Salaris te laat betaald? Dit zijn jouw rechten

Het is het einde van de maand en je kijkt er alweer naar uit: je salaris. Maar wéér krijg je je salaris te laat. Wat kun je doen? En wat zijn je rechten? Lees hier alles over te late betaling van je loon.

Wanneer is je salaris te laat?

In je arbeidsovereenkomst staat de periode waarover je werkgever loon berekent. Na afloop van deze periode moet je werkgever het loon uitbetalen. Dat betekent bij een weekloon na een week en bij een maandloon na een maand. Ook kan een betalingstermijn van 4 weken zijn afgesproken. Dan moet je werkgever je salaris na 4 weken uitkeren.

Verlengen uitbetalen loon

Je werkgever kan de periode dat gewerkt wordt en het moment van salarisbetaling, verlengen. Dit moet dan in de arbeidsovereenkomst staan. Er zijn ook grenzen aan de verlenging. Bij een weekloon mag betaling nooit langer duren dan een maand. Bij een maandloon mag dit nooit langer dan een kwartaal zijn.

Loonsverhoging bij te late betaling

Betaalt je werkgever je salaris te laat uit? Dan maak je aanspraak op een verhoging wegens vertraging. Deze verhoging bedraagt:

  • 5% per dag voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het loon moest worden betaald;
  • daarna 1% voor elke volgende werkdag, met een maximum van 50% van je loon.

Voor deze verhoging moet je wel zelf naar de rechter stappen. De rechter kan de verhoging beperken tot een lager bedrag (bijvoorbeeld 10% of 15%). Bewijst je werkgever dat het niet zijn schuld is dat het salaris te laat is? Dan krijg je geen loonsverhoging.

Zo krijg jij alsnog je salaris met mogelijke loonsverhoging

In de wet staat dat je recht hebt op loonsverhoging. Maar je krijgt dit niet zomaar. Stuur eerst een aangetekende brief naar je werkgever. Schrijf daarin dat je je achterstallige loon (met mogelijke loonsverhoging) wilt krijgen.

Reageert je werkgever niet op je brief? En krijg je nog steeds je loon niet? Vraag dan hulp aan een juridisch adviseur. Die stuurt je werkgever nog een brief over de te late betaling.

Elke situatie is anders. Deze tekst is een algemene voorlichting en geen persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies en rechtshulp kun je terecht bij onze deskundige juristen.

Word lid van CNV Vakmensen

Als lid van CNV Vakmensen maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken. Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen. Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft.

  • Deskundig advies
  • Rechtshulp voor werk en privé
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte