Al het nieuws

CNV Zorg & Welzijn kijkt met spanning uit naar uitvoering motie hogere zorgsalarissen

‘Dat de motie van SP en ChristenUnie voor hogere salarissen in de zorg is aangenomen, is een goed teken. Uiteraard willen we ook zien dat die, zichtbaar in de Miljoenennota, wordt uitgevoerd door het kabinet.’ Dat zegt Anneke Westerlaken, voorzitter CNV & Zorg & Welzijn, op de eis van de twee partijen nog dit jaar €600 miljoen hiervoor te reserveren.

Als ‘een concrete eerste stap’ wordt het bedrag in de motie omschreven. Indieners SP en ChristenUnie spreken de verwachting uit dat een nieuw kabinet met een plan komt als reactie op het advies van de SER, waarin ook gesproken wordt over structureel meer loon voor de zorgsector.

Cruciaal belang

CNV Zorg & Welzijn maakt zich sinds de coronacrisis nog sterker voor een loonontwikkeling in de zorg die ten opzichte van de marktsector sneller stijgt. In de crisis is duidelijk geworden dat een sterke publieke sector, inclusief de zorg, van cruciaal belang is om Nederland draaiende te houden. Het is duidelijk dat die sector gevrijwaard moet worden van absurde werkdruk, personeelstekort en leegloop. Waardering, waarvan fatsoenlijke loonontwikkeling een belangrijk element is, helpt daarbij.

Wens meerderheid

De bond heeft in de afgelopen tijd op allerlei manieren geprobeerd het kabinet ervan te overtuigen dat het loon in de zorg structureel omhoog moet. Al eerder zijn er in de Tweede Kamer moties aangenomen die hetzelfde uitspraken. Het gaat er nu om dat de wens van de Kamer, van een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking én van het zorgpersoneel, waarvoor zo hard geklapt is, bewaarheid wordt.