RK Pastoraal werkers

De branchegroep Pastoraal werkers is niet opgeleid of werkzaam als priester, diaken of predikant, maar wel als professional verbonden aan de kerk.

Kerk en Ideëel heeft als doel: dienstverlening aan de leden door ondersteuning te bieden, informatie te verstrekken en op te komen voor individuele en collectieve belangen van Pastoraal werkers. Steun en support, zeker bij een eerste of nieuwe aanstelling, zijn immers van vitaal belang voor het kunnen uitoefenen van het beroep van Pastoraal werker.

De Pastoraal werker

In de Katholieke Kerk wordt de term Pastoraal werker gebruikt voor mensen die zonder priester- of diakenwijding professioneel werkzaam zijn in het pastoraat. Professioneel in functionele zin, zijn ze leek volgens de kerk, omdat het geen ambt is in de kerkelijke hiërarchie. Wel ontvangt de pastoraal werker een zending van de bisschop. Elk bisdom bepaalt zijn eigen specifieke eisen voor de functie. In het algemeen is een opleiding theologie op universitair of hbo-niveau vereist, aangevuld met een vorming vanuit het bisdom. Binnen de protestantse kerkgenootschappen en gemeenten zijn Pastoraal werkers personen die in het pastoraat (herderlijke zorg) werkzaam zijn, maar geen afgeronde universitaire predikantsopleiding hebben gevolgd, of dit wel hebben gedaan maar niet als predikant zijn aangesteld. Zij beschikken niet over de bevoegdheid om de sacramenten te bedienen en gaan doorgaans niet voor in de zondagse kerkdiensten. Wel kunnen zij voorgaan in de zondagse samenkomsten in bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeghuizen of bejaardenhuizen, die geen predikant in dienst hebben.

Het CNV en de Pastoraal werker

Het CNV zorgt op veel terreinen voor de belangen van Kerkelijk werkers en organiseert in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland cursussen.

De Pastoraal werker en het CNV

Uiteraard kan het CNV dit werk niet doen zonder zijn leden. De bond heeft ook u nodig, want samen kunnen wij beter voor elkaar zorgen. Het lidmaatschap van CNV heeft veel voordelen, zoals:

  • Volledige rechtsbijstandsverzekering voor werk en privé
  • Ondersteuning bij je professionele ontwikkeling
  • Hulp en inspiratie bij beroepsinhoudelijke kwesties

Voor meer informatie of aanmelden: CNV Info, 030 7511003, cnvinfo@cnv.nl.

Jos Deckers
Secretaris bestuur beroepsgroep Pastoraal Werkenden