Veelgestelde vragen corona en werken in zorg en welzijn

Voor zorgmedewerkers gelden speciale regels. De veel gestelde vragen gaan over wat die speciale regels voor jou als zorgprofessional betekenen.

Wat maakt dat er andere regels gelden?

Het RIVM heeft een algemeen kader met corona-richtlijnen opgesteld met richtlijnen die gelden voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Die basisregels sluiten aan bij de corona-basisregels met adviezen van de overheid, die voor iedereen gelden. Dat algemene kader en die basisregels gelden niet voor de gezondheidszorg. Daar werken betekent dat voor jouw beroep soms afwijkende speciale corona-richtlijnen voor zorgprofessionals gelden. Het RIVM heeft de actuele informatie met richtlijnen voor zorgpersoneel in een speciaal gedeelte op hun website staan. Je vindt die informatie hier. Deze informatie is leidend. Er vinden regelmatig updates plaats, soms zelfs dagelijks. Regels over bescherming, werk, gezondheid en zeggenschap, geven jouw zorgwerkgever ruimte voor eigen keuzes en invulling. Het betekent ook dat jouw werkgever in verband met corona die ruimte nu anders zal invullen dan in andere sectoren het geval is. Het kan zijn dat jouw werkgever de grenzen opzoekt of daar zelfs overheen wil gaan. De antwoorden op de veelgestelde vragen gaan uit van wat in jouw sector anders is of veel meer aandacht vraagt      
{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Corona, inzet en beschermingsregels in de zorg

Moet je aan het werk als jouw huisgenoot kwetsbaar is en je in het ziekenhuis werkt?

Als jouw huisgenoot volgens het RIVM of jouw arts tot de risicogroep  hoort, dan moet je als dat verantwoord kan aan het werk. Jouw werkgever heeft daarover beleid gemaakt. Vraag daarnaar. Het advies is om met jouw werkgever in overleg te gaan als je liever ander veilig werk wilt doen. Als je er met jouw werkgever niet uit komt, neem dan met jouw vakbond contact op voor advies en hulp.

Moet je aan het werk als jouw huisgenoot kwetsbaar is en je buiten het ziekenhuis werkt?

Als jouw huisgenoot volgens het RIVM of jouw arts tot de risicogroep hoort, dan moet je aan het werk. Maar – als je buiten het ziekenhuis werkt – beslis je zelf of je dan gebruik wilt maken van een chirurgisch mondneusmasker en desinfectiemiddel. Als die er voor jou niet zijn (indien jouw werkgever die middelen niet of onvoldoende heeft) ga dan in overleg met jouw werkgever voor een veilige oplossing. Zolang die oplossing er niet is hoef je niet aan het werk. Je moet er als professional op kunnen vertrouwen dat je voldoende en betrouwbare beschermingsmiddelen beschikbaar hebt. Jouw werkgever moet daarvoor zorgen.

Dat staat in de Handreiking veilig werken i.v.m. COVID-19 die het ministerie van VWS met de vakbeweging heeft afgesproken voor werken buiten het ziekenhuis.

Natuurlijk kan je ook met jouw werkgever in overleg gaan als je liever ander veilig werk wilt doen.

Als je er met jouw werkgever niet uit komt, neem dan met jouw vakbond contact op voor advies en hulp.

Hoe zit het met testen op corona als je in het ziekenhuis werkt?

Elk ziekenhuis stelt eigen testbeleid op. Als je corona-klachten hebt, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met jouw werkgever en vraag dan naar dit testbeleid. Dan weet je hoe te handelen en hoe het met testen zit.

Hoe zit het met testen op corona als je buiten het ziekenhuis werkt?

Als je last hebt van corona-klachten, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met jouw werkgever voor de procedure rondom testen. Je kunt je ook voor testen aanmelden via Rijksoverheid.nl

Het actuele testbeleid en inzet voor alle sectoren binnen zorg en welzijn buiten het ziekenhuis, lees je hier. Enkele belangrijke punten hieruit lees je hieronder.

Testbeleid vanaf 1 juni:

 • Iedereen in heel Nederland met één of meer van onderstaande klachten moet thuisblijven.
 • Iedereen met dergelijke klachten die passen bij het nieuwe coronavirus kan zich laten testen. Het is van groot belang dat zorgmedewerkers (en hun huisgenoten) zich bij klachten direct laten testen.
 • Totdat de testuitslag bekend is blijft de persoon/zorgmedewerker met klachten thuis. Als deze persoon koorts en/of benauwdheid heeft, dan moeten ook alle huisgenoten thuisblijven tot na de testuitslag.

Als testuitslag bekend is:

 • Indien de test negatief is, mag een zorgmedewerker met milde klachten (in ieder geval geen koorts) weer aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.
 • Indien de test positief is, volgt bron-en contactopsporing door de GGD. Iedereen in het huishouden blijft tot 10 dagen na het laatste contact thuis. De positief geteste zorgmedewerker blijft thuis tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen EN 48 uur koortsvrij EN ten minste 24 uur symptoomvrij.

Hoe lang moet je thuisblijven als je buiten het ziekenhuis werkt, geen klachten hebt en: • bent teruggekeerd uit een risicogebied/-land (code oranje/rood)? • jouw huisgenoot positief is getest? • je een positief getest nauw contact hebt gehad? • als jouw huisgenoot luchtwegklachten heeft met koorts en/of benauwdheid?

De regels voor inzet voor alle sectoren binnen zorg en welzijn buiten het ziekenhuis lees je hier

 De samenvatting van de regels voor inzet zorgmedewerkers lees je hieronder

 

zorgmedewerker (zonder klachten) beleid voor zorgmedewerker
teruggekeerd uit een risicogebied/-land (code oranje/rood) thuisblijven tot 10 dagen na terugkeer***
met een positief geteste huisgenoot thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact***
met een positief getest nauw contact thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact***
met een huisgenoot met luchtwegklachten en koorts en/of benauwdheid thuisblijven tot de testuitslag van huisgenoot bekend is***

*** Bij hoge uitzondering en alléén als de zorgcontinuïteit in het geding komt (zie boven), kan hiervan afgeweken worden, mits de zorgmedewerker geen klachten heeft en tijdens het werk altijd een chirurgisch mondneusmasker minimaal type II draagt. Daarnaast draagt de zorgmedewerker ook nog handschoenen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek. Deze zorgmedewerker krijgt heldere instructies over het vroegtijdig signaleren van gezondheidsklachten en wordt bij voorkeur niet ingezet voor zorg van de meest kwetsbaren binnen de instelling.

 

Wat als je in het ziekenhuis werkt?

Het RIVM heeft voor zorgprofessionals in het ziekenhuis speciale informatie met richtlijnen ontwikkeld.

De informatie gaat over:

 • het protocol voor zorgmedewerkers na contact met een bevestigde corona-patiënt: bij het testbeleid en de inzet van zorgmedewerkers wordt het eigen ziekenhuisbeleid gevolgd
 • de kwaliteitsbeoordeling van beschermingsmiddelen
 • de herverdeling van medische materialen
 • links naar andere belangrijke informatie

In de LCI-richtlijnen Covid 19  staan voor zorgprofessionals in aparte blokken bijvoorbeeld afwijkende aandachtspunten/adviezen over:

 • de inzet van kwetsbare medewerkers;
 • preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers en de minimale eisen voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De speciale richtlijnen gelden bovenop de algemene preventieve maatregelen die voor iedereen gelden;
 • reiniging, desinfectie en sterilisatie;
 • maatregelen naar aanleiding van een bevestigde patiënt;
 • maatregelen ten aanzien van personen met corona-klachten (maatregelen voor zorgmedewerkers algemeen en na contact met een bevestigde patiënt);
 • wering van werk voor zorgmedewerkers.

Het is erg belangrijk om deze richtlijnen van het RIVM die voor jouw sector gelden, zeer nauwkeurig toe te passen. Dat betekent – als je risico’s loopt – werken met beschermend materiaal en daarnaast handen wassen, desinfecteren enzovoort.

Wat als je buiten het ziekenhuis werkt en wat zijn de speciale richtlijnen voor mijn eigen sector?

Het RIVM heeft voor zorgprofessionals buiten het ziekenhuis speciale informatie met richtlijnen ontwikkeld.

De informatie gaat over:

 • het testbeleid en de inzet van zorgmedewerkers;
 • over het algemene beleid voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen als je buiten het ziekenhuis werkt en over speciaal pbm-beleid voor de wijkverpleging en de maatschappelijke ondersteuning (WMO);
 • het protocol voor zorgmedewerkers na contact met een bevestigde corona-patiënt;
 • de kwaliteitsbeoordeling van beschermingsmiddelen;
 • de herverdeling van medische materialen;
 • instructiefilmpjes over gebruik PMB en afnametechniek keel- en neuswat;
 • links naar andere belangrijke informatie.

In de LCI-richtlijnen Covid 19  staan voor zorgprofessionals in aparte blokken bijvoorbeeld afwijkende aandachtpunten/adviezen over:

 • de inzet van kwetsbare medewerkers;
 • preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers en de minimale eisen voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De speciale richtlijnen gelden bovenop de algemene preventieve maatregelen die voor iedereen gelden;
 • reiniging, desinfectie en sterilisatie;
 • maatregelen naar aanleiding van een bevestigde patiënt;
 • maatregelen ten aanzien van personen met corona-klachten (maatregelen voor zorgmedewerkers algemeen en na contact met een bevestigde patiënt);
 • wering van werk voor zorgmedewerkers.

Het is erg belangrijk om deze richtlijnen van het RIVM die voor jouw sector gelden zeer nauwkeurig toe te passen.

Dat betekent – als je risico’s loopt – werken met beschermend materiaal en daarnaast handen wassen, desinfecteren enzovoort.

Moet ik aan het werk als ik tot de RIVM-risicogroep hoor met een kwetsbare gezondheid?

Als je zelf kwetsbaar bent, overleg dan met jouw werkgever over werk zonder besmettingskans door collega’s of cliënten.

Als je zelf volgens het RIVM of jouw arts tot de risicogroep hoort, moet je om overleg met de bedrijfsarts vragen. Je moet hem dan vragen vast te stellen of je veilig kunt werken. Als dat niet mogelijk is, zal jouw werkgever passend vervangend werk voor jou moeten zoeken zonder besmettingskans door collega’s of cliënten. Als dat niet mogelijk is moet jouw werkgever jou van je werk vrijstellen zonder opbouw van minuren.

Dat staat in de Handreiking veilig werken i.v.m. COVID-19 die de vakbeweging op 4 juni met de minister van VWS heeft afgesproken.

Als je er met jouw werkgever niet uit komt, neem dan met jouw vakbond contact op voor advies en hulp.

 

Risicogroep RIVM kwetsbare gezondheid

Het RIVM heeft bij de Vragen & antwoorden nieuw coronavirus een lijst gepubliceerd van aandoeningen die iemand kwetsbaar maken of die een zwakke gezondheid aanduiden. Als je zelf volgens deze lijst kwetsbaar bent, hoef je niet te werken bij besmettingskans door collega’s of cliënten.

 

Het RIVM heeft aandachtspunten voor bescherming opgesteld rondom de inzet van kwetsbare medewerkers (versie 28 juni).

In deze aandachtspunten staat onder meer het volgende:

Algemeen

Artikel 3 lid 1 sub a van de Arbowet verplicht werkgevers zo veel mogelijk te voorkomen dat het werk een nadelige invloed heeft op de gezondheid van werknemers. Kwetsbare werknemers hebben hierbij recht op extra bescherming.

 

Definitie

Zie ‘Verhoogde kans op ernstig beloop’ bij Risicogroepen

 

Uitgangspunten ten aanzien van inzet in werk

 Het uitgangspunt is dat ook een kwetsbare werknemer in principe zijn eigen werk kan blijven doen. Al dan niet in combinatie met aanvullende maatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen  en/of fysieke barrières. Dit zo lang er consequent en volgens de bestaande richtlijnen/procedures van de instelling of organisatie wordt gewerkt (naast de richtlijnen van het RIVM en eventueel de GGD) en oncontroleerbare situaties worden vermeden.

De inhoud van het werk en de individuele gezondheidsfactoren en werkomstandigheden vormen altijd het vertrekpunt.
De werkgever moet hiervoor beleid maken; hiervoor wordt verwezen naar de eigen werkgever/zorginstelling.
Een kwetsbare werknemer moet van zijn werk worden vrijgesteld als er een verhoogd gezondheidsrisico speelt (bepaald na een weging van de werkgebonden infectierisico’s en de individuele gezondheidsfactoren) en blootstelling mogelijk is aan COVID-19-positief geteste patiënten of voor COVID-19-verdachte personen (neusverkouden of hoesten of koorts) en/of aan besmette materialen/werk in een laboratoriumomgeving EN waarbij voldoende bescherming niet mogelijk is (= onbeschermd contact) of wanneer door de werkgever niet voldoende bescherming geleverd kan worden.
Indien een werknemer tot de medische risicogroepen (RIVM-lijst) behoort en niet zeker is over zijn medische situatie, kan hij in dat geval contact opnemen met zijn bedrijfsarts en/of zijn behandelaar. Het kan zijn dat tijdens de corona-uitbraak aanvullende voorzorgsmaatregelen en instructies nodig zijn. Het is van belang dat met de werkgever/leidinggevende in goed overleg en met gezond verstand wordt bekeken hoe taken kunnen worden uitgevoerd; hierbij is altijd een individuele risico-inschatting en maatwerk nodig; de bedrijfsarts adviseert.

Er zijn situaties denkbaar waarin het werk wél een verhoogd gezondheidsrisico oplevert en extra bescherming redelijkerwijs of in praktische zin niet te realiseren is. In die gevallen verplicht de wet de werkgever om, na een goede risico-inschatting, werknemers met verhoogde kwetsbaarheid vrij te stellen van de desbetreffende werkzaamheden en (tijdelijk) vervangend werk aan te bieden. Eventueel kan er ook aanvullende medische informatie worden opgevraagd bij de behandelaar (medisch specialist of huisarts).

Met de behandelaar kan de werknemer zijn medische behandeling doornemen en bespreken wat hij zelf kan doen om zijn weerbaarheid te verhogen, bijvoorbeeld door meer te bewegen of een gezonde leefstijl.

Wat moet ik doen en wanneer mag ik worden getest als ik in een Z&W sector werk en corona-symptomen heb (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts)?

De inzet en het testbeleid is vanaf 7 mei hetzelfde geworden voor alle zorgmedewerkers die werken in of buiten het ziekenhuis.

Als je last hebt van corona-symptomen (hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts), neem dan zo spoedig mogelijk contact op met jouw werkgever om jouw situatie te bespreken.

Het actuele testbeleid voor alle sectoren Z&W in en buiten het ziekenhuis lees je hieronder.

Een zorgmedewerker met symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) en die directe zorg verleent aan een patiënt/cliënt, kan worden getest.

Totdat de testuitslag bekend is:

 • Medewerkers met koorts: thuisblijven.
 • Medewerkers zonder koorts: bij voorkeur thuisblijven of anders persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)** gebruiken zodat de medewerker de patiënt/cliënt niet besmet. Volg hierin de richtlijnen van de beroepsgroep.

* Neem contact op met de werkgever voor de procedure rondom testen. De regie voor het testen ligt bij de GGD in de regio (zie https://ggdghor.nl/thema/testen-covid-19). Zorgmedewerkers die werken met lichamelijk kwetsbare of oudere personen hebben prioriteit.

** PBM om te voorkomen dat de medewerker met klachten het virus overdraagt aan patiënten/cliënten, bestaat uit een chirurgisch mondneusmasker type II en wegwerphandschoenen voor de medewerker. Het mondneusmasker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende patiënten/cliënten). De handschoenen moeten per patiënt/cliënt gewisseld worden.
NB Ter voorkoming van besmetting van de medewerker door de patiënt/cliënt worden de standaard PBM gedragen, bestaande uit een chirurgisch mondneusmasker type IIR, wegwerphandschoenen, een bril en schort. Zie https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis.
Als testuitslag bekend is:

Als de test negatief is: aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.

Als de test positief is: thuisblijven tot

 • minimaal 7 dagen na de start van de symptomen (1)
 • 48 uur koortsvrij (2) EN
 • ten minste 24 uur symptoomvrij (3).
 1. Start symptomen: ook wel de eerste ziektedag. Als deze dag niet bekend is kan de datum van de monsterafname genomen worden.
 2. Koortsvrij: temperatuur onder de 38 graden, zonder koorts remmende medicatie.
 3. Symptoomvrij van COVID-19: geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid. Symptomen zoals door patiënt en/of behandelaar herkenbaar bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen vallen niet onder symptomen van COVID-19. Moeheid, anosmie, dysgeusie en postvirale hoest spelen geen rol bij de definitie van symptoomvrij. Deze klachten kunnen een paar dagen tot weken langer aanhouden, zoals bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid.

Geldt voor zorgpersoneel de algemene RIVM-richtlijn dat je thuis moet blijven als een huisgenoot of een nauw contact coronaklachten of een bewezen besmetting heeft?

Voor zorgpersoneel gelden voor werken en thuisblijven wat andere regels dan de algemene RIVM-richtlijnen die voor iedereen gelden.

Wat de andere regels zijn zie je hieronder in het schema.

 

zorgmedewerker (zonder klachten)
met een
beleid voor zorgmedewerker voorwaarden
positief geteste huisgenoot thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact***  
positief getest nauw contact kan werken tot 14 dagen na laatste contact dient zorgmedewerker PBM te gebruiken
huisgenoot met luchtwegklachten en koorts en/of benauwdheid kan werken tot testuitslag van huisgenoot bekend is, dient zorgmedewerker PBM te gebruiken

Hier lees je alle RIVM-informatie over wat er precies voor zorgpersoneel geldt.

 

 

Hoe gaan we om met de collega’s bij wie thuiswerken niet mogelijk is? Welke preventieve maatregelen worden er genomen? Wordt er nagedacht over wat er moet gebeuren als de situatie onverhoopt nog zou verergeren of verbeteren nu Nederland langzaam van het slot afgaat?

De gezondheidsrisico’s bij besmetting en de bescherming daartegen zijn belangrijke onderwerpen. Zeker nu Nederland weer langzaam van het slot afgaat. Dat betekent dat elke organisatie aan de slag moet met een corona-beschermingsprotocol, dat bescherming op basis van de RIVM-richtlijnen voor jouw organisatie concreet regelt. Zo’n protocol is meestal gebaseerd op een raamprotocol dat landelijk door de eigen sector is opgesteld. Daarbij zijn werkgeversorganisaties, de vakbeweging, de overheid en vaak ook andere belanghebbenden betrokken. Vraag jouw OR naar de status hiervan.

Naast de gezondheidsrisico’s, stelt corona ook eisen aan de continuïteit van jouw organisatie. De hoeveelheid werk kan door corona sterk toenemen, maar ook het aantal medewerkers dat in thuisquarantaine verblijft, terwijl ze om dezelfde reden niet naar hun werk kunnen komen. Het is denkbaar dat dienstverlening met inzet van extra werkenden sterk moet worden uitgebreid. Maar ook dat werk (tijdelijk) sterk terugloopt en dat een organisatie of locatie (tijdelijk) moet worden gesloten. Wordt er binnen jouw organisatie nagedacht over vragen als hoe bereiden we dat goed voor? Hoe geven we dat vorm in een continuïteitsplan?

Vraag jouw OR of en hoe er wordt nagedacht over vragen als: wat gaan we doen als iedereen weer kan komen werken en de situatie weer is genormaliseerd? Hoe bespreken we met elkaar wat er is gebeurd? Hoe meten we het effect van het thuiswerken en wat kan dat betekenen voor de reguliere bedrijfsvoering?

Kan ik me nog wel ziek melden?

Ja. Ziek is ziek. Daar verandert het coronavirus niets aan. Als jij jezelf ziek meldt, kan een leidinggevende of werkgever jou niet verplichten om te komen werken. De regels die normaal bij ziekte gelden, zijn nu ook van toepassing.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Corona en gebruik van beschermingsmiddelen in de zorg

Is er voldoende beschermend materiaal?

In iedere regio is er een ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) die de verdeling en distributie verzorgt. Daar kan ook jouw organisatie zich melden. De schaarste is inmiddels minder geworden.

Testen

Vanaf 1 juni 2020 moet iedereen in heel Nederland met klachten passend bij COVID-19 thuisblijven. Iedereen met klachten kan zich laten testen. Zie de instructies van de overheid. Het is extra belangrijk dat personen die voor kwetsbare personen zorgen zich bij klachten direct laten testen.

Zie ook de bijlage Testbeleid en inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Ziekenhuizen hebben een eigen testbeleid voor hun personeel gemaakt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Ziekenhuis

Als je in het ziekenhuis werkt geldt het eigen infectiepreventiebeleid. Ook v.w.b. PBM.

Buiten het ziekenhuis

Als je buiten het ziekenhuis werkt, zijn de algemene uitgangspunten voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te vinden in de bijlage Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis. Ook is bij deze richtlijn het aparte Beleid voor PBM in de wijkverpleging en het Beleid voor PBM Wmo-ondersteuning opgenomen.

De vakbeweging heeft op 4 juni met de minister van VWS de Handreiking veilig werken i.v.m. COVID-19 opgesteld voor zorgpersoneel buiten het ziekenhuis. Daarin staat wanneer je bij coronaklachten getest moet worden, wanneer je moet thuisblijven, wanneer je aan het werk moet en hoe je dan met PBM moet omgaan. Als een cliënt corona heeft en de zorg niet kan worden uitgesteld, dan moet je altijd werken met PBM.

Ook zonder klachten is er een kans dat de patiënt toch besmet is. Je beslist dan zelf om wel of geen gebruik te maken van PBM.

Als deze handreiking niet kan worden gevolgd, omdat er onvoldoende PBM zijn, dan kan de zorg niet worden verleend. Je moeten er immers op kunnen rekenen dat je overeenkomstig deze handreiking jouw werk kan doen. In deze situatie overleg je met jouw leidinggevende. Zolang er overleg plaatsvindt in deze specifieke situatie, vindt er geen zorg plaats. Je moet er als professional op kunnen vertrouwen dat je over voldoende en de juiste beschermingsmiddelen beschikbaar hebt. De organisatie waarvoor je werkt moet daarvoor zorgen.

Als je er met jouw werkgever niet uitkomt, neem dan contact op met de vakbond voor advies en hulp.

Neem geen genoegen met het antwoord dat er onvoldoende materiaal is en vraag door. Vermijd risico’s zoveel mogelijk! Zie de Handreiking veilig werken i.v.m. COVID-19 en ook de vraag: Kan ik van mijn werkgever eisen dat hij mij beschermingsmiddelen tegen corona aanbiedt?

Er zijn veel verschillende mondkapjes. Wanneer moet ik welk type mondkapje op doen? En hoe zit het met gebruik van de andere beschermingsmiddelen?

Op het Factsheet ‘Wanneer is welk persoonlijk beschermingsmiddel nodig in de zorg?´ van 20 juli kun je zien wanneer je welk mondkapje je moet gebruiken. En, wanneer er geen mondkapje nodig is.  Zie voor de argumenten de bijlage bij de LCR-richtlijn over corona. Daarin worden argumenten genoemd voor de Nederlandse adviezen over gebruik van mondneusmaskers.

Waar kan ik een klacht indienen als mijn werkgever weigert om mij mijn werk te laten doen volgens de RIVM-richtlijnen?

Als het je niet lukt om met jouw werkgever goede afspraken te maken over hoe je jouw werkzaamheden veilig volgens de RIVM-richtlijnen kunt doen, dan adviseren we je om hierover met jouw vakbond contact op te nemen. Je kunt de vakbond advies vragen over hoe je het beste om kunt gaan met deze onveilige situatie.

Je kunt (bij voorkeur na overleg met jouw vakbond) ook met het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) contact opnemen en/of daar een klacht indienen. Het LMZ is een onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Je kunt bij het LMZ ook advies en informatie krijgen als je vragen en/of klachten hebt over de kwaliteit van zorg. Dat kan gaan over jouw werkgever als zorgverlener, maar bijvoorbeeld ook over een medicijn of medisch hulpmiddel. Op de website van het LMZ staat hoe je een klacht kunt indienen en hoe je met het LMZ contact kunt opnemen als je behoefte hebt aan informatie of persoonlijk advies bij het indienen van een klacht.

Het LMZ bespreekt dagelijks alle klachten – waarbij de klagers anoniem blijven – met de Inspectie zodat de Inspectie weet wat er speelt.

Het LMZ kan besluiten om naar aanleiding van een klacht de Inspectie te vragen om een onderzoek in te stellen. Als het LMZ denkt dat jouw klacht een reden kan zijn voor een onderzoek, neemt het LMZ altijd contact met je op. Het LMZ vraagt dan jouw machtiging. Dit houdt in dat je de Inspectie toestemming geeft om jouw werkgever als zorgaanbieder van jouw naam en klacht op de hoogte te stellen. Dit gebeurt alleen in geval van een onderzoek. De Inspectie lost jouw klacht niet op. Op basis van het onderzoek kan de Inspectie wel maatregelen treffen tegen jouw werkgever als zorgaanbieder.

Hoe zit het met de beschikbaarheid en verdeling van beschermingsmiddelen over de zorgsectoren?

Omdat de coronapandemie wereldwijd nog niet onder controle is duurt ook de wereldwijde schaarste aan beschermingsmiddelen voort. Volgens de regering moet Nederland er daarom rekening mee houden dat schaarste van deze beschermingsmaterialen voorlopig zal blijven aanhouden in alle zorgsectoren.

De Nederlandse overheid probeert extra persoonlijke beschermingsmiddelen te organiseren en doet dat op 3 manieren:

 • aanvullende inkoop door het Landelijk Consortium hulpmiddelen;
 • opstarten van productielijnen in Nederland voor mondmaskers, beschermingsbrillen, spatschermen en beademingsapparatuur;
 • veilig hergebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De ROAZ voert de verdeling en het aan zorgorganisaties beschikbaar stellen van de beschermingsmiddelen regionaal uit.

Meer informatie vind je op de website van de GGD GHOR bij het thema Persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Kan ik van mijn werkgever eisen dat hij mij beschermingsmiddelen tegen corona aanbiedt? Wat als dat niet lukt? Wat zijn de algemene richtlijnen en hoe zit dit precies als ik buiten het ziekenhuis werk?

Algemeen 

 • Jouw werkgever moet in overleg met de arbodienst vaststellen of er op jouw werk een verhoogd gezondheidsrisico is. Jouw werkgever is namelijk verantwoordelijk voor een veilige werkplek en moet maatregelen nemen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. In die situaties wordt door het RIVM uit voorzorg het gebruik van mondneusmaskers en/of andere persoonlijke beschermingsmaatregelen aangeraden. De kosten zijn voor de rekening van de werkgever. Jouw werkgever hoort je over deze risico’s goed te informeren.
 • Jouw werkgever mag niet van jou eisen om in strijd met de actuele richtlijnen voor bescherming tegen besmetting te komen werken. En ook niet in strijd met het door jouw of sector vastgestelde coronaprotocol met regels voor bescherming. Het kan zijn dat jouw verhoogde gezondheidsrisico kan worden weggenomen bij gebruik van de voorgeschreven beschermingsmaatregelen (PBM). Dan moet je wel aan het werk met gebruik van die PBM.
 • Als je een verhoogd risico loopt dat niet kan worden weggenomen, bijvoorbeeld omdat jouw gezondheid kwetsbaar is of omdat je geen PBM krijgt terwijl dat wel moet, neem dan contact op met jouw vakbond voor advies over hoe jouw werkgever moet handelen. Het is dan heel goed mogelijk dat jouw werkgever niet handelt, zoals een goede werkgever dat hoort te doen en zich ook niet houdt aan de Arbowet. Je kunt ook contact opnemen met jouw huisarts en zelf preventief contact zoeken met jouw bedrijfsarts.
 • Als jouw gezondheid kwetsbaar is lees dan deze RIVM-richtlijndie over de voorwaarden voor jouw inzet gaat.
 • Jouw werkgever zal – als het niet lukt om jouw werk wel veilig te kunnen doen – jouw werk voorlopig moeten uitstellen totdat dit wel veilig kan – bijvoorbeeld met PBM -, jou vervangend werk moeten laten doen dat wel veilig kan worden gedaan, of voorlopig geen werk laten doen. Natuurlijk met behoud van jouw salaris.
 • Vraag jouw OR ook of er voor jouw organisatie en/of jouw sector een coronaprotocol is.

Buiten het ziekenhuis

De vakbeweging heeft op 4 juni met de minister van WVS de Handreiking veilig werken i.v.m. COVID-19 voor zorgpersoneel buiten het ziekenhuis. Daarin staat wanneer je bij corona klachten getest moet worden, wanneer je moet thuisblijven, wanneer je aan het werk moet en hoe je dan met PBM moet omgaan.

 • Als een cliënt corona heeft en de zorg niet kan worden uitgesteld dan moet je altijd werken met PBM.
 • Ook zonder klachten is er kans dat patiënt toch besmet is. Je beslist zelf om wel of niet van PBM gebruik te maken.
 • Als deze handreiking niet gevolgd kan worden, omdat er onvoldoende PBM zijn, dan kan de zorg niet worden verleend. Je moeten er immers op kunnen rekenen dat je overeenkomstig deze handreiking jouw werk kan doen. In deze situatie overleg je met jouw leidinggevende. Zolang er overleg plaatsvindt in deze specifieke situatie, vindt er geen zorg plaats. Je moet er als professional op kunnen vertrouwen dat je voldoende en de juiste beschermingsmiddelen beschikbaar hebt. De organisatie waarvoor je werkt moet daarvoor zorgen.

Als je er met jouw werkgever niet uit komt, neem dan contact op met de vakbond voor advies en hulp.

Neem geen genoegen met het antwoord dat er onvoldoende materiaal is en vraag door. Vermijd risico’s zoveel mogelijk! Zie de Handreiking veilig werken i.v.m. COVID-19.

Waar vind je praktische informatie voor zorgmedewerkers over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen?

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Corona en arbeidsvoorwaarden in de zorg

Hoe hoog is de bonus voor de inzet zorgpersoneel tijdens coronacrisis, voor wie is die en wanneer wordt die naar verwachting door jouw werkgever betaald?

Hoogte netto bonus

Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden krijgen een bonus van 1000 euro netto. Dat heeft het kabinet op 25 juni besloten. Hiermee laten de Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid zien voor al het harde werk dat de mensen in de zorg tijdens de coronacrisis hebben verricht.

 

Netto bonus voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg.

De netto bonus krijg je

 • als je in de zorg en ondersteuning werkt in de Verpleeghuiszorg, Ambulancezorg, Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Wijkverpleging, Maatschappelijke ondersteuning, Geestelijke gezondheidszorg, Jeugdzorg, UMC’s, kraamzorg of in een van de overige zorgsectoren.
 • en als je je in de corona-tijd (1 maart tot 1 september) hebt ingezet voor patiënten en cliënten en direct of indirect de effecten van corona hebt ondervonden. Daarbij ligt de focus op verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en het ondersteunend personeel. Het gaat daarnaast ook om schoonmaakpersoneel die zich in deze sectoren extra hebben ingezet.

 

Jouw werkgever betaalt jou de netto bonus uit.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zorgt er in overleg jouw werkgever voor dat het geld bij jou terechtkomt. Tijdens de zomer wordt verder uitgewerkt, hoe de subsidie zo goed en zo eenvoudig mogelijk aan jouw werkgever kan worden uitgekeerd. Het is de bedoeling dat jouw werkgever jouw bonus uiterlijk 1 oktober bij een overheidsloket kan aanvragen. Je krijgt die dan daarna op jouw rekening.

 

Mening CNV

CNV heeft bij de politiek hard voor deze bonus geknokt en is blij dat die er nu is. CNV vindt dit niet genoeg en blijft strijden voor het structureel beter belonen van mensen in de zorg

 Maar: zorgmedewerkers die tijdens de coronacrisis extra hebben gewerkt raken daardoor mogelijk hun toeslagen, zoals huur- of zorgtoeslag, kwijt. Staatssecretaris van Financiën, Alexandra van Huffelen, heeft namelijk de Tweede Kamer laten weten dat zij geen uitzonderingen voor zorgpersoneel kan maken. Ze vindt het te ingewikkeld om vast te stellen of dat geld met extra werken is verdiend

 CNV vindt dat een dwaling. ‘Het is van de gekke dat zorgwerkers die vanwege de coronacrisis meer uren hebben gemaakt, soms onder druk van hun werkgevers, hun toeslagen zouden verliezen en er mogelijk op achteruit gaan’, reageert CNV Zorg & Welzijn voorzitter Anneke Westerlaken.

Wat adviseren bonden en VGN over toepassing van de arbeidsvoorwaarden in de cao gehandicaptenzorg nu de coronazorg daar afneemt en de reguliere zorg weer op gang komt? En over welke onderwerpen gaat de handreiking van 24 juli?

Het is inmiddels duidelijk dat het virus nog een tijd onder ons zal blijven, met alle gevolgen van dien. Daarom adviseren de vakbonden en VGN in deze handreiking om gezamenlijk op zoek te gaan naar hoe het werk het best georganiseerd kan worden met een juiste toepassing van de cao. Deze handreiking helpt hierbij, omdat hiermee een toelichting wordt gegeven op de afspraken in de cao, de dialoog wordt ondersteund en een denkrichting voor mogelijke oplossingen wordt gegeven.

Wat in deze handreiking staat kun je lezen door die hier te downloaden.

In deze handreiking lees je de dringende adviezen die gaan over aanpassing van je werk, de omvang, de plaats en de werktijd, over min- en plus uren, over aanpassing van je werktijden en rooster, over het opnemen of intrekken van vakantie en tenslotte over overwerk voor meer dan 10%.

Hoe blijf ik lichamelijk en mentaal fit in deze bijzondere omstandigheden met hoge werkdruk ?

Je werkt nu waarschijnlijk onder extreme omstandigheden. De werkdruk is hoog, je moet misschien taken verrichten die je niet gewend bent, écht patiëntcontact is moeilijk en het menselijk lijden is groot. Hoe kun je optimaal voor jezelf, je collega’s en de patiënt zorgen?

In deze folder lees je tips over hoe je in deze periode fysiek en mentaal fit blijft. Zie ook de hieronder weergegeven tips en adviezen die staan op de landelijke vereniging van artsen in dienstverband:

Sinds dinsdag 7 april kun je bovendien terecht bij Sterk in je Werk voor een luisterend oor. Professionele coaches bieden jou op vrijwillige basis een steuntje in de rug en verwijzen je zo nodig door naar gespecialiseerde hulp. Dat doet de ARQ IVP, onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ARQ IVP is 7 dagen per week tussen 8:30 en 21:30 uur bereikbaar op 088 – 330 5500.

IZZ (ledencollectief van mensen in de zorg) bied je kosteloos het e-book ‘Zorgen voor professionals’ aan. Zorgen voor professionals is geschreven door professionele coaches onder leiding en redactie van Donatus Thöne. Het bevat tips voor professionals die onder grote druk moeten werken en biedt:

 • Tips voor de voorbereiding
 • Tips voor als je midden in de crisis zit
 • Tips voor de debriefing
 • Tips voor de omgang met je kinderen

Wat zijn de corona afspraken in de jeugdzorg van 24 juni over min-uren, pbm en testen, werkdruk, verlof, thuiswerken, onkostenvergoeding, aansprakelijkheid, AVG en flexibele inzet?

De vakbeweging heeft op 24 juni met werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland een corona overeenkomst jeugdzorg 24 juni afgesloten. Daarin staan afspraken en aanbevelingen over belangrijke onderwerpen. De afspraken lees je hieronder in het kort. Wil je alles lezen, ook de aanbevelingen aan jouw werkgever, bekijk dan de corona overeenkomst jeugdzorg 24 juni van 24 juni.

 

Cao- en arbo afspraken & minuren 

 • Er mogen geen onderhandelingen tussen werkgever en jou plaats vinden over de toepassing van de cao- en arbo-afspraken. Deze blijven gewoon gelden.
 • Dit betekent ook dat jouw min-uren ten gevolge van corona-maatregelen niet voor jouw rekening komen. Als je onderaannemer of ZZP’ers bent zal je worden doorbetaald.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen en testen

 PBM

 • Je kan in het kader van je werk niet gedwongen worden tot face-to-facecontacten zonder PBM. Als je inschat dat deze contacten een gevaar voor jouw gezondheid kan opleveren of die van jouw directe omgeving treedt je in overleg met jouw werkgever. Jouw weigering om deze vorm van werk te doen heeft voor jou geen arbeidsrechtelijke gevolgen. Het doel is in onderling overleg tot een werkbare oplossing te komen. Gewenste hulp en adviezen van vakbonden en/ of Jeugdzorg Nederland daarbij is beschikbaar voor de leden van deze verenigingen.

  Testen

 • Jeugdzorgprofessionals kunnen getest worden als zij klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus én de bedrijfsarts of instellingarts heeft bepaald dat een test nodig is.
 • De GGD betaalt de kosten van de test; de rekening voor het testen en de bijkomende kosten komen niet voor jouw

 Werkdruk en werkbaarheid

De corona crisis maakt dat er op een andere manier gewerkt wordt binnen de jeugdzorg. Door de corona crisis ontstaat andere vormen van werk, waarbij het risico op overbelasting groter wordt. De werkdruk loopt verder op. De regels en richtlijnen rondom het onderwerp veilig werken van de cao, de Arbo catalogus Jeugdzorg en de Arbowet zijn leidend en behulpzaam om de werkdruk – ook in coronatijd – in toom te houden.

Regels die de werkdruk nu binnen de perken kunnen houden zijn:

 • In de cao is het recht op onbereikbaarheid buiten reguliere werktijden opgenomen.
 • In de Arbo catalogus Jeugdzorg is opgenomen dat beeldschermwerk niet langer dan 6 uur per dag en niet langer dan 2 uur aaneengesloten moet plaatsvinden.
 • In de cao Jeugdzorg is opgenomen dat er los van de corona-crisiswerk drukbeleid is. Maak als werkgever inzichtelijk hoe dit eruit ziet en pas aan als de situatie hierom vraagt.

 Verlof

 • De termijn voor het vervallen van het wettelijk vakantieverlof 2019 wordt verlengd tot en met 31 december 2020. De termijn voor het vervallen van het wettelijk vakantieverlof 2020 wordt verlengd tot en met 31 december 2021.

Thuiswerken

 • Werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dat geldt ook voor de thuiswerkplek.
 • Denk aan goede werkplekvoorzieningen (goede bureaustoel, een in hoogte verstelbaar bureau en voor schrijfwerk een groot beeldscherm) als je meer structureel thuiswerkt en aan de mogelijkheid om voldoende rust te nemen.

 Extra (tijdelijke) onkosten van de werknemer

 Thuiswerken betekent dat je extra onkosten maakt. Daarom zijn de volgende (minimum) afspraken gemaakt:

 • De vaste reiskostenvergoeding blijft doorlopen.
 • De variabele reiskostenvergoeding blijft doorlopen, voor zover er wordt gereisd.
 • De in redelijkheid gemaakte kosten van thuiswerken worden vergoed door de werkgever.

Aansprakelijkheid / tuchtklacht

 • Corona zorgt voor andere omstandigheden waarin je jouw werk moet doen. Dit kan soms de zorg belemmeren of maken dat het moeilijk is om een juiste inschatting te maken. In deze tijd van corona wordt je wellicht gehinderd in de uitvoering van het werk volgens de beroepscode en andere regels die daar normaal gesproken voor gelden. De kans bestaat dat er iets mis kan gaan omdat er minder persoonlijk contact met de jongere en het gezin mogelijk is. De vakbeweging en Jeugdzorg Nederland vinden tuchtklachten ongewenst die te maken hebben met de werkwijze die veroorzaakt wordt door de coronatijd. Mocht dit voorkomen, dan wille zij dat (ook van elkaar) weten, zodat passende actie kan worden ingezet.
 • De cao Jeugdzorg regelt dat je dan rechtsbijstand krijgt.

Medezeggenschap

 • De OR/COR wordt intensief betrokken bij de vormgeving van corona maatregelen die de werkgever treft.
 • De werkgever faciliteert de OR/CR zodat zij deze rol ook kunnen waarmaken. Als de OR/CR gezien de huidige situatie in de problemen komt qua capaciteit, dan treden werkgever en OR/CR hierover in overleg.

 Overige afspraken

 AVG

 • De AVG regels over gegevensdeling en opslag zijn duidelijk. Werkgevers moeten opslag van bijvoorbeeld ziektegegevens of andere ‘omstandighedengegevens’ die nu gegeven de omstandigheden door werknemers ‘vrijelijk’ worden gedeeld, verwijderen.
 • Werkgevers mogen zoals altijd jouw ziektegegevens niet binnen de organisatie delen, ook niet als er sprake is van besmetting met corona. Dat mag alleen jijzelf doen.

Elders werken en flexibele inzet binnen en buiten jouw organisatie

 • Je mag naast jouw baan ook elders werken. De cao staat dit toe.
 • Flexibele inzet kan uitsluitend met jouw instemming.

Wat vinden de vakbonden van de corona-uitzonderingen in de ziekenhuizen op arbeidsvoorwaarden, roosters en werktijden? En wat zijn de afspraken die de bonden hierover op 9 juni met de werkgeversorganisatie NVZ hebben gemaakt nu de coronazorg afneemt en de reguliere zorg weer op gang komt?

CNV Zorg & Welzijn en de andere vakbonden hebben op 9 juni jl. geconstateerd dat het na de enorme extra inzet van het ziekenhuispersoneel tijdens de coronacrisis, tijd is om terug te gaan naar de reguliere afspraken uit de cao Ziekenhuizen.
De bonden hebben met de werkgeversorganisatie NVZ afgesproken dat uitzonderingen op arbeidsvoorwaarden en roosters en werktijden niet meer aan de orde zijn.

In het Pamflet met update cao-afspraken ziekenhuizen (10 juni 2020) , lees je de belangrijkste afspraken. Die gaan over roosters en werktijden, veilig werken in het ziekenhuis, onkostenvergoeding coassistenten, onregelmatigheidstoeslag over wettelijk verlof en tenslotte over flexibel werken.

Hoe word ik beloond voor extra werken?

Als je extra werkt moet je volgens de afspraken in de cao extra worden beloond. Daarnaast willen wij, CNV Zorg & Welzijn, afspraken maken over (extra) tijd voor tijd. Die tijd kan je dan gebruiken om op een later tijdstip een langere periode vrij te nemen, of eerder te stoppen met werken. Wij zijn hierover op dit moment met werkgevers in overleg. Zorg dat jij met jouw werkgever of collega’s duidelijke afspraken maakt. Neem geen genoegen met de afspraak om dat ‘later nog wel’ te regelen.

Mag mijn werkgever mij op een andere afdeling/locatie laten werken waar personeelstekort is of in onregelmatigheidsdiensten?

Ja, in deze specifieke corona-omstandigheden kan jouw werkgever dat in principe van jou vragen. Aan zo’n verzoek / opdracht moet je bij personeelstekort in principe voldoen. Jouw werkgever moet bij zijn verzoek/opdracht wel steeds jouw belangen afwegen tegen het oplossen van het personeelstekort om goede zorg te bieden. Het kan zijn dat je tegen dit verzoek goede bezwaren hebt, die opwegen tegen de belangen van jouw werkgever met zijn opdracht. Ga dan met jouw werkgever hierover in gesprek. Jouw werkgever hoort zijn verzoek/opdracht in te trekken als jouw belangen zwaarder wegen.

Wat betekent het voor mijn salaris als ik elders in de organisatie word ingezet of als ik onregelmatige diensten moet draaien?

Je behoudt jouw loon dat hoort bij jouw functie. Moet je ook onregelmatige diensten draaien, dan kan daar een vergoeding tegenover staan, afhankelijk van de cao waaronder je valt. Hieronder zie je bij de volgende 7  cao’s hoe de vergoeding voor onregelmatige dienst is geregeld.

 • Cao Ziekenhuizen: 9.3. gaat over de toelage voor onregelmatige dienst. Dat is een vergoeding in geld of op verzoek in tijd.
 • Cao UMC: art. 4.7.3. gaat over de toelage voor onregelmatige dienst. Zie blz. 40 cao. Het is een vergoeding in geld.
 • Cao GGZ: art. Hoofdstuk 4, art. 9 gaat over de vergoeding voor onregelmatige dienst. Zie blz. 25 cao. Deze vergoeding is in geld of op verzoek in tijd.
 • Cao VVT: 5.19 gaat over de vergoeding voor onregelmatige dienst. Het is een vergoeding in geld en op verzoek in tijd.
 • Cao Gehandicaptenzorg: art. 7.10 gaat over de vergoeding bij onregelmatige dienst. Het is een vergoeding in geld. Zie blz. 40 cao.
 • Cao Jeugdzorg: 8.1 gaat over de vergoeding voor onregelmatige dienst. Het is naar keuze een vergoeding in geld of tijd.
 • Cao Kinderopvang: Artikel 4.3 gaat over de jaarurensystematiek. Als je werkt met een jaarurensystematiek dan kun je te maken krijgen met een variabele arbeidsduur. Per maand kunnen jouw werktijden maximaal 20% naar boven of 20% naar beneden afwijken van de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur per maand.

 

Mag mijn werkgever mij wegens personeelstekort verplichten om over te werken en wat betekent dat voor mijn salaris?

Ja, in deze specifieke corona-omstandigheden kan jouw werkgever in principe van jou vragen om over te werken. Aan zo’n verzoek/opdracht moet je bij personeelstekort in principe voldoen. Jouw werkgever moet bij zijn verzoek/opdracht echter steeds jouw belangen afwegen tegen het oplossen van het personeelstekort om goede zorg te kunnen bieden. Het kan zijn dat je tegen dit verzoek goede bezwaren hebt, die opwegen tegen de belangen van jouw werkgever met zijn opdracht. Ga dan met jouw werkgever hierover in gesprek. Jouw werkgever hoort zijn verzoek/opdracht in te trekken als jouw belangen zwaarder wegen.

Hieronder zie je bij de volgende 7 cao’s hoe overwerk wordt vergoed:

 • Cao Ziekenhuizen: 8.1 – 8.6. Er is volgens artikel 8.1 sprake van overwerk als je over een half jaar gemeten meer werkt dan wat je volgens jouw contract moet werken. Je werkt over vanaf het moment van overschrijding volgens de halfjaarlijkse meting. Art. 8.3 gaat over het maximaal aantal uren overwerk. Art. 8.4 gaat over de vergoeding aan fulltimers. Dat is een vergoeding in tijd en bovendien ook in geld. Art 8.5 gaat over de vergoeding aan parttimers. Dat is een vergoeding in geld met opbouw van vakantieuren en vakantietoeslag zolang je met overwerk niet-fulltime werkt. Voor het aantal uren dat je meer dan fulltime werkt, geldt de overwerkregeling voor fulltimers.
 • Cao UMC: art. 4.7.6 en art. 4.7.6.1. gaat over de (vergoeding) van overwerk. Zie blz. 45 cao. Dat is in eerste instantie een vergoeding in tijd. Als compensatie in vrije tijd binnen dertien weken niet mogelijk is, dan heb je naar keuze recht op vergoeding in verlof, gelijk aan 150% van de meer gewerkte uren, of vergoeding in verlof, dat gelijk is aan de meer gewerkte uren en een bedrag van 50% in geld voor elk meer gewerkt uur.
 • Cao GGZ: hoofdstuk 4 Overwerk. Zie blz. 24 en 25 cao. Voor fulltimers is dat een vergoeding in tijd en daarnaast bovendien in geld. Voor parttimers is dat een vergoeding in geld en ORT als dat van toepassing is zolang je met overwerk niet fulltime werkt. Voor het aantal uren dat je meer dan fulltime werkt, geldt de overwerkregeling voor fulltimers.
 • Cao VVT: art. 5.16 gaat over de vergoeding voor overwerk in de verzorging en verpleging. Die is voor fulltimers een vergoeding in tijd en daarnaast bovendien in geld. Voor parttimers is dat een vergoeding in tijd die je helemaal of gedeeltelijk in geld kan omzetten op basis van het voor jou geldende uurloon. Dit geldt zolang je met overwerk – over een heel kalenderjaar genomen – niet fulltime werkt. Als je over een heel kalenderjaar genomen meer dan fulltime werkt, geldt de overwerkregeling voor fulltimers. Zie hoofdstuk 5 van de cao.

Art. 5.18 gaat over de vergoeding voor overwerk in de thuiszorg. Het uitgangspunt is een vergoeding in tijd met mogelijkheden om die in geld om te zetten. Jouw werkgever kan hiertoe besluiten en als je parttimer bent, kun je bovendien zelf kiezen voor uitbetalen in geld als je over een kalenderjaar genomen met overwerk niet meer dan fulltime werkt. Zie hoofdstuk 5 van de cao.

 • Cao Gehandicaptenzorg: art. 7:1 – art. 7:8. Als je fulltime werkt is dit volgens artikel 7.4 een vergoeding in tijd en bovendien ook in geld. Voor parttimers is dat volgens artikel 7.5 een vergoeding in geld zolang je met overwerk niet fulltime werkt. Als je over de periode van een half jaar genomen meer dan fulltime werkt, geldt voor het aantal uren dat je meer dan fulltime werkt de overwerkregeling voor fulltimers. Zie blz. 39 van de cao.
 • Cao Jeugdzorg. In 6.4.4. staat wanneer sprake is van overwerk. Als jouw werkweek korter is dan 36 uur, dan is er pas sprake van overwerk als je in opdracht van jouw werkgever meer dan 36 uur hebt gewerkt. In art. 8.5 staat de vergoeding voor overwerk. Je kunt kiezen tussen een vergoeding in tijd of geld als jouw salarisschaal 8 of lager is. Als jouw salarisschaal 9 of hoger is, is jouw vergoeding in tijd. In overleg met de werkgever kan je ook voor uitbetalen kiezen maar is de vergoeding in geld wat lager.
 • Cao Kinderopvang: Artikel 4.2 gaat over je werkdagen en werktijden. Als je niet werkt met een jaarurensystematiek dan worden extra gewerkte uren in overleg tussen jou en je werkgever in geld of vrije tijd uitbetaald.

Mag mijn werkgever besluiten dat ik in een bepaalde periode geen vakantie mag opnemen?

Als jouw werkgever besluit dat je in een bepaalde periode geen vakantie mag opnemen, geldt dat hij hiervoor erg goede redenen moet hebben. Als jouw afwezigheid bijvoorbeeld zou leiden tot ernstige verstoring van de continuïteit van de patiëntenzorg wegens personeelstekort, dan mag jouw werkgever jouw verzoek afwijzen. Je behoudt jouw aanspraak op vakantie-uren, die raak je dus niet kwijt.

Mag mijn werkgever mijn al toegekende vakantie wijzigen?

Ja, jouw werkgever kan na overleg met jou een eerder vastgestelde vakantieperiode wijzigen. Hij moet hiervoor gewichtige redenen hebben, zoals de continuïteit van zorg. Jouw instemming is voor zo’n wijziging niet nodig. Als je hierdoor schade lijdt, dan moet jouw werkgever die vergoeden.

Dit volgt uit het burgerlijk wetboek en jouw cao:

 • Cao Ziekenhuizen: 12.1.4. gaat over het opnemen van vakantie-uren en art. 12.1.5 gaat over wijzigen van een vastgestelde vakantie.
 • Cao UMC: art. 7.1.3 lid 7. gaat over wijzigen van een vastgestelde vakantie. Zie blz. 58 cao.
 • Cao GGZ: Hoofdstuk 2, art. 13 gaat over opnemen van vakantie-uren en art. 15 over wijzigen van een vastgestelde vakantie. Zie blz. 13 en 14 cao.
 • Cao VVT: Hoofdstuk 6, art. 6.4. lid 4 gaat over het wijzigen van een vastgestelde vakantie.
 • Cao Gehandicaptenzorg: art. 8 lid 8 gaat over het intrekken van een vastgestelde vakantie. Zie blz. 44 cao.
 • Cao Jeugdzorg: 9.1 gaat over het opnemen en vaststellen van een gegarandeerde vakantie, die jouw werkgever niet kan intrekken. Je bent namelijk verplicht om ieder jaar minimaal twee aaneengesloten weken vakantie op te nemen. De werkgever moet op tijd met jou afspreken wanneer je vakantie opneemt en wanneer je terugkomt. Als je in overleg met jouw werkgever jouw vakantie drie maanden van tevoren hebt vastgesteld, dan heb je de garantie dat je die periode op vakantie kan.
 • Cao Kinderopvang: hierin in niets speciaals geregeld, maar in het burgerlijk wetboek (boek 7, artikel 638 lid 5) staat dat jouw werkgever, als die gewichtige redenen heeft, na overleg met jou een vastgestelde vakantie kan wijzigen. Jouw schade moet die jou dan vergoeden.

Kan de werkgever mij verplichten vakantiedagen tegen mijn zin op te nemen? Wat is de rol van de OR?

Terwijl veel zorgprofessionals juist overwerken tijdens de corona-crisis, zijn er ook situaties waarin instellingen minder werk hebben en werknemers thuiszitten. Mag jouw werkgever in dit geval jou verplichten vakantiedagen op te nemen? En wat is de rol van de OR hierin?

In het burgerlijk wetboek staat de hoofdregel, dat jouw werkgever jou niet kan verplichten om vakantiedagen tegen jouw zin op te nemen. Jouw werkgever moet namelijk jouw vakantie volgens jouw wensen vaststellen. Van deze hoofdregel mag jouw werkgever volgens deze wet afwijken als in jouw arbeidsovereenkomst duidelijk staat dat dit wel mag. Of als in jouw cao staat dat dit wel mag.

Ons advies is om goed na te gaan of in jouw arbeidsovereenkomst of jouw cao afspraken zijn gemaakt die het mogelijk maken om met instemming van de OR op dit punt van de hoofdregel in de wet af te wijken. Zie ook het antwoord op de vraag ‘Welke mogelijkheden heeft een werkgever om met instemming van de OR een regeling over vakantiedagen vast te stellen?bij de paragraaf Corona en OR in de zorg.

Mag mijn werkgever minuren schrijven als ik onder de cao ziekenhuizen val en door corona werk wegvalt? En mag dat ook als ik buiten het ziekenhuis zorg verleen onder verantwoordelijkheid van mijn ziekenhuis en die zorg wegvalt?

Nee, dat mag niet. Gelukkig heeft CNV Zorg & Welzijn samen met de andere bonden met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een aantal zaken helder kunnen bespreken, zoals:

 • Er worden geen minuren geschreven als er werk wegvalt door de oronacrisis;
 • Het is van belang dat personeel voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking heeft;
 • De cao Ziekenhuizen is ook van toepassing als buiten het ziekenhuis zorg verleend wordt onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis.

Waar moet ik –als ik van de belastingdienst toeslagen – ontvang op letten als ik door meer werken een hoger inkomen krijg?

Door een hoger inkomen kunnen je toeslagen minder worden of vervallen. Denk aan je huurtoeslag en/of zorgtoeslag. Je moet verandering in inkomen binnen 4 weken aan de belastingdienst doorgeven met een digitaal wijzigingsformulier. Dit kan zelf tot gevolg hebben dat je inkomen achteruit gaat. Minister Koolmees heeft op verzoek van de bonden aangegeven te onderzoeken of hiervoor een oplossing mogelijk is.

Hieronder zie je enkele belangrijke vragen op de site van de belastingdienst die je helpen bij je beslissing om meer te gaan werken.

Hoe bereken ik mijn gewijzigde jaarinkomen?

U kunt uw gewijzigde jaarinkomen berekenen met de Rekenhulp toetsingsinkomen.

Wat zijn de gevolgen voor mijn toeslagen?

Als het inkomen van uzelf of uw toeslagpartner hoger of lager wordt, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslagen. Als het inkomen stijgt, krijgt u misschien minder toeslag. Of u hebt geen recht op toeslag meer. Daalt het inkomen? Dan krijgt u misschien meer toeslag.

Wijzigt het inkomen van een medebewoner? Dat heeft alleen gevolgen voor de huurtoeslag.

Hoe moet ik omgaan met hogere werkdruk?

De werkdruk was al hoog. Een crisis betekent dat we keuzes moeten maken. Dat wil zeggen dat er gewone bedden moeten worden gesloten, geplande opnames moeten worden uitgesteld en werkzaamheden moeten worden verplaatst ten gunste van behandeling verzorging van patiënten met het coronavirus. Praat hierover met collega’s en leidinggevenden en maak van dit soort beslissingen een gezamenlijke beslissing.

 

 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Corona en weer (meer) aan het werk in de zorg

Wat als ik in de zorg wil helpen en aan de slag wil vanwege het extra tekort aan zorgpersoneel door de coronacrisis? Waar en hoe kan ik me aanmelden?

Met het platform extra handen voor de zorg wordt het aanbod van mensen die willen helpen in de zorg, gekoppeld aan organisaties die daarnaar op zoek zijn.

Je kunt je daar aanmelden als je wilt helpen.

Vooral de ziekenhuizen en instellingen voor verzorging en verpleging doen op dit moment aanvragen. Omdat het hier gaat om relatief kleine banen (mensen springen tijdelijk bij en werken niet fulltime) zijn er naar verwachting minimaal ongeveer 7.500 personen nodig vanuit Extra Handen voor de Zorg.

Al vele duizenden mensen met een zorgachtergrond hebben aangeboden om te helpen. Daarvan heeft ongeveer 30% een BIG-registratie en van 10% is de BIG-registratie verlopen. Van deze mensen heeft ongeveer de helft een achtergrond als arts, verpleegkundige, verzorgende, helpende of studenten in een zorgopleiding. Er wordt keihard gewerkt om het hulpaanbod zo snel mogelijk te matchen aan de vraag van zorgorganisaties.  Meer dan 1200 mensen zijn al via dit platform aan de slag gegaan. Maar dat is nog lang niet genoeg. Er is nog veel meer extra personeel nodig.

Wat als ik in de zorg (ergens anders) aan de slag wil, maar daar niet (voldoende) voor ben opgeleid. Wat zijn de mogelijkheden om mij versneld op te leiden?

Actiz – de branchevereniging van zorgorganisaties – heeft het initiatief genomen tot ‘De Nationale Zorgklas’. Samen met een aantal samenwerkende ROC’s is een online trainingsprogramma ontwikkeld voor versnelde scholing in crisistijd. Als deelnemers dit kwalitatief hoogstaande trainingsprogramma met succes hebben afgerond, kunnen zij meteen in de zorg hun (nieuwe) bijdrage gaan leveren!

 Meer informatie? Kijk snel op www.nationalezorgklas.nl!

Mag ik ingaan op de oproep van zorgwerkgevers om (meer) te gaan werken als ik eerder dan vijf jaar voor mijn AOW leeftijd al met (deeltijd) pensioen ben gegaan?

Sommige werkgevers in de sector zorg en welzijn roepen in verband met de coronacrisis hun oud-werknemers op om weer te komen werken. Waaronder ook oud-werknemers die eerder dan vijf jaar voorafgaand aan hun AOW-leeftijd met pensioen zijn gegaan.

Toestemming Belastingdienst

Heb je eerder dan vijf jaar voor jouw AOW-leeftijd pensioen opgenomen? Dan mag dat normaal van de Belastingdienst alleen voor het deel dat echt minder gaat werken. Bij de aanvraag van het pensioen verklaar je dan voor het deel dat je pensioen opneemt niet meer te gaan werken. Deze verklaring kan in de weg staan als je gehoor wil geven aan een oproep om bij te springen tijdens de coronacrisis. Jouw pensioenfonds PFZW heeft daarom contact opgenomen met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft inmiddels aangegeven dat oud-werknemers die voor pensionering een verklaring hebben getekend en gehoor willen geven aan een oproep van hun oud-werkgever, geen nadelige pensioengevolgen ondervinden.

De Belastingdienst benadrukt hierbij wel dat dit alleen het geval is als sprake is van een nieuw besluit om weer of meer te gaan werken als gevolg van de oproep van de werkgever om bij te springen tijdens de coronacrisis. Er was dus op het moment waarop jouw pensioen inging geen afspraak om later weer of meer te gaan werken. Was er wel al een afspraak tussen jou en je werkgever dan kan de Belastingdienst een sanctie opleggen en moet over het hele pensioen belasting worden betaald.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Corona en OR in de zorg

Waar moet de OR in de zorg nu op letten?

CNV Zorg & Welzijn adviseert de OR de komende periode de volgende aspecten goed in de gaten te houden:

Voor zorgorganisaties direct betrokken bij de bestrijding van Corona

 1. Veiligheid en gezondheid van het personeel betrokken in de directe bestrijding van Corona, en vooral kwetsbare groepen personeel (leeftijd, ziektegeschiedenis, zwanger).
 2. Veiligheid en gezondheid van het andere personeel, bv werkend op afdeling bestraling, radiologie. Hoe worden zij nu beschermd, zeker met een komend tekort aan beschermmiddelen. Kan hun werk veilig doorgang vinden? Hoe wordt er omgegaan met de veiligheid van ‘gewone’ kwetsbare patiënten die door medewerkers besmet zouden kunnen worden?
 3. Aandacht voor sociaal-emotionele belasting van personeel in de frontlinie. In sommige ziekenhuizen staan al psychologen klaar om zorgpersoneel op te vangen na heftige ervaringen. Is dit overal zo, kunnen mensen hun hart luchten, en wordt dat actief gestimuleerd?
 4. Communicatie met de werkvloer over hoe een aantal zaken rondom Arbo wetgeving verlengd zullen worden bijvoorbeeld keuringen(persoonlijke gezondheidskeuringen), VCA veiligheidscertificaat, bepaalde oefeningen. Let op niet alleen eenzijdige verlengen maar in overleg met de betrokkenen verzekeringsmaatschappijen.

Voor alle zorg- en welzijnorganisaties:

 1. Hoe zit het met de veiligheid en gezondheid van het personeel. In ziekenhuizen is het gebruik van beschermende kleding vanzelfsprekend, maar in de thuiszorg en bij andere behandelaars is dit (nog) niet het geval. Vinden jullie als OR dat de werknemers genoeg zijn beschermd? Zijn de instructies helder genoeg? Wordt er wat gedaan met de signalen van de medewerkers?
 2. Is de communicatie naar cliënten en patiënten rondom Corona helder en duidelijk? Zodat het personeel daarop terug kan vallen bij vragen of kritiek.

Gelijke kansen voor thuiswerken: Heeft iedereen thuis wifi en een computer of laptop?  Kun je nog iets betekenen voor collega’s waar thuiswerken niet zo gemakkelijk zal gaan (net verhuisd, geen werkplek, kinderen thuis). Ontstaan er ongelijke situaties omdat de collega’s.

Welke mogelijkheden heeft een zorgwerkgever om met instemming van de OR een regeling over vakantiedagen vast te stellen?

Hieronder staat een overzicht van zeven cao’s met de mogelijkheden die een werkgever wel of niet heeft om zo’n regeling vast te stellen met instemming van de OR.

Regeling met instemming van de OR wel mogelijk:

 • Cao Ziekenhuizen: 12.1.3 over aanwijzen vakantiedagen met instemming van de OR.
 • Cao UMC: artikel 7.1.3, lid 6 over vaststellen regels voor opnemen vakantiedagen met instemming van de OR en art. 7.1.5 over aanwijzing brugdagen met instemming van de OR. Zie blz. 58 cao.
 • Cao GGZ: Hoofdstuk 2, artikel 13, lid 4 en Hoofdstuk 9, art. 14, lid 4 over vaststellen 2 vakantiedagen met instemming van de OR. Zie blz. 14 en 45 cao.
 • Cao Gehandicaptenzorg: art. 13:3 lid 3. Dit artikel maakt het onder andere mogelijk om met instemming van de OR een algemene regeling te treffen over de regeling en spreiding van de vakantie. Zie blz. 61 cao.

Regeling met instemming van de OR niet mogelijk

 • Cao Jeugdzorg: werkgever mag niet afwijken van de hoofdregel in het burgerlijk wetboek: de vakantie wordt volgens jouw wensen vastgesteld.
 • Cao VVT: jouw werkgever mag niet afwijken van de hoofdregel in het burgerlijk wetboek: de vakantie wordt volgens jouw wensen vastgesteld.
 • Cao Kinderopvang: jouw werkgever mag niet afwijken van de hoofdregel in het burgerlijk wetboek: de vakantie wordt volgens jouw wensen vastgesteld.

Welke rol heeft de OR als een kinderopvangorganisatie 24 uursopvang wil gaan bieden?

De cao kinderopvang biedt standaard beperkt de mogelijkheden voor 24 uursopvang. Wat mogelijk is lees je in de hieronder weergegeven cao tabel in kolom A.

De cao biedt een kinderopvangorganisatie de mogelijkheid om 24 uursopvang ruimer op te zetten als de OR daarmee heeft ingestemd volgens artikel 27 WOR.  Wat maximaal mogelijk is lees je in de hieronder weergegeven cao tabel in kolom B.

 • Bij die ruimte opzet moet de organisatie namelijk met OR een collectieve regeling afspreken, waarin – binnen de afwijkruimte die de cao biedt – de 24 uursopvang is geregeld. Het gaat dan om werken op zondag en gedurende de nacht. Zie artikel 4.4 lid 1 cao en bijlage 5 Kolom B.
 • Het advies aan de OR is om als jouw kinderopvangorganisatie 24 uursopvang wil invoeren hierover overleg te hebben. Bij de ruime opzet gaat het bovendien om instemming. Dat geeft draagvlak en maakt maatwerk mogelijk.
 • Het is belangrijk dat personeel hieraan uitsluitend op vrijwillige basis meewerkt.

cao Kinderopvang bijlage 5 Arbeidstijdenwet

Welke adviesrechten van de OR zijn in de zorg belangrijk bij de corona crisis?

Het kan ook zijn dat de corona crisis gevolgen heeft voor de continuïteit van jouw organisatie. Het aantal cliënten dat zorg nodig heeft of in huisquarantaine verblijft, kan de komende tijd sterk toenemen terwijl medewerkers om dezelfde reden niet naar hun werk kunnen komen. Het is denkbaar dat zorg met inzet van extra werkenden sterk moeten worden uitgebreid. Maar ook dat een activiteitencentrum of dagbestedingslocatie tijdelijk moet worden gesloten. Wordt nagedacht over vragen als hoe bereiden we dat goed voor? Hoe geven we dat vorm in een Continuïteitsplan?  Het gaat dan over zaken waarover de OR het adviesrecht (artikel 25 lid 1 WOR) heeft. Bij voorbeeld:

25 1d. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming

25 1e. belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming;

25 1f.  wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent;

25 1g. het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten;

Als vertegenwoordiger van het personeel speelt de OR daarbij een belangrijke rol.

Welke instemmingsrechten van de OR zijn in de zorg belangrijk bij de corona crisis?

Eén van die bevoegdheden is “een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid” (artikel 27.1.d WOR). Ook de vele preventieve maatregelen om besmetting met corona (en dus ziekteverzuim) te voorkomen vallen onder dit artikel. Als de maatregelen die de werkgever neemt passen binnen het al eerder over deze onderwerpen  overeengekomen beleid hoeft de werkgever niet opnieuw om instemming te vragen. Toch is het verstandig de preventie van coronabesmetting in een overleg(vergadering) met de werkgever te agenderen. De preventieve maatregelen grijpen vaak diep in op de organisatie en bedrijfsvoering van de organisatie.

Denk ook aan het instemmingsrecht (artikel 17.1.b WOR) als jouw werkgever een van deze zaken wil aanpassen: jouw arbeids- en rusttijdenregeling of jouw vakantieregeling. Aanpassing kan door corona in beeld komen.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Corona en werken in de kinderopvang

Hoe zit het met de gezondheidsrisico’s in de kinderopvang, wat betekent dit voor de kinderen en voor mijn werk? En hoe zit het als ik mij op het coronavirus wil laten testen?

Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Wereldwijd zijn er relatief weinig kinderen gemeld met corona. Het coronavirus verspreidt zich vooral onder volwassenen en van volwassen familieleden naar kinderen. Verspreiding van corona onder kinderen of van kinderen naar volwassenen komt minder vaak voor. Over het algemeen geldt; hoe jonger het kind, hoe kleiner de rol bij de verspreiding van het virus is. Op de website van het RIVM vind je  belangrijke informatie over dit onderwerp bij kinderen en school en COVID – 19.

Een aantal belangrijke zaken die op deze webpagina van het RIVM staan lees je hieronder.

Afstand tussen kinderen en volwassenen onderling

De 1,5 metermaatregel voor kinderen is versoepeld, omdat zij een kleine rol spelen in de verspreiding:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.
 • Volwassenen spelen een grotere rol in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Daarom moeten zij wel steeds 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Voorkom verspreiding van het virus (op scholen)

Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het belangrijk dat de maatregelen worden opgevolgd:

 • Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen* en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
 • Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Iedereen in het huishouden blijft thuis.
 • Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft Iedereen in het huishouden thuis. Krijg je klachten? Dan laat je je testen.
 • Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papierenzakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg).
 • Kom je terug uit een COVID-19-risicogebied, dan moet je 10 dagen in quarantaine.  Voor kinderen op de basisschool geldt hiervoor een uitzondering. Informatie hierover vind je op rijksoverheid.nl.

* Let op: kleine kinderen die verkouden zijn hoeven niet altijd getest te worden.
Testen is nodig als zij:

 • een contact zijn van iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus
 • deel uitmaken van een uitbraakonderzoek
 • andere klachten hebben die bij het nieuwe coronavirus passen.

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Zie ook veelgestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang

 

Welke protocolregels gelden om (corona)gezondheidsrisico’s in de kinderopvang te beperken?

Branchepartijen hebben samen met het ministerie van SZW op 24 april een protocol voor de kinderopvang gemaakt. De laatste aanpassing dateert van 19 augustus. Over welke onderwerpen geeft dit protocol hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen en welke zijn dat? En wat is er per 19 augustus veranderd?

Onderwerpen protocol

Branchepartijen hebben samen met het ministerie van SZW op 24 april een protocol voor de kinderopvang gemaakt. Dat protocol is op 19 augustus weer aangepast. Daarin staan de maatregelen om ervoor te zorgen dat het risico op besmetting tussen volwassenen en tussen volwassenen en kinderen zo klein mogelijk is. Dit protocol geeft hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen die gaan over de volgende onderwerpen: RIVM-richtlijnen & veiligheidsrisico’s, fysiek contact, hygiënemaatregelen, afstand personeel, thuisblijfregels – gezondheid kinderen, thuisblijfregels – gezondheid personeel en vervoer. Daarnaast worden per soort opvang (kinder-, buitenschoolse- en gastouderopvang) nog specifieke richtlijnen gegeven voor bijvoorbeeld het verblijf, het contact en de breng- en haal mogelijkheden. In het nu geldende protocol voor de kinderopvang kun je per onderwerp lezen wat die richtlijnen zijn.

De OR heeft instemmingsrecht op het plan dat jouw kinderopvangorganisatie maakt om dit protocol voor jouw kinderopvang concreet te maken.

Belangrijkste veranderingen protocol per 19 augustus

De belangrijkste wijzigingen in dit protocol zijn:

 • In het protocol was opgenomen om bij binnenkomst aan ouders te vragen of het kind klachten heeft. Hier is aan toegevoegd om ook te vragen of de ouder zelf of huisgenoten klachten hebben.
 • De quarantainetijd is verkort van 14 dagen naar 10 dagen. Dit geldt voor quarantaine na terugkomst uit een gebied met oranje of rood reisadvies als gevolg van corona en voor de periode dat je thuis moet blijven als iemand in het huishouden positief is getest voor COVID-19 nadat deze persoon 24 uur klachtenvrij is.

Ik wil liever niet werken vanwege het coronavirus. Mag ik weigeren?

Nee, dat mag niet.

Het is goed mogelijk dat jouw werkgever vindt dat jij weer aan het werk moet nu de opvang vanaf 11 mei weer (gedeeltelijk) open is of dat je moet werken omdat je BSO kinderen moet opvangen van ouders die horen tot de vitale beroepen. Het kan ook zijn dat jouw werkgever vindt dat je ander werk moet doen dat hoort bij jouw functie.  Overleg met jouw werkgever of je nodig bent. Zo kunnen jullie samen de zorg en opvang ontlasten. Overleg dus je werkgever over de vraag of je nodig bent op je werk en wat corona verder voor je werk betekent.

Welke maatregelen moet ik als kinderopvangorganisatie of gastouder nemen?

Kinderopvangorganisaties en gastouders zijn verplicht om zich aan de RIVM richtlijen te houden en bovendien aan het protocol voor de kinderopvang 

Daarin staat over fysiek contact bijvoorbeeld het volgende:

·       Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar

·       Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.

·       Geen handen schudden

·       Hoesten/niezen in de elleboog

·       Niet aan je gezicht zitten

 

Moet ik – nu de kinderopvang weer is opengegaan – aan het werk op een groep als ik tot de RIVM-risicogroep hoor met een kwetsbare gezondheid? En hoe zit het als mijn huisgenoot tot die risicogroep hoort?

Nee, je hoeft dan niet op een groep aan het werk.

In het protocol voor de kinderopvang staat namelijk het volgende:

·         Personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen (conform de RIVM-lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen vanuit huis of (elders) op de locatie of om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.

·       Personeelsleden/gastouders met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM-lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie of om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op de hygiëne. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.

 

Het RIVM heeft bij de ‘vragen & antwoorden nieuw coronavirus’ een lijst gepubliceerd van aandoeningen waardoor je tot een coronarisicogroep hoort.

Overleg in deze specifieke situatie met jouw werkgever over ander werk.

Als je een van de aandoeningen hebt en dus extra gezondheidsrisico’s loopt, is ons advies om eerst met jouw huisarts te overleggen en om vervolgens met jouw werkgever en de bedrijfsarts in gesprek te gaan. Jullie moeten dan volgens het protocol kinderopvang samen kijken wat er wel mogelijk is, bijvoorbeeld op een andere plek in de organisatie of vanuit huis. Dat is ook het algemene advies van de GGD: risico’s moeten worden vermeden.

Als je afspraken hebt gemaakt die risico’s verantwoord vermijden, dan kun je komen werken. Dat is belangrijk om de continuïteit van de opvang te kunnen blijven waarborgen.

Sommige kinderopvangorganisaties bieden nu 24-uursopvang aan. Wat betekent dat voor jou als pedagogisch medewerker als je 24 uursopvang wil gaan doen?

We adviseren OR-en om over de invoering van 24-uursopvang met jouw werkgever overleg te voeren. Jouw werkgever hoort – bij een ruimere opzet van de 24-uursopvang dan de cao standaard mogelijk maakt– daarover met jouw OR afspraken te hebben gemaakt. Je kunt dat bij je werkgever navragen en ook met de OR contact opnemen. Zie ook het antwoord bij de vraag Welke rol heeft de OR als een kinderopvangorganisatie 24 uursopvang wil gaan bieden

Als je 24 uursopvang wil gaan doen dan heb je recht op de werkurentoeslag die in jouw cao staat.

Tabel werkurentoeslag artikel 6.2 van de cao kinderopvang.

Werkurentoeslag 07.00 tot 19.00 uur 19.00 tot 07.00 uur
maandag tot en met vrijdag 20%
zaterdag 30% 40%
Zon- en feestdagen 45% 45%

 

 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Continuïteit van zorgorganisaties en financiële steunmaatregelen

Hoe worden zorgorganisaties in de curatieve zorg financieel geholpen om door de coronacrisis heen te komen? En hoe zit het met mijn baan?

De zorgverzekeraars hebben op 5 april de zorgaanbieders in de curatieve zorg de mogelijkheid geboden om een continuïteitsbijdrage aan te vragen. De bijdrage is bedoeld voor het dekken van de doorlopende uitgaven als de betaling daarvan wordt bemoeilijkt door uitval van de vraag naar zorg.

De bijdrage zorgt voor behoud van werkgelegenheid en ook van jouw baan.

De bijdrage geldt voor de periode van 1 maart tot en met 30 juni, met de mogelijkheid van verlenging als dat nodig is. De hoogte van de continuïteitsbijdrage is een percentage van naar verwachting 65%-80% van de in normale omstandigheden door zorgverzekeraars vergoede omzet. De continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar wordt, voor zover billijk en mogelijk, wel verrekend met de productie gedurende de looptijd van de continuïteitsbijdrage en met de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna. Zorgaanbieders kunnen vanaf medio april een vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage aanvragen.

Een belangrijke voorwaarde is dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op andere financiële maatregelen (de Tozo-regeling en de NOW-regeling) in het kader van de coronacrisis. Behalve eventueel voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars.

Hoe worden gemeenten en Persoons Gebonden Budget-zorgaanbieders financieel geholpen door de coronacrisis heen te komen? En hoe zit het met mijn baan?

De regering heeft op 3 en 7 april met de VNG, zorgverzekeraars en zorgkantoren afspraken gemaakt die neerkomen op een verruiming van de PGB-subsidieregeling. Hierdoor wordt de zorgcontinuïteit en werkgelegenheid – ook jouw baan – bij PGB-zorgaanbieders gegarandeerd. Daar waar de zorg niet geleverd kan worden, wordt de PGB-zorgaanbieder wel uitbetaald. Deze afspraken gelden voor alle soorten persoonsgebonden budget.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}