, om werknemers in dienst te houden. Welke dat zijn lees je hier.

Vaccinatie

CNV vindt vaccinatie één van de belangrijkste manieren om onszelf, patiënten, cliënten, leerlingen en de samenleving te beschermen tegen een ernstig ziekteverloop door het corona-virus. Het CNV is echter tegen een vaccinatieplicht en ook tegen directe- of indirecte dwang. Dat geldt zowel voor de overheid als voor bedrijven. Het verplichten van coronavaccinatie is een inbreuk op de lichamelijke integriteit en in strijd met het zelfbeschikkingsrecht. Dat is op grond van de grondwet niet toegestaan. Of je jezelf wel of niet laat vaccineren, mag geen gevolgen hebben op je werk of salaris. CNV is daarom ook tegen plannen van sommige werkgevers voor een registratieplicht van personeel. Registratieplicht is een niet-gerechtvaardigde inbreuk op de privacy van werkenden. Het lost geen enkel probleem op, al was het maar omdat ook gevaccineerde mensen het virus kunnen overdragen.

Thuiswerken

Per 23 maart is het thuiswerkadvies officieel vervallen. Wel roept het RIVM op om hybride werken nog steeds te stimuleren. Het is belangrijk dat werkgevers hier goede afspraken over maken met werknemers. Werknemers met zorgen voor hun gezondheid moeten ook nog steeds veilig kunnen werken. Als je thuiswerkt, moet je werkgever zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Hij heeft namelijk een zorgplicht. Dit betekent dat hij je, afhankelijk van wat redelijkerwijs van hem gevraagd kan worden, voorziet in ergonomische arbeidsmiddelen om je werkplek ergonomisch in te richten. Denk bijvoorbeeld aan een ergonomisch toetsenbord, verstelbare bureaustoel of ergonomische muis. Let op, thuiswerken is geen recht. Het kan zijn dat je jouw werk niet vanuit huis kunt doen. Je baas mag dan van je verwachten dat je komt, als je geen klachten hebt. Natuurlijk moet hij er wel voor zorgdragen dat je jouw werk veilig kunt uitoefenen. Ben je bang voor besmetting? Ga dan in gesprek met je leidinggevende.

(Niet-medische) contactberoepen

Met ingang van 14 januari zijn ook de niet-medische contactberoepen weer toegestaan. Niet-medische contactberoepen zijn bijvoorbeeld schoonheidsspecialistes, kappers, rij-instructeurs en masseurs. Iedereen die in deze categorie valt, mag de deuren openen op de normale openingstijden. Deze maatregelen gelden ook voor dienstverleners die aan huis werken, zoals thuiskappers. Het dragen van een mondkapje en 1,5 meter afstand houden is na 25 februari 2022 niet meer nodig.

Jezelf en anderen beschermen

Per 23 maart is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Per 21 mei vervalt deze maatregel ook voor op de luchthaven en in het vliegtuig. Vanaf 21 mei is het dan nergens in Nederland meer nodig om een mondkapje te dragen. Mensen met gezondheidsklachten worden nog wel geadviseerd een medisch mondkapje te dragen. Andere hygiënemaatregelen blijven nog wel van kracht. Welke dat zijn, lees je hieronder.

Hygiënemaatregelen:

- Was vaak je handen. Hoest en nies in je elleboog;

- Blijf bij klachten thuis en doe direct een test. Ook als je gevaccineerd bent;

- Zorg voor voldoende frisse lucht.

Coronaprotocollen per branche

Om te zorgen voor werkbare situaties, zijn er protocollen gemaakt door verschillende branches. In zo’n protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Ben jij benieuwd naar de afspraken die er zijn gemaakt voor jouw branche? Check dat op MijnCoronaprotocol.nl. Werk je in het onderwijs? Dan vind je de meest actuele corona protocollen en aanvullende servicedocumenten op onze pagina 'Corona protocollen'.

Rol van je werkgever

Je werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Hij moet zich aan de voorschriften van het RIVM houden en maatregelen treffen om de kans op besmetting met het coronavirus te verkleinen. Daarbij moet je baas zich aan een aantal regels houden. Je mag bijvoorbeeld niet verplicht worden om je te vaccineren en je bent ook niet verplicht een gezondheidsverklaring af te geven. Het dragen van een mondkapje mag wel verplicht worden, als je werkt op een openbare plek waar klanten geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien. Denk bijvoorbeeld aan de supermarkt, het openbaar vervoer, het mbo en hoger onderwijs. Ook als je werkt in een contactberoep kan je verplicht worden om een mondkapje te dragen. Voorbeelden van contactberoepen zijn kappers of rij-instructeurs.

Rijksoverheid

We houden je op de hoogte van coronamaatregelen die invloed hebben op je werk. En proberen antwoord te geven op alle vragen die we krijgen. Omdat er veel verandert, lopen we soms ook wel eens achter. Check dus altijd de website van de Rijksoverheid of het RIVM voor de zekerheid.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict