Al het nieuws

Dit moet je als werknemer weten over het coronavirus

Als werknemer kun je allerlei vragen hebben in relatie tot je werk en het coronavirus: wat kan ik doen als er tijdelijk minder werk is vanwege het coronavirus, hoe groot is de kans op besmetting via de werkvloer, welke preventieve maatregelen kunnen we nemen op mijn werk?

Een veilige en gezonde werkomgeving

Je werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent onder meer dat de werkgever de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt voor je werk in kaart moet brengen en gepaste maatregelen moet nemen.

Vragen over coronavirus

Wij kunnen ons goed voorstellen dat je als werknemer vragen hebt over het coronavirus. Helemaal nu het virus is ontdekt in Nederland. Daarom geven we je graag een aantal antwoorden op de meest gestelde vragen.

1. Moeten mensen die terugkeren uit een gebied met coronavirus niet tijdelijk van het werk worden geweerd?
Het RIVM geeft aan dat dit niet nodig is. Als er geen gezondheidsklachten zijn, kunnen zij gewoon werken. Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Als iemand echter in de eerste twee weken na terugkeer uit het risicogebied gezondheidsklachten krijgt (koorts met luchtwegklachten) moet hij/zij thuisblijven en direct telefonisch contact opnemen met de huisarts. Meer informatie over het coronavirus geeft het RIVM je hier.
2. Kan mijn werkgever mij verplichten verlof op te laten nemen, omdat er minder werk is vanwege het coronavirus?
Nee. De werkgever kan jou niet verplichten vakantiedagen op te nemen omdat er weinig werk is vanwege het coronavirus.

3. Mijn werkgever heeft werktijdverkorting aangevraagd. Wat betekent dit voor mij als werknemer?
Jouw werkgever vraagt een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Als dit wordt toegekend, is het UWV de uitkerende instantie. Jouw werkgever keert het volledige loon aan jou uit, dat deels bestaat uit een aanvulling door de WW. Voor jou verandert er dus helemaal niets. Je hoeft geen actie te ondernemen of een uitkering aan te vragen, maar meldt het wel direct bij jouw CNV-vakbond. De bonden willen namelijk wel, samen met betrokken leden en kaderleden binnen het bedrijf, goede afspraken maken over eventuele werktijdverkorting. Want in de cao of arbeidsovereenkomst kunnen aanvullende afspraken over loondoorbetaling staan. Bovendien kan jouw bestuurder snel eventuele vragen beantwoorden.

4. Is mijn werkgever verplicht collega’s die uit besmette gebieden als Noord-Italië komen te laten testen op het coronavirus?
Er zijn geen regels waaraan een werkgever zich moet houden. Het is aan de werkgever om de risico’s op het werk te beoordelen en maatregelen te nemen. Heb je zorgen, bespreek dit dan met je werkgever.

5. Heeft het zin om overdag een mondkapje te dragen om mijzelf te beschermen tegen het coronavirus?
In Nederland wordt alleen het medisch personeel geadviseerd om een mondkapje te dragen. Mensen die werken met besmette mensen, gebruiken professionele mondkapjes. Deze helpen alleen, als je ze op de juiste manier gebruikt. Ze moeten je neus en mond goed afsluiten én gewisseld worden. De simpele (papieren) mondkapjes beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik geeft dus schijnzekerheid.

6. Welke preventieve maatregelen kan je zelf nemen?
Voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken, gelden de volgende maatregelen:
•Was je handen regelmatig
•Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
•Gebruik papieren zakdoekjes

Een werkgever kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om werknemers thuis te laten werken als die mogelijkheid er is. Het is belangrijk om als werknemer het gesprek met de werkgever aan te gaan. En samen de mogelijkheden te bespreken als hier aanleiding toe is. Kom je er niet uit met je werkgever? Neem dan vooral contact op met jouw bond.

7. Kan ik weigeren om naar een risicogebied (bijv. Noord-Italië) te gaan als mijn werkgever dit van mij vraagt?
Deze vraag is niet zo te beantwoorden omdat dit heel afhankelijk is van de situatie.Het is belangrijk om je zorgen omtrent je reis naar een risicogebied te bespreken met je werkgever. Controleer altijd het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vermijd daarnaast risicogebieden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft per land en regio een positief of negatief reisadvies.

8. Ik ga op vakantie naar een risicogebied. Kan ik dit annuleren?
Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft een positief of negatief reisadvies af. Controleer daarom eerst het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Als er sprake is van een negatief reisadvies is het belangrijk om naar de voorwaarden bij je reis- en/of annuleringsverzekering te kijken. Daarnaast kan dit gevolgen hebben voor je aangevraagde verlof. Ga hierover in gesprek met je werkgever of neem contact op met jouw vakbond.

Neem contact op
Heb jij een andere vraag over het coronavirus en staat deze er niet tussen? Bel dan op werkdagen tussen 8 en 18 uur met CNV Info, 030 7511003. Voor niet-leden is dat 030 751 1040.