Compenseer nu zorgpersoneel voor inkomensschade corona

Vele duizenden zorgmedewerkers hebben tijdens het werk in de frontlinie corona opgelopen. Een deel van hen heeft blijvende klachten, wat betekent dat zij in hun loon gekort worden. Dat gaat al gauw om honderden euro’s per maand en kan oplopen tot ruim €10.000 per jaar. Is een medewerker langer dan 2 jaar ziek, dan lopen de bedragen nog meer op. CNV Zorg & Welzijn vindt dit onacceptabel en wil dat het ministerie van VWS nu snel met een oplossing komt.

Bestuurder CNV Zorg & Welzijn Joost Veldt: 'Al twee jaar geleden heeft CNV Zorg & Welzijn dit probleem aangekaart. Maar na twee jaar is er nog steeds geen begin van een oplossing. Ondertussen zijn er zorgmedewerkers die hierdoor in de problemen komen, omdat zij hun vaste lasten niet meer kunnen opbrengen. CNV neemt de handschoen daarom op en gaat de inventarisatie maken. We treffen nu voorbereidingen om de schadeloosstelling te gaan afdwingen. We richten hiervoor een stichting op en gedupeerden kunnen zich melden.'

Verantwoordelijkheid VWS

Voor CNV is duidelijk dat het ministerie van VWS hierin een verantwoordelijkheid heeft. Aan het begin van de coronapandemie was er nog veel onduidelijk over het virus, waren er nog geen vaccinaties en waren er tekorten aan beschermingsmiddelen. Thuiszorgmedewerkers, werknemers in bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ mochten niet of nauwelijks beschermingsmiddelen gebruiken omdat werd gezegd dat die in het ziekenhuis nodig waren. Niet werken was geen optie: zorgmedewerkers waren verplicht om door te werken en hebben hun gezondheid in de waagschaal gelegd in het belang van anderen.

Veldt: 'We kunnen niet accepteren dat deze mensen door hun aanhoudende zorg voor anderen nu gekort worden. We moeten deze mensen hiervoor compenseren en die verantwoordelijkheid ligt bij VWS. Er zijn signalen dat de RIVM-richtlijnen te weinig oog hadden voor de zorg buiten de ziekenhuizen en te lang is volgehouden dat mondkapjes daar niet nodig waren. De effecten zijn zichtbaar in de cijfers: in vergelijking met andere sectoren zijn er heel veel besmettingen in de zorg.'

Gedupeerden kunnen zich melden

CNV neemt dit initiatief omdat we vrezen dat deze groep zorgverleners anders tussen wal en schip valt. Er wordt al gepleit voor vangnetten voor mensen die zó lang ziek blijven dat ze in een uitkeringssituatie (WIA) terechtkomen. Daar moet zeker een oplossing voor komen, maar ook voor de groep minder-lang-zieken, omdat ook die nu al aanzienlijke financiële schade lijden.

CNV Zorg & Welzijn roept getroffen zorgmedewerkers op zich te melden via www.covidzorgpersoneel.nl. Ook niet-leden van CNV kunnen zich aanmelden.