Alle agenda-items

Webinar pauselijke encycliek Fratelli Tutti

De Beroepsgroep VPW binnen CNV Connectief organiseert een tweetal webinars rond de laatste encycliek van paus Franciscus Fratelli Tutti. Deze rondzendbrief bespreekt actuele maatschappelijke thema’s: Hoe gaan we in het dagelijks samenleven met elkaar om? Wat is gerechtigheid? Hoe laten we ons beïnvloeden door sociale media en welke invloed hebben wijzelf daarop? Hoe gaan we om met fake news?

Fratelli tutti richt op een open dialoog vanuit het idee van broederlijkheid en zusterlijkheid. En vertaalt dat ook naar politieke consequenties. Paus Franciscus was bijzonder onder de indruk van zijn ontmoetingen met leiders uit de hoofdstromingen van islam. Een bezinning op vraagstukken rond oorlog en vrede en op interreligieuze dialoog rondt deze encycliek af.

Thema

Centrale vraag op dezen webinars zal zijn: wat kan ik als parochiepastor met de ideeën uit de encycliek Fratelli Tutti als we de parochie zien als een gemeenschap, die solidair is met de minsten, niet alleen in de eigen omgeving maar ook wereldwijd? Hoe kan ik als pastor deze thematiek op de agenda krijgen van verantwoordelijken en vrijwilligers binnen een plaatselijke geloofsgemeenschap? Wat is de betekenis ervan voor het pastorale werk?

Deze webinar presenteert goede voorbeelden hoe een plaatselijke geloofsgemeenschap in kan gaan op de actuele thematieken van deze encycliek. Enkele voorbeelden: het organiseren van een parochie-avond rond deze thematieken; hoe maak je van een plaatselijke geloofsgemeenschap een ‘groene kerk’?; stilstaan bij kledingindustrie en verantwoord koopgedrag; bezinning in de vorm van lectio divina rond actuele maatschappelijke thema’s.

De eigen insteek van deze webinars richt zich daarmee op toepassingen in parochies binnen de rooms-katholieke kerk maar kan ook interessant zijn voor protestantse gemeenten, vooral omdat de christelijke en de katholieke sociale leer vele parallellen kennen. Leden van de Beroepsgroep VPW, de r-k pastorale beroepskrachten, worden daarom uitgenodigd. Maar ook de kerkelijk werkers binnen de PKN en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan het webinar.

Meer informatie en aanmelden:

Jos Deckers, secretaris beroepsgroep VPW, 040 284 5855, rkpastoraalwerk@cnv.nl