Kerkelijk werkers

De branchegroep Kerkelijk werkers komt voort uit de Vereniging van Kerkelijk Werkers (VKW), die op 1 januari 2016 fuseerde met de sectorgroep Kerk & Ideëel van CNV Connectief.

Doel van de branchegroep is de leden ondersteuning bieden, informatie verstrekken en opkomen voor individuele en collectieve belangen van kerkelijk werkers. Steun en support, zeker bij een eerste of nieuwe aanstelling, zijn immers van belang bij het uitoefenen van het beroep.

Kerk en Ideëel richt zich zo juist op hen die ingeschreven staan in het register van kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

De kerkelijk werker

Een kerkelijk werker is als zodanig in een plaatselijke gemeente, classis, de evangelisch-lutherse synode aangesteld.

Wie kerkelijk werker wil worden, dient een bacheloropleiding Theologie/Godsdienst-Pastoraal Werk te volgen aan één van de twee hbo-instellingen waarmee de Protestantse Kerk Nederland een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Klik hier voor meer informatie over de opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede (er is ook een deeltijdopleiding) of hier voor de opleiding aan Hogeschool Windesheim.

Vacatures voor kerkelijk werkers vind je op:
www.protestantsekerk.nl

Het CNV en de kerkelijk werker

Het CNV zorgt op veel terreinen voor de belangen van kerkelijk werkers door bijvoorbeeld mee te praten in verschillende overlegstructuren van het Landelijk Dienstencentrum van de PKN. En door cursussen en ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren voor kerkelijk werkers, in samenwerking met de PKN.

De kerkelijk werker en het CNV

Uiteraard kan het CNV dit werk niet doen zonder zijn leden. De bond heeft ook jou nodig, want samen staan we sterker. Het lidmaatschap van CNV heeft veel voordelen, zoals:

  • Volledige rechtsbijstandsverzekering voor werk en privé
  • Ondersteuning bij je professionele ontwikkeling
  • Hulp en inspiratie bij beroepsinhoudelijke kwesties
  • Individuele en collectieve belangenbehartiging

Voor meer informatie of aanmelden: CNV Info, 030 7511003, cnvinfo@cnv.nl.