Al het nieuws

FFP2-maskers ‘moeten altijd beschikbaar zijn’


Kosten mogen nooit een reden zijn om zorgmedewerkers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te onthouden. Werkgevers en de minister geven ook aan dat er altijd FFP2 maskers beschikbaar moeten zijn. Desondanks gaat de minister helaas niet opnieuw naar de richtlijnen voor FFP2 maskers kijken.

Dat hebben delegaties van CNV Zorg en Welzijn, andere vakbonden, werkgevers en het ministerie van VWS afgelopen woensdag besproken in een periodiek overleg. CNV Zorg en Welzijn-voorzitter Anneke Westerlaken was bij de bijeenkomst aanwezig .

FFP2: Geld speelt geen rol


Tijdens het overleg is er gesproken over de bescherming van zorgmedewerkers. Minister en organisaties van werkgevers in de zorg onderschrijven dat FFP2 maskers altijd voorhanden moeten zijn. Werkgevers krijgen de kosten voor beschermende middelen volledig vergoed. Kosten mogen dus nooit een reden zijn om geen beschermende middelen aan te bieden. Overal moeten dus voldoende beschermende middelen zijn, inclusief FFP2 maskers. Is dat bij jou niet het geval? Meld het ons! Met de werkgevers en beroepsvereniging is CNV Zorg & Welzijn steeds in gesprek over richtlijnen. Het is vaak lastig om over dit onderwerp op één lijn te komen. Onze laatste richtlijn vind je hier.

Zeggenschap vergroten


Mede naar aanleiding van het advies van de Chief Nursing Officer over zeggenschap, is er met het ministerie, vertegenwoordigers van bonden en werkgevers, gesproken over hoe we de zeggenschap kunnen vergroten van professionals in de sector zorg en welzijn. CNV Zorg & Welzijn werkt samen met V&VN binnen zorgorganisaties aan het vergroten van zeggenschap of werkplezier. Een voorbeeld hiervan is het initiatief www.merkbaarbeter.nl. Uiteindelijk is het vooral aan zorg- en welzijnsorganisaties zelf om (aan de hand van de tips in dit portfolio) ervoor te zorgen dat de zeggenschap wordt vergroot.

Steun getroffen COVID19 zorgverleners


In veel sectoren krijg je een lager inkomen als je langdurig ziek bent. Bijvoorbeeld na een half jaar of een jaar. Wij vinden dat medewerkers in zorg en welzijn die langdurig ziek zijn geworden door een besmetting met COVID19, moeten worden gecompenseerd. Hiervoor is onder andere Stichting ZWiC in het leven geroepen voor en door zorgverleners. Deze stichting doneert aan langdurig zieke zorgmedewerkers. Zie https://geefvoorzorgverleners.nl/aanvragen/. Volgens CNV Zorg en Welzijn is dit een mooie start, maar moet inkomensbescherming beter geregeld worden voor alle zorgverleners die langdurig ziek raken door een COVID19 besmetting. Naast dit onderwerp, hebben we tijdens het overleg ook aandacht gevraagd voor zorgverleners die - door extra te werken in 2020 -, hun toeslagen kunnen kwijtraken. CNV pleit voor een uitzondering.

Zorgbonus en loonruimte


Tot slot kwam de zorgbonus van maart aan bod tijdens de bijeenkomst. Na de eerste 1000,- komt er in maart weer een bonus van 500,- voor zorgprofessionals die extra inspanningen hebben gepleegd gedurende de corona pandemie, zo is beloofd.  Maar wie hiervoor precies in aanmerking komen, is nog niet helder. Ook hebben we het gehad over ruimte voor structurele loonsverhoging. Ondanks de vele moties die hierover in de Tweede Kamer zijn ingediend, geeft de minister ook in dit overleg aan, deze niet tot uitvoering te gaan brengen. Als CNV Zorg en Welzijn vinden we dat uiteraard erg teleurstellend, omdat de ruimte voor loonsverhogingen in de zorg zo erg beperkt is. Vandaar ook onze campagne richting een nieuw kabinet: waarderenisinvesteren. Sta jij al op het digitale Malieveld?