Al het nieuws

Regen van klachten over tweede coronabonus

Uiterlijk op 27 juli 2021 konden zorgwerkgevers de tweede coronabonus voor hun personeel en ingehuurde krachten aanvragen. Momenteel ontvangt CNV Zorg en Welzijn een regen van klachten en vragen over deze tweede bonus. Werknemers geven in hun klachtenmails en telefoontjes aan dat hun werkgever de bonus niet aanvraagt voor personeel dat er in veel gevallen wel recht op heeft.

Meer dan 100 klachten

De laatste dag dat werkgevers de bonus konden aanvragen was afgelopen dinsdag. In de loop van de week is het aantal klachten en vragen aangezwollen tot boven de honderd en de stroom is nog niet gestopt.

De tweede bonus is opnieuw een éénmalig bedrag dat is toegezegd door het kabinet voor werknemers die tijdens de coronacrisis extra inspanning hebben geleverd. CNV Zorg en Welzijn verzamelt de klachten en onderneemt actie wanneer duidelijk is dat een werkgever ten onrechte niet heeft aangevraagd. De vakbond beschouwt het aanvragen van de bonus voor zoveel mogelijk werknemers een vorm van ‘goed werkgeverschap’, een begrip dat in de wet is omschreven.

‘Bonussen zijn oneerlijk en ingewikkeld’

Vaak blijkt de bonusregeling onduidelijk te zijn; wie heeft er nu recht op en wie niet, en onder welke voorwaarden? Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg en Welzijn: ‘Uit alles blijkt dat de regelingen voor de bonussen oneerlijk en ingewikkeld zijn. Dat zagen we bij de eerste bonus ook al. Het komt voor dat een deel van de werknemers met verschillende taken in dezelfde sector de bonus wel, en een ander deel de bonus niet krijgt. Dat leidt tot scheve ogen en werkt demotiverend. We zullen er alles aan doen om voor elkaar te krijgen dat degenen, die deze bonus onterecht niet hebben gekregen en dit op tijd hebben aangekaart bij hun werkgever, de bonus alsnog krijgen.’

‘Opstapje naar structureel hoger loon’

CNV Zorg en Welzijn beschouwt de bonussen nog steeds als een opstapje naar een structureel hogere beloning voor al het zorgpersoneel. De komende maanden moeten een aantal grote cao’s worden afgesloten in de zorg. Bij de onderhandelingen daarover zal steeds een structurele investering in hogere lonen als blijk van waardering van zorgpersoneel op tafel liggen.