Kerkelijk werker - ambt met een roeping of leuke baan?

Het rapport ‘Geroepen door Christus’ werd in juli door de synode aangenomen. Hierin worden de theologische, bijbelse en kerkhistorische aspecten van het ambt verkend, om als basis te dienen voor een verdere doordenking daarvan.

12 december
14:00

Met als achterliggende vraag: hoe kunnen de ambten in de toekomst gestalte krijgen? En wat betekent dat voor de kerkelijk werker van nu?

Maar speelt die discussie over het ambt eigenlijk wel een rol voor jou als kerkelijk werker? Gaat het om roeping of is het gewoon een leuke en mooie baan? Of zegt het ook iets over je positie in de kerk?

Ds. Nynke Dijkstra, lid werkgroep Coördinatie ambt, zal een toelichting geven op het rapport.

Daarna ga je in gesprek met je collega-werkers over wat het ambt voor jou betekent en, mogelijk, hoe zich dit verhoudt tot het rapport. De vragen die dit oproept, kun je stellen aan het panel.

We sluiten de middag af met een hapje, drankje en ruimte voor ontmoeting.

Het programma

14.00 uur: Inloop, koffie en thee

14.30 uur: Openingsviering in de kapel

15.00 uur: Introductie op het rapport ‘Geroepen door Christus’ door lid van de werkgroep Coördinatie ambt en opsteller van het rapport, ds. Nynke Dijkstra

15.20 uur: In groepjes in gesprek

16.00 uur: Pauze

16.20 uur: Panel bestaande uit:

- Ds. Nynke Dijkstra - lid werkgroep Coördinatie ambt.

- Jolanda Aantjes - als kerkelijk werker lid van het Breed Moderamen van de synode.

- Ds. Wilbert van Iperen - Classispredikant van de classis Veluwe.

17.00 uur: Informatie over CNV Kerk & Ideëel, de Mobiliteitspool, de Permanente Educatie en het Mentoraat.

17.30 uur: Hapje, drankje en ontmoeting.

Locatie: Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door CNV Kerk & Ideëel en de mobiliteitspool van de dienstenorganisatie Protestantse Kerk.

U kunt zich, uiterlijk 5 december, opgeven via deze link: Opgave bijeenkomst 12-12-22