Salarisverhoging pastoraal werkers

Er is eindelijk een nieuwe cao Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening afgesloten. Deze loopt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023. Daarbij is vastgelegd dat per 1 december 2021 de salarisbedragen structureel worden verhoogd met 2,5 procent. Per 1 januari 2023 gaan de salarissen structureel met 2 procent omhoog.

In het overleg tussen de bisdommen en CNV Zorg & Welzijn (waarin de Vereniging Pastoraal Werkers op 1 januari 2019 is opgegaan) is afgesproken dat de salarisverhogingen in de cao Sociaal werk gevolgd worden. Afgesproken in de Interdiocesane Commissie voor Overleg over Rechtspositionele Aangelegenheden (ICORA) is ook dat de salarissen van pastoraal werkers, die onder de rechtspositieregelingen van de diverse bisdommen vallen, op de genoemde data omhoog gaan met dezelfde percentages.