Zorgverlener handtastelijk naar collega’s

Suzanne werkte als verpleegkundige in een verpleeghuis in het westen van het land. Ze hoorde van stagiaires en een paar medewerksters dat ze stelselmatig werden lastiggevallen en sommigen zelfs aangerand door een mannelijke collega.

Suzanne kende die collega. Hij had haar een paar jaar geleden ook een keer lastig gevallen. Zij had hem daar direct op aangesproken en sindsdien gingen zij elkaar uit de weg.

Handtastelijk

De stagiaires en de medewerkers hadden de afgelopen vijf(!) jaar bij hun leidinggevende al meerdere meldingen gedaan van het grensoverschrijdend gedrag van deze collega. Zijn gedrag was dus bekend bij de leidinggevende, maar die nam de meldingen niet serieus. Het betrof een hardwerkende man en ach, een plagerijtje moest kunnen. Niet teruggefloten ging deze collega daarop door en intimideerde en bedreigde de medewerkers die zich onveilig voelden. Op zeker moment was Suzanne het goed zat. Vooral omdat ze deze man ervan verdacht ook bewoners lastig te vallen. Hij was handtastelijk naar hen en verbleef voor wat hij moest doen te lang op de kamers. De bewoners waren dementerende ouderen en daarmee afhankelijk en kwetsbaar.

Duidelijk rol vertrouwenspersoon

Suzanne wendde zich tot CNV Zorg & Welzijn, haar vakbond. Scholen hadden inmiddels aan de werkgever doorgegeven geen stagiaires meer te leveren en veel vrouwelijke collega’s waren of ziek of zochten ergens anders een baan. De sfeer was onprettig en ze voelde zich erg onveilig. De juridisch adviseur die de kwestie van Suzanne in behandeling kreeg, luisterde met grote verbazing naar het verhaal en was gelijk stellig: dit mag niet, dit gaat eindigen! Maar hoe? Er was binnen de organisatie wel een vertrouwenspersoon, maar die was niet doortastend. De juridisch adviseur nam daarom contact op met haar op en gaf aan dat er hier een duidelijke rol was weggelegd voor de vertrouwenspersoon en dat van haar actie werd verwacht. Dat bleef achterwege, want ze wist niet wat ze moest doen. Reden voor de juridisch adviseur om contact op te nemen met een lid van de directie. Die wuifde de melding weg en gaf aan dat er niets aan de hand was. De bewuste collega was nou eenmaal wat vrij in de omgang met zijn collega’s en bewoners. De directie had alle vertrouwen in hem.

Het betrof een hardwerkende man. Een plagerijtje moest kunnen

Juridische Dienstverlening CNV Zorg & Welzijn

Onacceptabel

Nu nam de juridisch adviseur contact op met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in Utrecht om de toestand binnen het verpleeghuis te bespreken en een melding te doen van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. Daar werd de melding zeer serieus genomen. Er werd afgesproken dat de juridisch adviseur het verpleeghuis eerst formeel aan zou schrijven alvorens de inspectiedienst stappen zou gaan ondernemen. Daarop ging er een aangetekend schrijven richting de directie van het verpleeghuis. Ondertussen trad er een interimmanager toe tot de afdeling. Suzanne besprak die situatie met hem tijdens het kennismakingsgesprek dat was gepland. De interim was met stomheid geslagen. Dat het gedrag van de collega kennelijk werd getolereerd, vond hij onacceptabel en beloofde actie te ondernemen. Samen met Suzanne en de juridisch adviseur besprak hij de mogelijkheden en er werd een plan van aanpak opgesteld.

Stevige reprimande

Zonder daaraan ruchtbaarheid te geven aan de medewerkers van de afdeling werd er een onderzoeksbureau (Hofman bedrijfsrecherche) ingeschakeld. In een paar weken was er meer dan voldoende bewijs geleverd van grensoverschrijdend gedrag richting medewerkers en bewoners. De directie kon daarop niet anders doen dan de betreffende collega ontslaan en zijn gedrag melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het verpleeghuis kreeg van de Inspectie een stevige reprimande wegens het niet zorgvuldig oppakken van meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De directie beloofde beterschap en begreep niet dat deze situatie jarenlang had kunnen bestaan. De vertrouwenspersoon zegde toe voortaan alerter te zijn voor meldingen door medewerkers en actiever te handelen.

Met dank aan Suzanne keerde de rust en de veiligheid terug op de afdeling. Voor medewerkers én bewoners.

(illustratie: Susi Bikle)

CNV is er voor jou. Ben je lid en heb je te maken met seksuele intimidatie, neem dan contact op met CNV Info: 030 7511001 en vertel hen je verhaal. Wij denken met je mee en kunnen indien nodig regelen dat je bijgestaan wordt door een (juridisch) medewerker van de bond.