Al het nieuws

CNV positief over extra investering voor zorgsalarissen

Het kabinet trekt €675 miljoen uit voor de salarissen in de zorg. Daar zijn wij van CNV Zorg & Welzijn positief over. Het besluit beantwoordt direct onze oproep in de open brief die wij met bijna alle andere partijen in de zorg vorige week schreven aan het kabinet.

Kabinet kon er niet omheen

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: ‘Onze open brief was ondertekend door bijna alle partijen in de zorg. Het kabinet kon hier gewoon niet omheen. Ook omdat de Kamer nog eens in meerderheid een motie goedkeurde voor meer salaris.'

'Het is een belangrijke eerste stap naar structureel betere beloning voor iedereen in de sector zorg en welzijn. Voor een beloning die écht rechtdoet aan de positie van zorg- en welzijnsprofessionals, als cruciale sector in de samenleving, is echter meer nodig. Dat moet dan ook bovenaan de agenda staan van een nieuw kabinet.’
Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn

Hogere zorgpremie

We benadrukken dat het uiteindelijk aan de cao-partners is om te beslissen hoe de extra ruimte wordt ingezet. Ook zijn we kritisch op de manier waarop de loonsverhoging wordt gefinancierd. Zo zien we liever dat de salarisverhoging betaald wordt uit een verhoging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven, in plaats van uit een hogere zorgpremie.