Kosters

De branchegroep Kosters is de vakorganisatie en beroepsvereniging van kosters en koster-beheerders van kerkelijke centra van alle kerkelijke gezindten. Al meer dan vijfenzeventig jaar zorgt de branchegroep (Voorheen CNV Kostersbond) voor de materiële en immateriële belangen van kosters. De kosters zijn met ingang van 1 januari 2020 onderdeel van CNV Connectief als sectorgroep Kerk en Ideëel.

De Koster als werknemer

De branchegroep heeft in het verleden veel resultaten bereikt voor zijn leden. Ze voert nu met het sectorbestuur van Kerk en Ideëel overleg met de Protestantse Kerk Nederland over de arbeidsvoorwaarden voor de kosters en beheerders, kerkelijk medewerkers en kerkelijk werkers die in deze kerken werkzaam zijn. Bij problemen in de plaatselijke kerk treedt CNV Connectief op als gesprekspartner namens de leden.

De Koster als eenling in de gemeente

De koster heeft binnen de kerkelijke gemeenschap een bijzondere plaats. In de zondagse eredienst maar ook in het dagelijkse gemeenteleven staat de koster vaak alleen. Het CNV is een plek, waar kosters elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen en hun ervaringen kunnen delen.

Het CNV en de Koster

Het CNV zorgt op veel terreinen voor de belangen van kosters en koster-beheerders. In april 2007 is de laatste versie van het Handboek voor de Koster uitgegeven. Ze zijn nog verkrijgbaar bij CNV Connectief in Utrecht. Ook organiseren wij in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland cursussen.

De Koster en het CNV

Uiteraard kan het CNV dit werk niet doen zonder zijn leden. De bond heeft ook u nodig, want samen kunnen wij beter voor elkaar zorgen. Het lidmaatschap van CNV heeft veel voordelen, zoals:

  • Volledige rechtsbijstandsverzekering voor werk en privé
  • Ondersteuning bij je professionele ontwikkeling
  • Hulp en inspiratie bij beroepsinhoudelijke kwesties

Voor meer informatie of aanmelden: CNV Info, 030 7511003, cnvinfo@cnv.nl.

Kees Roeleveld
secretaris en consulent branchegroep Kosters
Teus Kooij
consulent branchegroep Kosters
Dirk de Vogel
consulent branchegroep Kosters
Joke de Vor
consulent branchegroep Kosters