Laatste kans Staat om rechtszaak over long covid te voorkomen

CNV en FNV willen binnen week toezegging financiële regeling

Komt er binnen een week geen toezegging voor een financiële regeling voor zorgmedewerkers met long covid, dan stappen de bonden naar de rechter. De advocaten van CNV en FNV hebben vandaag in een brief aan de Staat laten weten dat zij uiterlijk 16 september een harde toezegging willen. Vandaag liep het ultimatum af dat de bonden hadden gesteld na een eerder overleg met ambtenaren van het ministerie van VWS. Daar gaf men aan dat het agendatechnisch pas mogelijk was volgende week vrijdag in de ministerraad iets te presenteren.

‘Woedend zijn we! Door de hele gang van zaken heb ik totaal geen vertrouwen meer in de politiek en in minister Helder’, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter FNV. ‘Wij zijn vanaf nu dan ook uitgepraat met het ministerie van VWS en laten dat aan onze advocaten over. Al twee en een half jaar voeren we overleg over een compensatieregeling. Toenmalig minister Van Ark heeft mij in april 2021 een toezegging gedaan voor een fonds, maar tot op de dag van vandaag ligt er nog helemaal niets. De tijd dringt echt voor veel zorgmedewerkers met long covid. Velen zijn inmiddels ook hun baan kwijt en zelfs afhankelijk geworden van de voedselbank. Wij blijven voor hen strijden, desnoods via de rechter.’

Geen prioriteit frontstrijders

CNV Zorg & Welzijn stuurde het ministerie van VWS afgelopen mei al een sommatie. Voorzitter Gaby Perin-Gopie: ‘Die leidde tot verschillende overleggen op het ministerie, waar ons de indruk werd gewekt dat er achter de schermen aan een regeling wordt gewerkt. Maar afspraken worden niet nagekomen en we willen niet langer aan het lijntje gehouden worden. De prioriteit van VWS ligt duidelijk niet bij de frontstrijders die tijdens de coronapandemie besmet zijn geraakt, terwijl zij levens probeerden te redden. Wij stellen de Staat aansprakelijk voor het inkomensverlies waar zorgmedewerkers met long covid mee te maken hebben.’

Richtlijnen incompleet

Beide vakbonden vinden dat het ministerie van VWS nalatig was, omdat de richtlijnen van het RIVM niet duidelijk en incompleet waren. Arbo- en hygiënewetgeving waren niet opgenomen in deze richtlijnen en er was veel onduidelijk over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mond-neusmaskers, schorten, handschoenen en spatschermen. Schaarste van de middelen leek leidend te zijn in de richtlijnen, terwijl de veiligheid van werknemers voorop hoorde te staan.

Dagvaarding

Afgelopen week verliep ook de deadline op de aangenomen motie van Tweede Kamerleden Paulusma (D66) en Bikker (CU) over de aanpak van financiële problemen, her- en bijscholing en mogelijke re-integratie van long covidslachtoffers die tijdens de eerste golf besmet zijn geraakt. De bonden betreuren het zeer dat ook in de Tweede Kamer nog niets is toegezegd.

Als de bonden uiterlijk vrijdag 16 september geen schriftelijke bevestiging van de Nederlandse Staat hebben ontvangen, dan vatten zij dit nalaten op als een weigering om een dergelijke regeling op korte termijn te realiseren en stappen zij namens de gedupeerden naar de rechter. De advocaten van CNV en FNV bereiden een dagvaarding voor.

(foto: Arie Kievit)