Taskforce beveelt aan: Zo maak je de zorg beter crisisbestendig

De door het nieuwe kabinet ingestelde taskforce ‘Ondersteuning optimale inzet Zorgpersoneel’ heeft zijn adviezen vandaag bekendgemaakt. Namens CNV Zorg & Welzijn was waarnemend voorzitter, Daniëlle Woestenberg in de taskforce actief. Zij was ook aanwezig bij de aanbieding van het adviesrapport aan minister Helder, vanmiddag in Den Haag. De taskforce doet aanbevelingen op het gebied van herstel en behoud van zorgpersoneel, passend werk en een soepele arbeidsmarkt, en het zo groot mogelijk maken van het aanbod van zorgpersoneel.

Voor tijden van crisis, zoals tijdens een pandemie, beveelt de taskforce regelingen aan om de bevoegdheid te bekijken aan de hand van de bekwaamheid om medische handelingen te verrichten. Daarnaast om het administratief en praktisch makkelijker voor zorgpersoneel te maken om tijdelijk meer te gaan werken. De adviezen worden aangeboden aan de minister van VWS, die geeft eind april een reactie en dan zullen de adviezen ook in de Tweede Kamer worden besproken.

CNV Zorg & Welzijn waardeert de poging waarbij er opnieuw aandacht is voor de nijpende situatie op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel. We blijven ervan uitgaan dat meer instroom en behoud van zorgpersoneel gestimuleerd moet worden door betere arbeidsvoorwaarden. Werkdruk kan het beste bestreden worden door de professional serieus te nemen, meer efficiëntie en minder administratieve lastendruk. Een duurzame oplossing van het arbeidsmarkttekort kan het beste door de medische zorg radicaal anders te gaan inrichten. Daarbij moeten niet de politiek en de beleidsmakers, maar de professionals zelf in een positie komen om die broodnodige omschakeling te leiden.

Het is goed dat onderwerpen waar CNV zich actief voor inzet, zoals het collectief werkgeverschap en Sterk in je Werk, ook in dit advies onder de aandacht van het ministerie en de Kamer worden gebracht. Deze onderwerpen hebben we uiteraard bij de taskforce ingebracht, samen met het wegnemen van hindernissen om meer en anders te kunnen werken.

We hadden die punten al hoog op onze agenda staan, en blijven ons hier ook hard voor maken in andere activiteiten. Eind april zal de minister een inhoudelijke reactie op dit advies van de taskforce geven. Wij verwachten dan ook vanaf dat moment echt stappen te kunnen gaan zetten om dit verder te concretiseren.