'Versterk de kerk'

VKB (Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer) van de PKN en Kerk en Ideëel van CNV Zorg & Welzijn pleiten voor versterking van de vergrijzende protestantse kerk. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de protestantse kerk snel aan professionele krachten verliest, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.

Beide organisaties pleiten voor het ondersteunen van professionaliteit van kerkgemeenschappen als werkgever, het binnen de grenzen houden van de verhouding tussen betaald- en vrijwilligerswerk en meer geld en aandacht voor opleiding en loopbaanbegeleiding van kerkelijk werkers.

De maatregelen zijn nodig omdat verwacht wordt dat een kwart van de kerkmedewerkers binnen vier jaar zijn kerkelijke functie zal verlaten. Dit heeft grote gevolgen voor het maatschappelijk en sociaal werk dat vanuit de kerken wordt verricht. Ook zullen in de nabije toekomst steeds meer kerkgemeenschappen volledig op vrijwilligers draaien, ook al daalt de animo om dat werk onbetaald te doen. De instroom van nieuwe medewerkers bestaat overigens ook al voornamelijk uit mensen van boven de vijftig jaar.

Aanbevelingen om de benarde situatie van protestante kerken te keren, zijn onder andere: zorg dat kerkelijke werkgevers goed geschoold zijn in personeelswerk en aandacht hebben voor de opleiding van huidige en toekomstige werknemers en voor de kerk als geheel, bereid je voor op de krimp, maak plannen om deze op te vangen en blijf gebruikmaken van de (beperkte) instroom van betaalde krachten.