Al het nieuws

Jeugdhulpverleners gezond en veilig aan het werk dankzij coronaprotocol

CNV Zorg & Welzijn heeft in samenwerking met andere bonden en werknemersorganisatie FBZ een principeakkoord bereikt met Jeugdzorg Nederland voor een corona-overeenkomst. Jeugdzorg-werknemers wisten door de RIVM-richtlijnen niet welke rechten en plichten op hen van toepassing waren. CNV Zorg & Welzijn ontving hierover veel vragen en meldingen. In de overeenkomst staan afspraken en aanbevelingen over gezond en veilig werken ten tijde van de coronacrisis én voor erna. 

Duidelijke richtlijnen


Voor ziekenhuispersoneel had het RIVM na de uitbraak van de coronacrisis heel snel duidelijke protocollen en richtlijnen opgesteld. Onder meer over het gebruik van persoonlijk beschermingsmateriaal, testmogelijkheden en regels omtrent ziek melden. Albert Spieseke, onderhandelaar namens CNV: ‘Voor de overige zorgbranches, zoals de jeugdzorg, zorgden deze richtlijnen voor veel onrust. Nu staat duidelijk in de overeenkomst dat werknemers in de jeugdzorg zelf mogen bepalen of ze beschermingsmateriaal willen gebruiken.’

Op 4 juni is onder aanhoudende druk van de vakbonden uiteindelijk een handreiking voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor al het zorgpersoneel tot stand gekomen. De corona-overeenkomst voor de jeugdzorg sluit daar naadloos op aan, maar gaat nog een tandje verder met tal van arbeidsrechtelijke afspraken.

Afspraken werkdruk


De coronacrisis zorgt ervoor dat er binnen de jeugdzorg op een andere manier wordt gewerkt. De werkdruk is was al hoog, maar door de coronamaatregelen is dit op veel plekken fors gestegen. Maaike van der Aar: ‘Iedereen die zijn eigen kinderen les heeft moeten geven, kan zich een voorstelling maken wat dat betekent op een jeugdzorg-groep van meer dan 10 jeugdigen. Ook de hulpverlening via beeldbellen nam extreme vormen aan. We hebben vele voorbeelden van jeugdzorgwerkers die 10 uur of langer aan een stuk achter een beeldscherm hulp moesten verlenen. Waaronder ook het inschatten van de spanningen, veiligheid en somberheid in gezinnen. En de afweging om er, ondanks geen persoonlijke bescherming, toch naartoe te gaan. ‘Het werken tijdens de corona crisis is vele malen intensiever dan voorheen al het geval was, zonder dat dit effect mag hebben op de kwaliteit van zorg’ zegt ook Lilian de Groot, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden bij FBZ. ‘Maar er zitten grenzen aan de capaciteit van werknemers. De overeenkomst bevat daarom ook duidelijke afspraken over werkdruk.’

Niet klappen, maar lappen


De bonden zijn uitermate teleurgesteld dat werkgevers geen extra waardering wilden afspreken in tijd of geld, voor de extreme inzet van werknemers tijdens de afgelopen weken. ‘In een tijd dat het personeelstekort in de jeugdzorg zo groot is als nu en tegelijkertijd de maatschappelijke waarde eindelijk zo goed in beeld is gekomen, verwachten we dat daar ook iets tegenover staat. Jeugdzorg-werknemers verzetten ondertussen namelijk wel structureel, in de hoogste staat van paraatheid en onder verzwaarde omstandigheden, vele uren overwerk. Daar is wat ons betreft echt meer voor nodig dan applaus’, sluit Van der Aar af.