Kerkelijk medewerkers

De branchegroep Kerkelijke Medewerkers, onderdeel van CNV Kerk en Ideëel, richt zich op werknemers bij kerkelijke en aanverwante organisaties. Deze werknemers zijn werkzaam in de PKN, plaatselijke gemeenten/diaconieën en bij de landelijke Dienstenorganisatie, RK-Kerk in Nederland en aanverwante (levensbeschouwelijke) organisaties (bijvoorbeeld ICCO). Leden van CNV Kerk & Ideëel zijn voornamelijk te vinden bij plaatselijke werkgevers in de PKN en de Dienstenorganisatie van de PKN.

De Kerkelijk medewerker

Een kerkelijk medewerker is altijd op basis van een arbeidscontract werkzaam. Een kerkelijk medewerker kan bijvoorbeeld administrateur op een kerkelijk bureau zijn, werkzaam zijn bij de diaconie als bijvoorbeeld diaconaal werker of anderszins, of een landelijke functie vervullen.

Het CNV en de Kerkelijk medewerker

Het CNV zorgt op veel terreinen voor de belangen van de Kerkelijk medewerker. Ook organiseren wij in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland cursussen.

Cao kerkelijk medewerkers PKN

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) volgt de cao Rijk voor de primaire arbeidsvoorwaarden. Deze arbeidsvoorwaarden over bijvoorbeeld salaris en arbeidsduur zijn dus op jou van toepassing als kerkelijk medewerker van de PKN. Hiernaast zijn er, met betrokkenheid van CNV, secundaire arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een arbeidsvoorwaardenreglement (AVR).

Bekijk cao Rijk (primaire arbeidsvoorwaarden)

De Kerkelijk medewerker en het CNV

Uiteraard kan het CNV dit werk niet doen zonder zijn leden. De bond heeft ook u nodig, want samen kunnen wij beter voor elkaar zorgen. Het lidmaatschap van CNV heeft veel voordelen, zoals:

  • Volledige rechtsbijstandsverzekering voor werk en privé
  • Ondersteuning bij je professionele ontwikkeling
  • Hulp en inspiratie bij beroepsinhoudelijke kwesties

Voor meer informatie of aanmelden: CNV Info, 030 7511003, cnvinfo@cnv.nl.

Theo van Driel
Secretaris sectorgroep Kerk & Ideëel en branchegroep Kerkelijk medewerkers