Extra loon voor middeninkomens sociaal werk

Goed nieuws als je onder de cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening valt. Voor de functies en werkzaamheden in salarisschalen 4 t/m 9 in het primaire proces komt er 1,13% structureel salaris bij met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

675 miljoen euro voor alle zorgmiddeninkomens

Op basis van een motie uit de Tweede Kamer stelde het kabinet structureel 675 miljoen euro extra beschikbaar voor de middeninkomens in de zorg. CNV, FNV en Sociaal Werk Nederland hebben ervoor gepleit dat een deel hiervan ook beschikbaar zou komen voor het sociaal werk. De middelen worden via de gemeente beschikbaar gesteld en worden verwerkt in de looncomponent van de WMO en de Jeugdwet door de gemeenten.

Arbeidsmarkttoeslag

Aan de cao-tafel hebben we bepaald welke salarisgroepen tot de middeninkomens behoren, om de structurele financiële middelen te vertalen in de cao. Deze afspraak is nu uitgewerkt: de extra middelen worden gebruikt voor een arbeidsmarkttoeslag voor functies en werkzaamheden in het primair proces.

De afspraak voor deze arbeidsmarkttoeslag wordt in de cao opgenomen en:

  • geldt voor de functies in de salarisschalen 4 t/m 9;
  • heeft als ingangsdatum 1 januari 2022;
  • bedraagt 1,13% van de salarissen inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en eventuele overige toeslagen en vergoedingen die met het salaris samenhangen;
  • en zal voor de pensioenopbouw meetellen.

Vakbonden en Sociaal Werk Nederland pakken eventuele problemen in financiering gezamenlijk op.

Laat je stem horen en word ook lid!

Samen staan we sterker.

  • Samen voor betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Ondersteuning van onze juristen als het tegenzit