Al het nieuws

CNV: ‘Geef coronabonus aan personeel tbs-klinieken, toon respect.’


CNV Zorg & Welzijn dringt er bij het ministerie van VWS op aan de coronabonus van €1.000,- tóch uit te betalen aan het personeel van tbs-klinieken. Na aanvankelijke goedkeuring van het ministerie kregen werknemers eind vorige week te horen dat de aanvraag voor hun bonus niet zal worden gehonoreerd. De bond vindt dit een gebrek aan respect.  

Instellingen voor forensische psychiatrie, waar veroordeelden tot tbs verblijven,  hebben de coronabonus ruimhartig voor hun personeel aangevraagd. Ze kregen in eerste instantie van het ministerie van VWS te horen dat hun aanvragen waren goedgekeurd. Het ministerie komt daar nu ter elfder ure op terug. Het argument zou zijn dat forensische psychiatrie geen zorg is die door VWS wordt gefinancierd, maar door Justitie.

Personeel verdient zorgbonus


CNV Zorg & Welzijn wijst erop dat het kabinet heeft beloofd dat ALLE zorgpersoneel dat extra inspanningen heeft verricht ten tijde van de coronacrisis, recht heeft op de bonus. ‘Personeel in tbs-klinieken hoort daar zeker bij’, zegt bestuurder Joost Veldt, ‘Als gevolg van de coronamaatregelen verminderden de instellingen de bewegingsvrijheid van cliënten. Ze trokken verlof in en cliënten brachten noodgedwongen meer tijd door in beperkingen. Dat heeft geleid tot meer spanningen in groepen en bracht voor het personeel extra veiligheidsrisico’s met zich mee. Behalve het bureaucratische argument dat de zorg dus door een ander ministerie wordt gefinancierd is er dus geen enkele discussie over dat het personeel van tbs-klinieken de zorgbonus verdient.’

Alsnog regelen


Er moet snel duidelijkheid komen, benadrukt CNV Zorg & Welzijn. De aanvankelijke goedkeuring en de uiteindelijke weigering de zorgbonus toe te kennen veroorzaakt frustratie en boosheid onder het personeel. ‘Het zou toch te gek zijn als deze werknemers, die hun steentje hebben bijgedragen tijdens de coronacrisis geen bonus zouden krijgen’, zo zegt Veldt. ‘Als het kabinet maar een greintje respect heeft voor de inzet die het personeel heeft gedaan, en daar ga ik vanuit, dan wordt dit alsnog geregeld. De werknemers in tbs-klinieken verwachten niet minder.’