Teken de petitie kinderopvang voor een fatsoenlijke loonsverhoging

Vakbonden CNV en FNV vragen koopkrachtbehoud en waardering voor de medewerkers

Om een fatsoenlijk loonbod op tafel te krijgen zijn CNV en FNV een petitie gestart. Die is hard nodig omdat de onderhandelingen voor een nieuwe cao Kinderopvang vooralsnog niet tot een goed loonbod van de werkgevers hebben geleid. Met een passende loonsverhoging krijgen medewerkers de waardering die ze verdienen en wordt de Kinderopvang weer een aantrekkelijke sector om in te werken.

Teken de petitie

Meer waardering in de vorm van een flinke loonsverhoging. Hiermee wordt de Kinderopvang weer een aantrekkelijke sector om in te werken. En zo wordt een groot deel van het personeelstekort opgelost. CNV roept je op mee te doen en een duidelijk signaal af te geven naar werkgeversorganisaties: Neem medewerkers in de Kinderopvang serieus, geef ze meer waardering en minder werkdruk.

Onderteken hier de petitie kinderopvang!

Zodra de werkgeversorganisaties met een fatsoenlijk loonbod komen kunnen wij in gesprek over andere inhoudelijke en zeer belangrijke punten zoals het verlagen van de werkdruk.

Fatsoenlijk salaris

Vakbonden CNV en FNV vragen koopkrachtbehoud en koopkrachtverbetering. Het huidige loonbod van de werkgeversorganisaties voldoet absoluut niet. Het is tijd dat werkgevers hun verantwoordelijkheid pakken en hun personeel waarderen. Meer salaris moet de achterstand in beloning ten opzichte van vergelijkbare functies in andere sectoren wegwerken en voor de laagste loongroepen tot een eerlijker beloning leiden. Het moet de aantrekkingskracht van de sectoren voor nieuw personeel vergroten en de uitstroom van medewerkers helpen tegengaan.

Werkgevers zijn aan zet en moeten stoppen met het verschuilen achter minister Van Gennip (SZW). Minister Van Gennip zei bij RTL Nieuws niet van plan te zijn extra geld beschikbaar te stellen: 'Het is een private markt. De meeste van die ondernemers zijn hartstikke winstgevend. Ik denk dat er een serieus gesprek moet worden gevoerd met de sector over waar de winst naartoe gaat.'

Personeelstekort

Het grote personeelstekort in de kinderopvang heeft invloed op de stabiliteit van de sector. De gevolgen zijn al geruime tijd zichtbaar. Personeel valt uit of verlaat zelfs de sector, groepen die noodgedwongen moeten sluiten en wachtlijsten die alsmaar langer worden. De kwaliteit van de opvang staat hiermee onder druk. Een van de belangrijkste oorzaken is de hoge werkdruk en de lage lonen.

Sneeuwbaleffect

Het tekort aan medewerkers in de kinderopvang heeft een sneeuwbaleffect op de tekorten in alle branches. Wanneer ouders noodgedwongen thuisblijven omdat er geen opvang is voor hun kinderen, zijn zij niet aan het werk. Hierdoor zijn er nog minder arbeidskrachten in een markt die al in toenemende mate vastloopt door het gebrek aan personeel in algemene zin.

Vul de petitie uiterlijk 1 december 2022 in.