Ziekenhuis

Cao Ambulancezorg

-
Nieuwe cao in onderhandeling
Marco Dons
Onderhandelaar cao Ambulancezorg

In de cao Ambulancezorg staan afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Deze cao geldt voor meer dan 6.000 medewerkers in de ambulancezorg van de 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) in Nederland. In de huidige cao stonden twee salarisverhogingen, introduceren van de Functiewaardering Ambulancezorg en verbetering van de onregelmatigheidstoeslag centraal.

Voorstellen cao Ambulancezorg juli 2021

In deze fase gaan we aan de hand van onze ideeën en jullie stemming een nieuw cao-voorstel doen voor de cao Ambulancezorg. Deze nieuwe cao zal per 1 juli 2021 ingaan.

Uitslag stemming nieuwe regelingen

De uitslag van de stemming over de drie nieuwe regelingen is binnen. 85% van jullie stemde vóór deze regelingen:

  • De vrijwillige vertrekregeling
  • De regeling vitaliteitspact
  • De tijdspaarregeling

Ook bij FNV en AZN werd ruim ingestemd met deze regelingen. Daardoor is de ambulancezorg de eerste sector binnen Zorg en Welzijn waar de drie nieuwe regelingen – naar aanleiding van het pensioenakkoord – collectief zullen worden geregeld.

Vragen en antwoorden bij deze regelingen

Omdat het drie nieuwe regelingen zijn, komen er misschien vragen bij je op. Ook bij het stemmen kwamen er al vragen en opmerkingen bij ons binnen. Daarom vind je onderaan deze pagina ter informatie een FAQ (versie 8 juni 2021) met de meest gestelde vragen en de daarbij horende antwoorden.

Nieuwe cao Ambulancezorg

De huidige cao Ambulancezorg loopt op 1 juli 2021 af. In deze komende cao Ambulancezorg worden sowieso de drie nieuwe regelingen ingevoerd. Hiernaast gaan we als bonden voorstellen om de loonsverhogingen van de cao Ziekenhuizen te volgen én een aantal bepalingen in de huidige cao te verbeteren en verduidelijken. De laatste tijd ontvangen wij namelijk signalen dat de huidige cao op een aantal onderwerpen onduidelijk is.

Wat vind jij onduidelijk in de huidige cao?

Wat zijn volgens jou artikelen in de huidige cao Ambulancezorg die in de praktijk onduidelijk zijn en op de werkvloer onderwerp van discussie zijn? Hoe kunnen die artikelen volgens jou verbeterd en verduidelijkt worden?

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de vrijwillige vertrekregeling

Veelgestelde vragen over de regeling vitaliteitspact

Veelgestelde vragen over de tijdspaarregeling

Contactpersoon

Marco Dons
Onderhandelaar cao Ambulancezorg
E-mail
Telefoon
06 51 24 40 21

Downloads

Download jouw cao

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen