Kerkelijk werkers

De branchegroep Kerkelijk werkers komt voort uit de Vereniging van Kerkelijk Werkers (VKW), die op 1 januari 2016 fuseerde met de sectorgroep Kerk & Ideëel van CNV Connectief.

Kerk en Ideëel heeft als doel: dienstverlening aan de leden door ondersteuning te bieden, informatie te verstrekken en op te komen voor individuele en collectieve belangen van Kerkelijk werkers. Steun en support, zeker bij een eerste of nieuwe aanstelling, zijn immers van vitaal belang voor het kunnen uitoefenen van het beroep van Kerkelijk werker.

Kerk en Ideëel richt zich zo ook op hen die ingeschreven staan in het register van Kerkelijk werker van de Protestantse Kerk Nederland.

De Kerkelijk werker

Een Kerkelijk werker is een man of vrouw die als zodanig in een gemeente, classis, de evangelisch-lutherse synode of de kerk als geheel is aangesteld.

Wie kerkelijk werker wil worden, dient een bacheloropleiding Theologie-godsdienst-pastoraal werk te volgen aan één van de twee hbo-instellingen waarmee de Protestantse Kerk Nederland een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.

Het CNV en de Kerkelijk werker

Het CNV zorgt op veel terreinen voor de belangen van Kerkelijk werkers en organiseert in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland cursussen.

De Kerkelijk werker en het CNV

Uiteraard kan het CNV dit werk niet doen zonder zijn leden. De bond heeft ook u nodig, want samen kunnen wij beter voor elkaar zorgen. Het lidmaatschap van CNV heeft veel voordelen, zoals:

  • Volledige rechtsbijstandsverzekering voor werk en privé
  • Ondersteuning bij je professionele ontwikkeling
  • Hulp en inspiratie bij beroepsinhoudelijke kwesties

Voor meer informatie of aanmelden: CNV Info, 030 7511003, cnvinfo@cnv.nl.