Kerkelijk medewerkers

De branchegroep Kerkelijk medewerkers betreft de professionals in de protestantse kerken die zich richten op de herderlijke zorg.

De Kerkelijk medewerker

Binnen de protestantse kerkgenootschappen en gemeenten zijn Kerkelijk medewerkers personen die in het pastoraat (herderlijke zorg) werkzaam zijn, maar geen afgeronde universitaire predikantsopleiding hebben gevolgd, of dit wel hebben gedaan maar niet als predikant zijn aangesteld. Zij beschikken niet over de bevoegdheid om de sacramenten te bedienen en gaan doorgaans niet voor in de zondagse kerkdiensten. Wel kunnen zij voorgaan in de zondagse samenkomsten in bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeghuizen of bejaardenhuizen, die geen predikant in dienst hebben

Het CNV en de Kerkelijk medewerker

Het CNV zorgt op veel terreinen voor de belangen van de Kerkelijk medewerker. Ook organiseren wij in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland cursussen.

De Kerkelijk medewerker en het CNV

Uiteraard kan het CNV dit werk niet doen zonder zijn leden. De bond heeft ook u nodig, want samen kunnen wij beter voor elkaar zorgen. Het lidmaatschap van CNV heeft veel voordelen, zoals:

  • Volledige rechtsbijstandsverzekering voor werk en privé
  • Ondersteuning bij je professionele ontwikkeling
  • Hulp en inspiratie bij beroepsinhoudelijke kwesties

Voor meer informatie of aanmelden: CNV Info, 030 7511003, cnvinfo@cnv.nl.

Theo van Driel
Secretaris sectorgroep Kerk & Ideëel en branchegroep Kerkelijk medewerkers