Vakbonden Jeugdzorg bereiden acties op 15 maart voor

CNV Zorg & Welzijn is volop bezig met de voorbereidingen voor onze actiedag op 15 maart. De eerste deelnemers voor de staking hebben zich al aangemeld, we hopen op een massale opkomst.

Waar gaat het allemaal om?

Dat er problemen zijn in de jeugdzorg heeft iedereen wel in de gaten. De werkdruk is te hoog en de salarissen zijn te laag. Medewerkers ondervinden de negatieve gevolgen van de marktwerking. Door ongebreidelde administratieve lasten en regelgeving komen zij niet aan hun werk toe wat tot frustratie leidt. Daar bovenop komt dat jeugdzorg te kampen heeft met een personeelstekort. Een goede cao zou het werken in de jeugdzorg aantrekkelijker maken en de jeugdzorgwerkers de waardering geven die hen toekomt.

Maar het geld voor die cao moet ook van het kabinet komen. Van de landelijke politiek dus. En dat terwijl die politiek nu juist van plan is om fors te gaan bezuinigen op de jeugdzorg. Tot in de Eerste Kamer is er felle kritiek op de bezuinigingen. Dit is het moment om het kabinet duidelijk te maken dat we het menen. Dat gaan we doen op 15 maart in Den Haag. We verzamelen op de Koekamp tegenover het Malieveld, op 5 minuten lopen van Centraal Station.

Meld je aan voor de stakingsbijeenkomst via deze link.

Bijzonder aan deze actie is dat ook de werkgevers het met ons eens zijn, dat hier echt wat moet gebeuren. Ook zij zien: een goede jeugdzorg gaat iedereen aan. Maar als iedereen op iedereen blijft wachten, of als iedereen naar elkaar wijst, verandert er niks. En daarom voeren we actie. Samen met de collega’s van andere vakbonden komen we massaal bijeen op het Malieveld in Den Haag.

Wat moet er gebeuren om de jeugdzorg beter te maken?

Om de werking van de jeugdzorg te verbeteren, zien wij de volgende stappen als noodzakelijk. Daarin spreken wij zowel het kabinet, als de gemeenten als de werkgevers aan.

Actiepunten voor werkgevers

 1. Geef professionals meer autonomie en zeggenschap over het werk en laat cliënten zoveel mogelijk zelf aan het roer in de jeugdhulp en -zorg, zodat een zo effectief en liefdevol mogelijke jeugdhulp ontstaat. We willen in de jeugdzorg de relatie met de cliënt en het vertrouwen op de professionaliteit van de zorgmedewerkers centraal zetten. Hiervoor is het nodig dat overheden én werkgevers verantwoordingsregels en administratiedruk zo veel mogelijk afschaffen.

Actiepunten voor gemeentes

 1. Verminder de druk op jeugdzorg door te investeren in preventieve voorzieningen die een beroep op jeugdzorg voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan betere schuldhulp en verbetering van de leefomgeving voor jongeren en hun gezin.
 2. Organiseer in elke gemeente één laagdrempelig loket voor toegang tot jeugdzorg en één stevige en deskundige eerstelijnsvoorziening voor jeugdzorg, waarin multidisciplinaire teams ontschot en outreachend samenwerken.
 3. Werk mee aan stevige financiering van de (hoog)specialistische zorg zodat dekkende en duurzame zorg voor cliënten en personeel mogelijk wordt. Regionaal waar het kan en landelijk waar het moet, zonder wachtlijsten en zonder dat kinderen tussen wal en schip vallen.

Actiepunten voor het kabinet

 1. Geef professionals meer autonomie en zeggenschap over het werk en laat cliënten zoveel mogelijk zelf aan het roer in de jeugdhulp en -zorg, zodat een zo effectief en liefdevol mogelijke jeugdhulp ontstaat. We willen in de jeugdzorg de relatie met de cliënt en het vertrouwen op de professionaliteit van de zorgmedewerkers centraal zetten. Hiervoor is het nodig dat overheden én werkgevers verantwoordingsregels en administratiedruk zoveel mogelijk afschaffen.
 2. Stel vooraf landelijk kwaliteitseisen aan de organisaties die tot jeugdzorg worden toegelaten. Daartoe horen eerlijke tarieven die goede arbeidsvoorwaarden in de jeugdzorg mogelijk maken.
 3. Organiseer de (hoog)specialistische zorg regionaal waar het kan of landelijk waar het moet, zonder wachtlijsten en zonder dat kinderen tussen wal en schip vallen. Dit vereist coördinatie en realisatie die qua schaal past bij de regionale of landelijke rol - ‘matched care’ - van deze (hoog) specialistische zorg. En met stevige financiering, die deze zorg dekkend en duurzaam voor cliënten en personeel mogelijk maakt, waarbij als stip op de horizon de marktwerking (aanbesteding, concurrentie, winstoogmerk aanbieders) wordt afgeschaft.
 4. Zet digitalisering in de jeugdzorg slim in om de werkdruk in de jeugdzorg te verlagen en leer van de ervaringen die in de coronaperiode zijn opgedaan met digitaal contact met de cliënt.
 5. Verminder de druk op jeugdzorg door te investeren in preventieve voorzieningen die een beroep op jeugdzorg voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan betere schuldhulp en verbetering van de leefomgeving voor jongeren en hun gezin.
 6. Intensiveer de samenwerking in de kinderbescherming met als stip op de horizon één set samenwerkende en elkaar versterkende instanties (zo min mogelijk) die de publieke taak kinderbescherming uitvoeren. Inclusief de wettelijke regeling voor de taken en bevoegdheden en voor de rechtsbescherming van de ouders/ opvoeders en de jeugdigen.
 7. Verbeter het klacht- en tuchtrecht, zodat cliënten en professionals beter worden beschermd.
 8. Maak verlengde jeugdzorg tot 27 jaar mogelijk, zodat kinderen die op zorg zijn aangewezen als jong volwassene niet tussen wal en schip komen te vallen.
 9. Stop het jojobezuinigingsbeleid en investeer duurzaam in de jeugdzorg. Haal de structurele bezuiniging op de jeugdzorg van een half miljard per 2025 van tafel! Deze bezuiniging maakt het onmogelijk om de vastgedraaide jeugdzorg weer vlot te trekken. Echt hervormen van de jeugdzorg zoals wij willen wordt hiermee onmogelijk.