Al het nieuws

CNV: coronabonus 2021 nu alweer achter op schema

CNV Zorg & Welzijn maakt zich zorgen over de coronabonus die over 2021 is toegezegd door het kabinet aan zorgpersoneel. Het ministerie van VWS heeft eerder aangegeven dat het ‘in de lijn der verwachting’ lag om de Tweede Kamer voor 1 maart te informeren over hoe de regeling voor de bonus over 2021 eruit gaat zien. Dit is nog niet gebeurd.


‘Vorig jaar liet de uitvoering van de bonus te wensen over. Dat heeft tot scheve gezichten geleid op de werkvloer omdat niet iedereen die extra inspanning heeft gepleegd,  de bonus ook gekregen heeft. Dat zou geen tweede keer moeten gebeuren’, benadrukt Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn. ‘We gaan ervan uit dat het ministerie snel met een eerlijke en heldere regeling komt.’

Gezien de uitvoeringsproblemen met de bonus over 2020 (die nog steeds niet allemaal zijn opgelost) dringt de bond er bij het ministerie van VWS op aan haast te maken en de bonus over 2021 ruimhartig toe te kennen. Daarover is een brief aan de ministers De Jonge en Van Ark gestuurd. Voor de tweede bonus is er door het ministerie €720 miljoen gereserveerd.

Duizenden klachten


CNV Zorg & Welzijn en andere organisaties hebben duizenden klachten ontvangen van zorgpersoneel dat geen bonus heeft gekregen maar er wel recht op had. Nadat het CNV, samen met leden, dreigde met juridische procedures zijn een aantal  werkgevers bijgedraaid en hebben toch nog aangevraagd. Westerlaken daarover: ‘Al die klachten zouden deze keer natuurlijk niet nodig moeten zijn. Heldere regels en een soepel toekenningsbeleid moeten dat nu voorkomen. Daarmee kan het ministerie ook vermijden dat zorginstellingen al uitgekeerde bonussen moeten terugbetalen, omdat niet aan de regels zou zijn voldaan.’ CNV Zorg en Welzijn dringt aan op haast. Westerlaken: ‘We zien graag dat dit voor de verkiezingen geregeld is. Daarna dreigt opnieuw vertraging en onduidelijkheid.’