Minister belooft ‘binnen twee maanden duidelijkheid’ over compensatie

Tijdens een ingelast debat in de Tweede Kamer gaf minister Helder gisteren uitleg over haar plannen om zorgmedewerkers met long-covid te ondersteunen. CNV is teleurgesteld dat in deze plannen geen compensatieregeling was opgenomen. Ons ongenoegen hierover werd gedeeld door meerdere fracties in de Tweede Kamer, en hierover werden ook moties ingediend.

Jammer is dat de minister de ingediende moties om snel tot concrete goede stappen te komen, ontraadde. En ook jammer dat ze in het debat niet met concrete toezeggingen kwam. Verder dan ‘ik zal binnen twee maanden meer duidelijkheid geven óf, en zo ja hoe’ er een compensatieregeling komt, kwam ze niet. Maar – hoe teleurstellend ook, het is wel méér, dan we haar eerder hebben horen zeggen.

Ondertussen houden we in onze lobbycontacten met Kamerleden de druk op de ketel. We blijven streven naar een voor de getroffenen rechtvaardig resultaat: op de korte termijn een eerste financiële tegemoetkoming, en dan later een compensatie van geleden inkomensverlies. En komt dat er niet, dan komt de gang naar de rechter steeds dichterbij.

Dat er snel wat moet gebeuren, is voor ons duidelijk. Op dit moment wordt er schade geleden. Door long-covid getroffen zorgmedewerkers komen in de financiële problemen, omdat ze door hun lagere inkomen hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Hoe langer het duurt, des te groter wordt deze nevenschade.