Alles over mantelzorg en werk

Zorg je voor een naaste die langdurig ziek is? Dan ben je een mantelzorger. Je kunt hulp en steun krijgen om naast het mantelzorgen te blijven werken. Hoe kun je mantelzorg en werk combineren? En wat zijn je rechten als werkende mantelzorger? We vertellen je er meer over.

Wat is een mantelzorger?

Als mantelzorger zorg je voor een langere tijd voor iemand die ziek is of een handicap heeft. Het is onbetaalde zorg die je geeft aan iemand uit je eigen omgeving. Bijvoorbeeld een ouder, partner, vriend of kind.

Mantelzorg en werk combineren

Mantelzorg vraagt veel tijd, energie en aandacht. Het kan lastig zijn om dit te combineren met werk. Samen met je werkgever kun je afspraken maken die je helpen om zorg en werk te combineren. Bijvoorbeeld dat je bereikbaar mag zijn onder werktijd, of thuis kan werken. Soms staan er in de cao speciale afspraken over het combineren van werk en mantelzorg.

Rechten van werkende mantelzorgers

Er zijn verschillende regelingen om werkende mantelzorgers te ondersteunen. Voor sommige van deze regelingen zijn er speciale afspraken gemaakt in jouw cao of bedrijfsregeling. Check of er in jouw cao afspraken staan over mantelzorg.

Wet flexibel werken

De Wet flexibel werken geeft werknemers de mogelijkheid om meer of minder te werken, en de werktijden of werkplek te veranderen. In overleg met je werkgever kun je bijvoorbeeld afspreken dat je thuis kan werken, of avonden gaat werken. Je mag 1 keer per jaar een verzoek tot flexibel werken inleveren bij je werkgever.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kun je opnemen als iemand ziek is en niet zonder jouw zorg kan. Je hebt elk jaar recht op 2 keer je wekelijkse werkuren aan kortdurend verlof. Bij een werkweek van 32 uur mag je jaarlijks 64 uur verlof opnemen. Je werkgever betaalt minstens 70% van je loon, tenzij anders in de cao is afgesproken.

Calamiteitenverlof

Is iemand plotseling ziek geworden en heb je meteen verlof nodig? Dan kun je calamiteitenverlof opnemen. Dit vraag je per direct aan. Je werkgever is verplicht om je vrij te geven en je loon door te betalen. Deze vorm van verlof is alleen te gebruiken bij noodgevallen. Heb je langer verlof nodig? Vraag dan zo snel mogelijk het kortdurend zorgverlof aan.

Langdurend zorgverlof

Langdurend verlof vraag je aan als je een lange tijd voor iemand moet zorgen. Per jaar mag je maximaal 6 keer jouw wekelijkse werkuren aan verlof opnemen. Bij een werkweek van 32 uur heb je recht op 192 uur langdurend verlof. Je werkgever hoeft je verlof niet door te betalen.

Andere soorten verlof

In Nederland hebben we veel verschillende verlofsoorten. Welke soorten zijn er? En wanneer vraag je welke aan? Lees hier meer.

Lees meer over verschillende soorten verlof

Ondersteuning buiten werk voor mantelzorgers

Ook buiten het werk kun je als mantelzorger ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld:

  • Mantelzorgmakelaar: neemt jouw regeltaken als mantelzorger over. Bijvoorbeeld de administratie of het bemiddelen tussen jou en je werkgever.
  • Respijtzorg: dit is vervangende zorg. Iemand neemt de zorg van je over. Bijvoorbeeld wanneer jij op vakantie bent. Dit kan tijdelijk, maar ook voor een vast aantal dagen per week.
  • Persoonsgebonden budget: een bedrag waar je zorg mee kunt regelen als je zelf ziek bent. Bijvoorbeeld om ondersteunende zorg of om jou als mantelzorger van te betalen. Dit vraag je aan bij de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor in jouw regio.

Hulp nodig?

Ben je een mantelzorger? Wil je weten welke hulp en steun je kunt krijgen? Of heb je advies nodig hoe je afspraken maakt met je werkgever? Neem contact met ons op. Wij kijken met je mee.

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Verder lezen

Agressie op het werk

Zo voorkom je agressie of zo ga je ermee om als het gebeurt.

Beroepsziekten

Ben je ziek geworden door het werk? Dan lijd je misschien aan een beroepsziekte.

Code rood

Wat als door weeralarm code rood je werk vervalt?

Arbodienst

De arbodienst helpt bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

De Arbowet

Lees meer over je rechten en plichten uit de Arbowet.

Discriminatie op het werk

Wat je werkgever moet doen en wat jij kan doen om discriminatie...

Gelijke beloning voor hetzelfde werk

Een goed loon voor het werk dat je doet is belangrijk. Het is ook...

Gevaarlijke stoffen

Alles over veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap zorgt ervoor dat jij met plezier je werk kan doen.

Intimidatie op het werk

Hoe herken en meld je intimidatie op de werkvloer?

Liefde op de werkvloer

Waar moet je rekening mee houden en wanneer mag je werkgever ingrijpen?

Pesten op het werk

Word jij of je collega gepest? Dit is wat je kunt doen.

Werk en privacy

Hoe wordt jouw privacy beschermd?

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Rugklachten door werk

Veel mensen hebben last van rugpijn door werk. Maar hoe voorkom je het?

Scheiden en werk

Ervaar je stress of concentratieproblemen? Lees wat je kunt doen.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon helpt je bij ongewenst gedrag op het werk.

Werkdruk

Zo zorg je voor minder werkdruk en een gezonder werkleven

Werkgeluk

Meer werkgeluk willen we allemaal. Maar hoe vergroot je het?

Werkstress

Handvatten om stress te herkennen en te voorkomen dat je uitvalt.

Word lid van CNV

Als lid van CNV maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken. Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen. Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft.

  • Deskundig advies
  • Rechtshulp voor werk en privé
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte