Vakbonden aan tafel met ziekenhuizen voor hervatten cao-overleg

Vakbonden en werkgevers hervatten het overleg voor een nieuwe cao Ziekenhuizen. CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 gaan in op de uitnodiging van werkgeverskoepel NVZ die ze hiervoor vandaag ontvingen. Voorwaarde voor de bonden is wel dat er open en reëel over het hele pakket aan arbeidsvoorwaarden wordt gesproken. Nieuwe stakingen zijn niet van de baan zolang er geen acceptabele cao-afspraken liggen.

Het overleg over een nieuwe ziekenhuis-cao liep eind januari vast, waarna een actietraject werd gestart. Op donderdag 16 maart deden ruim 100.000 ziekenhuismedewerkers mee aan een landelijke staking op 64 locaties. Voor de vier bonden is het afspreken van een eerlijke nieuwe cao voor de ruim 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland het doel. Zolang er geen akkoord is bereikt, gaan de aangekondigde stakingen echter gewoon door. Volgens de bonden ligt de bal nu bij de werkgever om met een acceptabel voorstel te komen.

Eisen

Ziekenhuismedewerkers eisen per 1 februari een loonsverhoging van 10 procent met een minimum van €100,- bruto. Voor 2024 eisen ze 5 procent. Verder willen ze een onregelmatigheidstoeslag die betaald wordt over het volledige uurloon, goede afspraken over de vergoeding van bereikbaarheidsdiensten, een betere reiskostenvergoeding en meer invloed van de medewerkers op de werktijden en vermindering van de werkdruk. De NVZ was bereid nu 5 procent loonsverhoging te betalen, nog eens 5 procent aan het einde van het jaar en 3 procent in 2024. Voor de ziekenhuismedewerkers zou dat koopkrachtverlies betekenen.