Al het nieuws

Voorstel functie pastor in rapport ‘Geroepen en gezonden’

Reactie CNV Kerk en Ideëel kerkelijk werkers aan het moderamen

Op zaterdag 12 juni 2021 zal in de generale synode het rapport ‘Geroepen en gezonden. Ambt en diversiteit in de Protestantse Kerk in Nederland’ worden besproken. In dit rapport staat het voorstel om binnen de Protestantse Kerk in Nederland een nieuwe functie te creëren; die van pastor. Nu de Protestantse Kerk in Nederland op het punt staat om haar “functiebouwwerk” te herzien, kan een reactie van CNV Kerk en Ideëel kerkelijk werkers natuurlijk niet ontbreken. Daarom stuurde CNV Kerk & Ideëel naar aanleiding van de agenda voor de generale synode een brief naar het moderamen.

Positief met kritische kanttekeningen

Onderaan deze pagina vind je onze reactie die wij aan het moderamen hebben geschreven. Je ziet dat het CNV positief staat ten opzichte van het rapport. Dat neemt niet weg dat er ook een aantal kritische kanttekeningen en verhelderingsvragen zijn. Wij hopen en verwachten dat deze op een adequate wijze zullen worden geadresseerd. Tot slot verwachten wij te zullen worden betrokken bij de nadere uitwerking van zowel de arbeidsvoorwaarden als de opleidings- en functie-eisen van de pastor.

Heb je het rapport nog niet gezien? Deze is te downloaden op de website van de Protestantse Kerk.

Nieuwe functie van pastor

De kern van het rapport vormt het voorstel om binnen de Protestantse Kerk in Nederland een nieuwe functie te creëren, namelijk die van pastor. Een pastor is, kort gezegd, een kerkelijk werker die na de gebruikelijke hbo-opleiding een aanvullende theologische masteropleiding heeft gedaan en die daardoor bevoegd wordt om voor te gaan in de dienst en de sacramenten te bedienen. Een groot verschil met de “gewone” predikantenopleiding is dat de pastor geen klassieke talen (Latijn, Grieks en Hebreeuws) hoeft te beheersen. De pastor vervangt niet de predikant of kerkelijk werker, maar is een aanvulling die - aldus de werkgroep - aansluit bij de behoeften van onze tijd en de reeds bestaande praktijk in veel gemeenten.