AOW 2020

Hoe zit dat met mijn AOW?

De AOW is een overheidsvoorziening. De politiek gaat over de hoogte van de uitkering en de voorwaarden zoals de ingangsdatum. Iedere Nederlander krijgt AOW na afloop van het werkzame leven. Het doel van de AOW is een minimum inkomen te garanderen voor na het werkzame leven zodat mensen niet in armoede vervallen. Hiervoor zijn alle inwoners verzekerd. De premie wordt betaald door wie nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en wordt geheven over het inkomen. De opzet van de AOW is om met de premieopbrengsten de uitkeringen te betalen van de AOW-gerechtigden. Sinds geruime tijd lukt dat niet en moet er geld bij uit andere overheidsinkomsten. De AOW-premie zou te hoog worden en is gefixeerd op 17,9% over maximaal €34.712,- (2020) wat neerkomt op een maximum premie van €6.214,-

Wat is in het pensioenakkoord van juni 2019 over de AOW afgesproken?

Door het pensioenakkoord wordt de AOW-leeftijd gedurende 2 jaar tot 2022 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt deze verder naar 67 jaar in 2025. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd minder snel. Voor ieder jaar dat we gemiddeld langer leven, stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden in plaats van een heel jaar. Dit betekent dat iedereen, ook jongeren van nu, eerder met pensioen kan.

Wat betekent eerder AOW voor het einde van mijn baan en pensionering?

Door het pensioenakkoord is de AOW-leeftijd vervroegd. Vergeleken met de situatie vóór het akkoord kan dit bijvoorbeeld 4, 8 of 11 maanden verschil uitmaken. Volgens de wet eindigt een dienstverband automatisch op jouw AOW-datum, dat wil zeggen als jouw AOW ingaat. Dit tenzij over het einde van jouw baan iets anders is afgesproken in een cao of arbeidsovereenkomst. Dankzij die extra AOW-uitkering (844 euro per maand voor een alleenstaande) is eerder stoppen met werken mogelijk geworden. Je bepaalt zelf de ingangsdatum van je werknemerspensioen. Je vraagt jouw werknemerspensioen zelf aan. Dat kan tegen dezelfde datum als je AOW ingaat, maar ook eerder (bijvoorbeeld als je eerder met werken wilt stoppen) of later (als jouw baan later eindigt dan jouw AOW-datum).

Wanneer gaat mijn AOW nu in?

Je AOW-leeftijd hangt af van je geboortedatum.

  • In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden
  • In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden
  • In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden
  • In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar
  • Ben je geboren na 31 december 1957? Dan is je AOW-leeftijd nog niet bekend, omdat deze afhangt van de levensverwachting. Stijgt de levensverwachting met 1 jaar? Dan stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden.

Klik hier om te kijken wanneer je jouw AOW-leeftijd bereikt en jouw AOW ingaat.

 De AOW gaat in op de dag dat je de voor jou geldende AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Een half jaar voor je AOW-gerechtigde leeftijd, ontvang je een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarin staat hoe je AOW kunt aanvragen.

Hoe hoog is mijn AOW?

Hoogte afhankelijk van woonsituatie
De hoogte van je AOW-pensioen is afhankelijk van je woonsituatie en het aantal jaren dat je voor de AOW verzekerd bent geweest. Exacte AOW-bedragen en meer informatie over de AOW, vind je op www.svb.nl of kun je opvragen bij CNV.

De hoogte van je AOW-pensioen is ook afhankelijk van je woonsituatie. De AOW kent pensioenbedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. De AOW maakt geen verschil tussen gehuwden, mensen die een geregistreerd partnerschap voeren en ongehuwden die een gezamenlijke huishouding met iemand anders voeren. Je voert een gezamenlijke huishouding als je met één andere meerderjarige persoon een woning deelt en allebei een bijdrage levert in de kosten van de gezamenlijke huishouding of op andere wijze voor elkaar zorgt. Als je uitsluitend met je eigen kind of met je vader of moeder een gezamenlijke huishouding voert, word je als alleenstaand beschouwd.

Hoogte ook afhankelijk van aantal jaren dat je in Nederland hebt gewoond
De hoogte van jouw AOW is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand in Nederland heeft gewoond. Wanneer je in het buitenland hebt gewoond, ontvang je minder AOW. Voor ieder jaar dat je in de 50 jaar voor je AOW-gerechtigde leeftijd niet in Nederland hebt gewoond, krijg je 2% minder AOW.

Aanvullende uitkering bij AOW onder minimuminkomen
Als je een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond, kan het zijn dat je AOW-pensioen daalt tot onder het minimuminkomen. Als je dan geen andere inkomsten hebt, kun je een aanvullende uitkering krijgen: de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) Dit is een bijstandsuitkering. Het pensioen wordt dan aangevuld tot het sociaal minimum.

Voor extra AOW verzekeren is mogelijk als je in het buitenland gaat wonen
Wanneer je in het buitenland gaat wonen, kun je je vrijwillig verzekeren voor de AOW en/of de Anw bij de Sociale Verzekeringsbank. Als je in Nederland bent komen wonen, kun je onder bepaalde voorwaarden AOW inkopen voor de jaren waarin je niet verzekerd was. Hiervoor moet je binnen 10 jaar nadat je voor het eerst in Nederland bent komen wonen een verzoek indienen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Krijg ik vanwege de verlaging van de AOW-leeftijd minder pensioen?

Als je vanwege de AOW-verlaging eerder stopt met werken, bouw je iets minder werknemerspensioen op. Dat komt omdat je minder lang premie inlegt voor je pensioenopbouw. Het pensioen dat je al hebt opgebouwd, blijft gewoon intact. Bovendien hebben de meeste mensen een groot deel van hun pensioen opgebouwd om te kunnen pensioneren op 65 jaar. Sinds de AOW-leeftijd hoger is geworden stijgt dat deel van je pensioen, want het gaat later in. Daar tegenover staat het verlies aan pensioenopbouw nu de AOW-leeftijd weer een stukje terug omlaaggaat. Bij elkaar maakt dit dat jouw pensioenopbouw meestal niet zoveel zal afnemen door het eerder stoppen vanwege de AOW-verlaging die vorig jaar is afgesproken.

Maar wat als ik niet met mijn baan wil stoppen als ik AOW krijg?

Sommige mensen willen nog niet stoppen met werken op hun AOW-datum. Kijk hiervoor of er een afspraak staat in je cao of arbeidsovereenkomst. Als er geen afspraak is, dan kun je in overleg met je werkgever over doorwerken tot overeenstemming proberen te komen. In principe is het bereiken van je AOW-leeftijd een geldige reden voor ontslag. Als je na de ingangsdatum van jouw AOW doorwerkt, gelden er voor jou als AOW-er op sommige punten andere arbeidsvoorwaarden. Laat je tijdig informeren door de bond als dat belangrijk voor je is.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}