Ziekenhuis

Cao Ambulancezorg

-
Nieuwe cao in onderhandeling
Marco Dons
Onderhandelaar cao Ambulancezorg

In de cao Ambulancezorg staan afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Deze cao geldt voor meer dan 6.000 medewerkers in de ambulancezorg van de 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) in Nederland. In de huidige cao stonden twee salarisverhogingen, introduceren van de Functiewaardering Ambulancezorg en verbetering van de onregelmatigheidstoeslag centraal.

Behoeftes en speerpunten van de nieuwe cao

In deze fase werken we de behoeftes uit van onze leden. Samen met andere cao-partijen werken we onze ideeën uit, waarbij we rekening houden met de nieuwe wetgeving die uit het pensioenakkoord volgt.

Update cao ambulancezorg - mei 2021

Inmiddels hebben we na een intensief traject samen met de andere cao-partijen afspraken gemaakt over de invulling van de nieuwe regelingen in het kader van het pensioenakkoord, zoals eerder afgesproken in de cao 2020–2021.

Het gaat om de volgende drie regelingen:

  1. Een regeling vitaliteitspact om minder te gaan werken en het zo langer vol te kunnen houden tot aan de AOW-leeftijd.
  2. Een vrijwillige vertrekregeling voor werknemers in het primaire proces, die het niet volhouden om tot de AOW-leeftijd door te werken.
  3. Een tijdspaarregeling om tot 100 weken tijd te kunnen sparen en deze later tijdens de gehele loopbaan naar eigen wens als doorbetaalde tijd op te kunnen nemen.

Hoe nu verder?

De laatste stap is de ledenraadpleging van de vakbonden CNV Zorg en Welzijn en FNV Zorg en Welzijn die tot en met 30 mei 2021 loopt. Als de meerderheid voor stemt dan worden de regelingen daarna vastgesteld voor de nieuwe cao die per 1 juli 2021 zal ingaan.

Regelingen inzien

Wil je meer lezen over de regeling vitaliteitspact, vrijwillige vertrekregeling en tijdspaarregeling? Download de uitgewerkte en voorgelegde regelingen onderaan deze pagina.

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Marco Dons
Onderhandelaar cao Ambulancezorg
E-mail
Telefoon
06 51 24 40 21

Downloads

Download jouw cao

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen