Verzuimcijfers dalen, maar in de zorg blijft verzuim erg hoog

CNV pleit voor doorbreken vicieuze cirkel

Het verzuim in Nederland is voor het eerst sinds jaren weer aan het dalen. Statistiekbureau CBS signaleert ook dat het verzuim in de zorg nog steeds erg hoog is, en ook in onderwijs en overheidssectoren. ‘We moeten dus investeren in het tegengaan van werkdruk, goede verzuimbegeleiding en in preventie: op tijd de signalen herkennen,’ geeft Joost Veldt, coördinator Arbeidsvoorwaarden bij CNV Zorg en Welzijn aan in reactie op de verzuimcijfers.

De hoge verzuimcijfers in de zorg bevestigen het beeld dat wij al langer hebben: het gaat niet goed in de zorg. Verzuim heeft uiteraard diverse oorzaken, maar als veel mensen ziek zijn, is dat niet alleen een gevolg van hoge werkdruk, maar ook een oorzaak van nog meer werkdruk. Voor ziek personeel wordt vervanging ingehuurd. Dat is duurder en zo is de ‘vaste ploeg’ steeds bezig om collega’s in te werken. Daarbij is de invaller duurder dan vast personeel. En zo neemt inhuur een steeds grotere hap uit de begroting van zorginstellingen. Een vicieuze cirkel.

Betere arbeidsvoorwaarden en meer regie

'Het ziekteverzuim daalt ook in de zorg langzaam maar zeker en dat is goed nieuws,’ Joost Veldt is te spreken over de daling in de zorg maar benadrukt dat er meer nodig is. ‘We moeten door op deze weg en de vicieuze cirkel doorbreken van hoge werkdruk – verzuim en vervolgens nog meer werkdruk op de afdeling. Bijkomend probleem is dat je hierdoor niet in een rustige setting kunt re-integreren. We moeten dus investeren in het tegengaan van werkdruk, goede verzuimbegeleiding en in preventie: op tijd de signalen herkennen. Wat daarbij zeker ook helpt is dat mensen het gevoel hebben dat zij grip hebben op hun werk en de tijden waarop ze werken.’

Ook in Onderwijs en Overheid ligt het verzuim nog steeds hoog. Ook dit zijn sectoren met tekorten aan personeel. De oplossingen in andere sectoren zien er op detailniveau misschien anders uit, maar ook daar geldt: de overheid moet stevig investeren in aantrekkelijk werk.