Pesten ook groot probleem op de werkvloer

Vandaag is de Week tegen Pesten gestart, gericht op scholen. Maar pesten beperkt zich niet tot het schoolplein of de klas. Ook op de werkvloer wordt getreiterd en gepest. Gedrag dat diepe sporen nalaat, met soms ingrijpende gevolgen. Daarom vragen wij vandaag en de komende dagen ook aandacht voor deze groep mensen, die soms met lood in de benen naar hun werkplek gaan.

Een kwart van alle werkenden (26 procent) heeft wel eens te maken met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk, bleek uit een onderzoek van het CNV van september vorig jaar, onder een representatieve groep van 2.500 werkenden. De werkdruk in veel organisaties is hoog. maar dat mag nooit reden zijn dit soort gedrag te tolereren', zei CNV-voorzitter Piet Fortuin naar aanleiding van deze cijfers.

Het AD had in 2019 een verhaal waarin op de werkvloer vier soorten pestkoppen werden onderscheiden: De schreeuwlelijk (agressieve communicatie); De eeuwige criticus (ontmoedigend en vernederend); De poortwachter (manipuleert en verhindert je je werk te kunnen uitvoeren) en Het schijnheilige serpent (steekt je een mes in de rug).

Boeken over pesten

Er zijn veel boeken over dit onderwerp beschikbaar. Het is ondoenlijk die allemaal te noemen, maar onder meer deze titels zijn verschenen:

Laat je niet verpesten. Hoe word je sterk na een pestverleden,

Rutger Verhoeff; uitgever: Prometheus; prijs: €17,50; ISBN:9789044638110

Pesten op school, op het werk, thuis en in relaties,

Sonja Emmerechts; uitgever: Icarus; prijs: €24,95; ISBN: 9789002209291

Mobbing. Pesten op het werk,

Sonja Emmerechts; uitgever: Mantea; prijs: €14,90; ISBN: 9789022316078

Alles over pesten. Voor kuddedieren, buitenbeentje en iedereen die met pesten te maken heeft,

Meiek van Stigt; uitgever: Boom; prijs: €28,30; ISBN: 9789089532510