Al het nieuws

Veel vragen over PBM tijdens webinar coronavaccinatie en veilig werken

Deelnemers aan het webinar van V&VN en CNV hadden veel vragen over veilig werken, PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen en vaccinatie. Het illustreert de noodzaak dat iedere zorgmedewerker over dit onderwerp met zijn of haar team in gesprek blijft.

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg en Welzijn, gaf in haar aftrap al een eerste aanzet voor die dialoog. ‘Voer het gesprek op grond van feitelijke informatie. Er is inmiddels best veel bekend over de werking van vaccinatie en het besmetten van anderen, maar er is ook nog veel desinformatie.’ Westerlaken verwees ook naar de CNV-commissie Ethiek, die zich buigt over vragen waar ethiek en de zorgpraktijk elkaar raken. Dus ook vragen over veilig werken, PBM en vaccinatie.

Bianca Buurman, voorzitter van V&VN gaf in haar presentatie aan dat de persoonlijke beschermingsmiddelen ook nodig kunnen zijn als de zorgmedewerker al gevaccineerd is – want vaccinatie vermindert weliswaar de kans op overdracht, maar die kans is er nog steeds wel.

Brechje de Gier, viroloog bij het RIVM, liet zien dat het aandeel ernstig zieken mét vaccinatie, veel lager is dan het aandeel ernstig zieken zónder vaccinatie. Maar in absolute aantallen kan het aantal ziekenhuisopnames van gevaccineerde patiënten, dan toch het aantal niet-gevaccineerde patiënten passeren. Simpelweg omdat er veel meer mensen een vaccinatie hebben gehad. Een klein percentage uit een heel grote groep, kan immers meer zijn dan een hoog percentage uit een kleine groep.

Marina Nolle, beleidsadviseur met juridische achtergrond bij vakbond CNV, gaf aan dat op het gebied van vaccinatie meerdere basale rechten spelen. Een werkgever heeft de verplichting te zorgen voor een veilige werkomgeving en dat kan ertoe leiden dat hij vraagt of medewerkers gevaccineerd zijn. Maar antwoord geven op die vraag is niet verplicht, en een werkgever mag geen dwang uitoefenen om medewerkers te vaccineren. Drang (dus druk uitoefenen op de medewerkers) zal soms wel kunnen, en soms niet. Hierover is nog weinig voor de rechter uitgevochten. Belangrijk is ook hier een open gesprek tussen werkgever en werknemer te voeren. Iets waar het CNV ook bij kan ondersteunen in de vorm van mediation, aldus Nolle.

Veel medewerkers hadden vragen aan de experts. Die namen de tijd om op die vragen in te gaan.

Naar aanleiding van het webinar vult CNV Zorg en Welzijn op de website de sectie veelgestelde vragen aan.

Het webinar terugkijken kan hier:

Webinar