Contributie en fiscus

Wat houdt de fiscale regeling in?

Via een fiscale regeling krijgt u een deel van de in een jaar betaalde vakbondscontributie terug. Dit financiële voordeel krijgt u niet rechtstreeks terug van CNV, maar van uw werkgever die eenmalig de betaalde contributie verrekent met uw bruto inkomen.

Hoe komt het voordeel tot stand?

De betaalde contributie wordt eerst eenmalig ingehouden op je bruto-maandsalaris, eindejaarsuitkering of vakantietoeslag. Hierdoor is het resterende bruto-bedrag waarover belasting en sociale premies wordt geheven lager. Je betaalt dus minder belasting en sociale premies. Daarna wordt het bedrag aan betaalde contributie weer bij je netto-maandsalaris opgeteld. Je voordeel kan oplopen van ongeveer 37% tot 50% van de contributie, afhankelijk van het belastingtarief dat op je salaris van toepassing is.

Kom ik in aanmerking voor een fiscale regeling?

Deze regeling is door CNV in bijna alle CAO´s afgesproken. Kijk dus eerst in je CAO. Als het inderdaad in jouw CAO is opgenomen, raden wij je aan naar je P&O-afdeling te gaan en te informeren hoe dit precies is geregeld. Dit verschilt namelijk per bedrijf. Bij problemen of vragen kun je contact met ons opnemen.

Hoe regel ik dat dan?

Nu uw cao het mogelijk maakt om van de regeling gebruik te maken, kunt u hier de contributiebrief downloaden.

Heeft een fiscale regeling ook nadelen?

De grondslag voor uw pensioen, WIA en WW wordt iets lager, omdat de door u betaalde contributie wordt ingehouden op uw brutosalaris (eindejaarsuitkerng of vakantieuitkering). Dit effect is echter zo klein dat het haast verwaarloosbaar is en zeker niet opweegt tegen het nettovoordeel dat het u per jaar oplevert.

Kan ik betaalde contributie in voorgaande jaren ook laten verrekenen?

Nee, dat kan niet. Alleen betaalde contributie in het lopende kalenderjaar kan fiscaal worden verrekend.

Geldt de regeling voor iedereen?

Nee, dat is niet het geval. De regeling geldt niet voor senioren en anders-actieven. Deze groepen hebben op een andere manier voordeel: zij betalen circa de helft van de gebruikelijke contributie. De werknemers in de sector SW krijgen een aparte brief van CNV. De werknemers bij Post NL zullen direct via de werkgever gecompenseerd worden. Dat geldt ook voor Defensie.

Bij wie moet ik de brief inleveren?

Altijd bij uw werkgever. In de meeste gevallen zorgt de personeelsafdeling van uw werkgever voor de verrekening. U moet in ieder geval de brief niet terugsturen naar CNV

Wanneer vindt de verrekening plaats?

Bij vrijwel alle werkgevers gebeurt dit in december. Soms wordt het verrekend met de eindejaarsuitkering, anders met het salaris van december.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}