Al het nieuws

Medewerkers Dierenartsenpraktijken krijgen er 2,5 procent bij

CNV Zorg en Welzijn en andere bonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgevers in het cao-overleg voor de dierenartsenassistenten. De belangrijkste punten in dit resultaat zijn een collectieve loonstijging van 2,5 procent, een langere loonschaal (zodat je drie jaar langer een stap kunt stijgen in dezelfde schaal), en een eenmalige uitkering van €350,- voor fulltimers. Daarnaast wordt een uitwerking gegeven aan de mogelijkheid voor praktijken om goed presterende medewerkers een extra loonsverhoging te geven.

Wij leggen dit onderhandelingsresultaat met een positief advies voor aan de leden, zegt de cao-onderhandelaar van CNV Zorg en Welzijn in een toelichting. ‘Al geruime tijd voeren de bonden en de beroepsvereniging Vedias met de werkgeversvereniging BPW gesprekken over een nieuwe cao. Gewerkt is aan het perspectief om de cao dierenartsenpraktijken te laten gelden voor alle werknemers in deze sector en aan de mogelijkheden om meer praktijken te laten aansluiten bij de cao. Met het onderhandelaarsakkoord dat nu voor ligt, gaat dat ook lukken. Daar zijn we enthousiast over.’

Wanneer de leden van de bonden instemmen gaat de cao met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021 en zal lopen tot en met 31 december 2023. Leden kunnen reageren tot 14 mei.