Trainingsoverzicht vrijwilligers 2019

Hieronder vind je de reeds geplande trainingen voor dit jaar. Het volgen van trainingen of bijwonen van bijeenkomsten en workshops, is voor leden gratis. Uiterlijk 7 dagen voor de datum van de training krijg je per mail bericht over je definitieve deelname.

Welke soorten trainingen zijn er?

Wij bieden de volgende trainingen aan:
  • Basistrainingen: adviseurs, vakbondsconsulenten, OR en GO leden.
  • Deskundigheids-/vaardigheidstrainingen: Effectief overleggen, Van missie en visie naar praktijk, Teamvorming, Ledenbinding en -behoud, Social Media en Schriftelijke communicatie met leden.
  • Functiespecifieke trainingen. Dit zijn trainingen als arbeidsrecht voor vakbondsconsulenten of een training functiewaardering voor adviseurs.
  • Trainingen op aanvraag.
Naast algemene scholing voor vrijwilligers ontwikkelt CNV Connectief bijeenkomsten die passen bij de functie en taken die uitgevoerd worden door vrijwilligers, zoals Wnra bijeenkomst of arbeidsrecht voor vakbondsconsulenten. Voor deze bijeenkomsten ontvangen de betreffende leden een persoonlijke uitnodiging.

Kan een verenigingsorgaan ook gerichte scholing krijgen?

Het kan zijn dat jouw onderdeel van de vereniging graag iets wil leren. Dat is mooi, want vanuit de werkorganisatie willen wij jullie ondersteunen met jullie ontwikkelingen en ervoor zorgen dat de (gewenste) scholing tot het maximale resultaat leidt. We denken dus graag mee! Stuur je scholingswens met de doelstelling van de scholing, behoefte en verwachtingen naar actieveledencollege@cnv.nl. Op basis hiervan kunnen we in samenwerking met CNV Academie een passend voorstel doen.

Hoe kan ik me aanmelden voor een training?

Je kunt je voor een training aanmelden door een mail te sturen naar actieveledencollege@cnv.nl onder vermelding van naam en (eventuele) datum van de training. Voor het scholingsaanbod van 2019, lees verder (klik mogelijkheid?).

Heb ik recht op verlof van mijn werkgever voor het bijwonen van een scholing?

Vaak kan je op basis van je cao betaald verlof krijgen voor deelname aan activiteiten.

Waar kan ik terecht met mijn vraag en/of opmerking?

Heb je nog een vraag, opmerking of suggestie over het trainingsaanbod? Stuur dan een mail naar Aliye Bagci a.bagci@cnv.nl

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Online Academie

Een aantal CNV vrijwilligers maakt gebruik van de online leeromgeving van CNV. Heb je inlogggegevens ontvangen, dan kun je hier inloggen. Ben je je inloggegevens kwijt, stuur dan een e-mail naar servicebureau@cnv.nl

Kies je training

Basistraining vakbondsconsulenten

Basistraining vakbondsconsulenten

Sector:                Overheid, Publieke Diensten en Zorg en Welzijn
Wanneer:           1 en 8 oktober 2019 (tweedaagse training)
Waar:                 Tiberdreef 4 te Utrecht
Voor wie:           Deze training is voor nieuwe vakbondsconsulenten en voor vakbonds-consulenten die langer actief zijn en de training als opfriscursus willen volgen.

Inhoud training:

In deze training leer je alles over je taken en werkzaamheden als vakbondsconsulenten. We gaan dieper in op de vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, waaronder effectief communiceren, adviseren en gesprekstechnieken. Uiteraard besteden we volop aandacht aan de organisatie van de bond die jij representeert: CNV Overheid, CNV Publieke Diensten of CNV Zorg & Welzijn.

Ook Vakbondsconsulent worden?

Vakbondsconsulenten zijn leden die het eerste aanspreekpunt zijn voor collega’s op de werkplek. Zij verlenen eerste opvang bij vragen van collega’s over rechtsgebieden en dienstverlening. Meer informatie? Stuur een e-mail naar actieveledencollege@cnv.nl

Basistraining Adviseurs

Basistraining Adviseurs

Sector:                Overheid, Publieke Diensten en Zorg en Welzijn
Wanneer:           3 en 16 april 2019 of 3 en 10 oktober 2019 (tweedaagse training)
Waar:                 Tiberdreef 4 te Utrecht
Voor wie:           Deze training is voor nieuwe adviseurs en voor adviseurs die al langer actief zijn en de training als opfriscursus willen volgen.

Inhoud training:

In deze training leer je welke rol je speelt binnen je eigen organisatie en binnen CNV Connectief. Je leert wat er van je wordt verwacht en wat je van de werkorganisatie mag verwachten. We geven je kennis over je rechten en plichten en gaan aan de slag met een aantal vaardigheden die je veel zult gebruiken, waaronder effectief communiceren met je achterban en onderhandelen. Daarnaast wordt er ingegaan op de samenwerking met de OR.

Ook Adviseur worden?

Adviseurs zijn leden die op deskundige en professionele wijze en met een hoge mate van zelfstandigheid de collectieve belangen van leden en medewerkers (op de werkvloer) behartigen. Meer informatie? Stuur een e-mail naar actieveledencollege@cnv.nl

Basistraining Georganiseerd Overleg

Basistraining Georganiseerd Overleg

Sector:                Overheid en Publieke Diensten
Wanneer:           4 en 17 april 2019 of 1 en 8 oktober 2019 (1,5 daagse training)
Waar:                 Tiberdreef 4 te Utrecht
Voor wie:           Deze training is voor nieuwe GO-leden en voor GO-leden die al langer actief zijn en de training als opfriscursus willen volgen. .

Inhoud training:

In deze training leer je welke rol je speelt binnen je eigen organisatie en binnen CNV Connectief. Je leert wat er van je wordt verwacht en wat je van de werkorganisatie mag verwachten. We geven je kennis over je rechten en plichten, we gaan in op de relatie tussen het GO en de OR en we gaan aan de slag met een aantal vaardigheden die je veel zult gebruiken, waaronder effectief communiceren met je achterban en onderhandelen.

Ook GO-lid worden?

GO-leden zijn leden die binnen de eigen organisatie als afgevaardigde van CNV Overheid en Publieke Diensten namens de medewerkers in het GO plaats nemen. In het GO wordt onderhandeld over uitwerking van de landelijke arbeidsvoorwaarden en lokale regelingen zoals het sociaal statuut. Meer informatie? Stuur een e-mail naar actieveledencollege@cnv.nl

Train de Trainer workshop Ledenwerven en behoud

Train de Trainer workshop Ledenwerven en behoud

Sector:                Overheid, Publieke Diensten, Onderwijs en Zorg en Welzijn
Wanneer:           Dinsdagmiddag 5 maart van 13.30-17.00 uur (dagdeel training)
Waar:                 Tiberdreef 4 in Utrecht.
Voor wie:           Alle leden die het leuk vinden om andere leden via een workshop te scholen in ledenwerving

Aanvullende info:

CNV wil graag meer leden. Zo kunnen we een nog grotere rol spelen bij zaken als cao-onderhandelingen, het pensioenakkoord en/of in maatschappelijke discussies. Leden kunnen via workshops leren hoe ze de voordelen van het lidmaatschap van CNV kunnen bespreken met collega’s. Voor deze workshops aan leden zoeken we workshopgevers die het leuk vinden om leden via een workshop te scholen op dit gebied.

Inhoud training:

In deze training (train de trainer) leer je om collega’s (die nog geen lid zijn) te vertellen waarom het belangrijk (en handig) is om lid te worden van het CNV. Jouw eigen ervaringen en redenen waarom je lid bent zijn overtuigender dan mooie wervingscampagnes. Juist jouw overtuigingen kunnen helpen om iemand de stap naar lidmaatschap te laten zetten. Met elkaar gaan we achterhalen wat jouw overtuigingen zijn!

Training Effectief overleggen – Weg met inefficiënt overleg!

Training Effectief overleggen – Weg met inefficiënt overleg!

Sector:                Overheid, Publieke Diensten, Onderwijs en Zorg en Welzijn
Wanneer:           16 april 2019 of 3 oktober 2019 (eendaagse training)
Waar:                 Tiberdreef 4 te Utrecht
Voor Wie:          Alle actieve leden die slim met vergadertijd om willen gaan en/of zich willen verdiepen in de mogelijkheden van digitaal vergaderen.

Inhoud training:

Tijdens de training leer je hoe je ervoor zorgt dat je als deelnemer een succesvolle bijdrage levert aan de vergadering. We laten je zien wat het effect is van een duidelijke agenda en wat een goede voorbereiding oplevert. En bovendien een overleg dat niet onnodig lang heeft geduurd!

Na het volgen van de training gaat het je gemakkelijker af om vergaderingen effectief, mét concrete resultaten en binnen de afgesproken tijd te laten verlopen. De praktijk wijst uit dat overleg vaak écht beter, efficiënter en daarmee korter kan.

In deze training maak je ook kennis met digitaal vergaderen. Overleg in een groep vraagt veel tijd, niet alleen het overleg zelf maar ook de reistijd. In deze training laten we je zien hoe je slimmer en anders kunt vergaderen. Je ervaart hoe het is om op je telefoon, laptop, computer of tablet te vergaderen en je ontdekt welke voordelen dit heeft.

Training schriftelijke communicatie met leden

Training schriftelijke communicatie met leden

Sector:                Overheid Publieke Diensten, Onderwijs en Zorg en Welzijn
Wanneer:           Op aanvraag door verenigingsorganen (dagdeel training)
Voor wie:           Deze training is voor alle actieve leden die met hun boodschap meer (niet)leden willen bereiken door deze kort en bondig over te brengen.
Waar:                 Tiberdreef 4 te Utrecht

Inhoud training:

In deze training leer je hoe je aantrekkelijke, leesbare en prettige nieuwsbrieven schrijft voor je (potentiële) leden. Nieuwsbrieven zijn een slimme manier om onder de aandacht te komen en te blijven van (potentiële) leden. Let op: dit geldt alleen bij nieuwsbrieven waarvan de inhoud van toegevoegde waarde is. In de training leer je hoe je ervoor kunt zorgen dat je je communicatiestijl afstemt op je eigen doelgroep, de inhoud en de frequentie, rekening houdend met kennis en informatiebehoefte van de gemiddelde lezer

Tijdens de training kijken we naar de samenwerking met de werkorganisatie en krijg je Inzicht in het proces van verzenden van nieuwsbrieven.

Training AVG in de praktijk

Training AVG in de praktijk

Sector:                Overheid Publieke Diensten, Onderwijs en Zorg en Welzijn
Wanneer:           Op aanvraag door verenigingsorganen (dagdeel training)
Voor wie:           Deze training is voor alle actieve leden die in aanraking komen met ledengegevens.
Waar:                 Tiberdreef 4 te Utrecht

Aanvullende info:

De ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht en geldt voor alle organisaties in de EU. CNV Connectief heeft op landelijk niveau al veel zaken geregeld om de privacy van onze leden te beschermen. Over de belangrijkste uitgangspunten zijn onze actieve leden via nieuwsbrieven geïnformeerd. Maar wat betekent de AVG voor jou nou in de praktijk als actief lid?

Inhoud training:

In deze praktische training word je meegenomen in een aantal basisprincipes uit de AVG; Kan je nog wel of niet een ledenlijst aanvragen en/of doorsturen? Is het toegestaan om gegevens van (kader)leden op te nemen in het verslag? Waar moet je rekening mee houden bij het organiseren van ledenactiviteiten?

De training biedt je de ruimte om te onderzoeken wat de AVG voor jou betekent bij jouw verenigingsactiviteiten. Na afloop van de workshop heb je de nodige tips en handvatten meegekregen om je activiteiten, in lijn met de AVG én het privacybeleid van CNV Connectief, uit te voeren.

Training Teamvorming

Training Teamvorming

Sector:                Overheid Publieke Diensten, Onderwijs en Zorg en Welzijn
Wanneer:           Op aanvraag door verenigingsorganen (dagdeel training)
Voor wie:           Deze training is voor alle verenigingsorganen die het maximale rendement uit hun team willen halen.
Waar:                 Tiberdreef 4 te Utrecht

Inhoud training:

In deze training leer je hoe je als team de effectiviteit en efficiëntie van het team vergroot om de resultaten van het team te verbeteren. Je gaat onderzoeken wat je nodig hebt om als team resultaten te kunnen boeken. Met aandacht voor ieder zijn/haar kwaliteiten en valkuilen wordt er gekeken naar hoe de kwaliteiten van ieder teamlid beter benut kunnen worden. We kijken daarbij naar een goede verdeling van de verschillende taken en rollen. De teamleden leren elkaar nog beter kennen en de communicatiestijlen herkennen. De training draagt bij aan een betere samenwerking en meer plezier in het teamwerk.

Training Social media

Training Social media

Sector:                Overheid, Publieke Diensten, Onderwijs en Zorg en Welzijn
Wanneer:           Op aanvraag door verenigingsorganen (dagdeel training)
Voor wie:           Deze training is voor verenigingsorganen die willen weten hoe zij social media kunnen inzetten voor meer aandacht voor hun verenigingsactiviteiten en hun sector
Waar:                 Tiberdreef 4 te Utrecht

Inhoud training:

In deze training leer je de mogelijkheden van social media (LinkedIn, Twitter en Facebook) en hoe je deze op een effectievere manier zakelijk kunt inzetten. Tijdens de training leer je hoe je (potentiele) leden beter met social media bereikt, hoe je je doelgroep activeert en omgaat met negatieve reacties op je content en hoe je rekening houdt met de reputatie en het imago van CNV Connectief.

In de training wordt er aandacht besteed aan de samenwerking met de werkorganisatie en weet je op welke wijze de afdeling M&C je kan ondersteunen en op welke punten jullie elkaar kunnen versterken.

Training Van missie en visie naar praktijk

Training Van missie en visie naar praktijk

Sector:                Overheid, Publieke Diensten, Onderwijs en Zorg en Welzijn
Wanneer:           Op aanvraag door verenigingsorganen (eendaagse training)
Voor wie:           Deze training is bedoeld voor verenigingsorganen die willen weten hoe zij de visie en missie kunnen vertalen naar concrete doelen voor (potentiele) leden binnen hun doelgroep.
Waar:                 Tiberdreef 4 te Utrecht

Inhoud training:

In deze training raak je eerst thuis in de nieuwe missie en strategie van CNV Connectief. De training helpt je om deze te vertalen in een eigen werkplan en weet je hoe je erin slaagt plannen te maken waarmee je in de praktijk goed kunt werken. Je leert inhoud te geven aan jullie activiteiten, passend bij de missie en strategie van CNV Connectief. Je leert hoe je de uitgangspunten vertaalt en te focussen op de inhoud.

Basistraining OR

Basistraining OR

Sector:                 Overheid, Publieke Diensten, Onderwijs en Zorg en Welzijn
Wanneer:            19 maart van 13.00 tot 16.00 uur (dagdeel training)
Voor wie:            Deze training is bedoeld voor nieuwe OR leden die wegwijs willen raken in hun rol als OR lid
Waar:                  Tiberdreef 4 te Utrecht

Inhoud training:

De rol van de ondernemingsraad is vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals de CAO, de WOR en in het pakket aan bevoegdheden dat aan de ondernemingsraad is toegewezen. Binnen deze kaders kan de OR zijn werk doen op een manier die goed aansluit bij wat er in de sector van de OR verwacht wordt. CNV Academie maakt in de OR-basistraining inzichtelijk wat de wet- en regelgeving precies inhoudt en waar raadsleden rekening mee moeten houden.

Training Ledenwerven/-binding

Training Ledenwerven/-binding

Sector:                 Overheid, Publieke Diensten, Onderwijs en Zorg en Welzijn
Wanneer:            Op aanvraag (dagdeel training)
Waar:                   In overleg
Voor wie:            Alle leden die handvaten willen om het gesprek aan te gaan met collega’s over de vakbond

Aanvullende info:

CNV timmert op allerlei manieren aan de weg. We bereiken veel met z’n allen, en we zijn met veel leden, maar we willen er graag nog veel collega’s  bij! Zo kunnen we een nog grotere rol spelen bij zaken als cao-onderhandelingen, het pensioenakkoord en/of in maatschappelijke discussies.
Leden kunnen via deze workshop leren hoe ze de voordelen van het lidmaatschap van CNV kunnen bespreken met collega’s.

Inhoud training:

Met deze workshop willen we je tools aanreiken om het gesprek met je collega aan te gaan over onze vakvereniging. In de workshop gaan we uit van jou als lid; waarom ben jij lid geworden? En vooral, waarom ben je nog steeds lid? Eigen ervaringen en redenen waarom iemand lid is geworden zijn overtuigender dan mooie wervingscampagnes! Jouw verhaal met jouw overtuiging kan je collega helpen om de stap naar lidmaatschap te zetten. In de workshops ga je op ontdekkingstocht om je eigen ‘why’ met betrekking tot het lidmaatschap te ontdekken.

Je zult ervaren hoe je op een natuurlijke manier, in een ontspannen gesprek, je collega de stap naar het lidmaatschap kunt laten zetten!

 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}