Dag van ontmoeting en bemoediging

Ontmoetingsdag van de Vereniging van Pastoraal Werkenden, bisdom Haarlem-Amsterdam.

Al het goede is een schaduw van God! Zo luidt het thema van de vierde Dag van ontmoeting en bemoediging voor vrijwilligers, pastores, predikanten, bestuurders en andere belangstellenden in Noord-Holland.

De bijeenkomst is van 10.00 uur tot 15.00 uur, en er wordt afgesloten met een drankje.

Aanmelden kan tot 26 september bij Kiki Kint, 06 24603829, e-mail: kikikint@xs4all.nl.

Uitgebreide over de dag in bijgaande folder.