85% stemt in met akkoord cao UMC

Na twee maanden actievoeren bereikten we op 11 november samen met FNV, FBZ en LAD een onderhandelingsakkoord met de NFU voor de nieuwe cao UMC. Dit akkoord was een substantiële wijziging van het akkoord dat de NFU eerder sloot met NU'91. Tot zondag 28 november kon je als CNV-lid in- of tegenstemmen met het akkoord. Een grote meerderheid (85%) van onze leden stemde in.

Acties

Twee maanden actievoeren en twee dagen zondagdiensten met protestmanifestaties op 28 september en op 26 oktober hebben er zeker toe bijgedragen dat er uiteindelijk een akkoord kwam te liggen dat wij aan onze leden konden voorleggen.

Stemming met kanttekeningen

Als lid had je tot zondag 28 november de tijd om je stem uit te brengen. Een grote meerderheid (85%) stemde in met het bereikte akkoord. Zowel voor- als tegenstemmers hadden echter wel kanttekeningen bij het akkoord. De stemmers hadden met name moeite met de differentiatie in loonsverbetering. Positiever was het oordeel over de actualisering van FUWAVAZ en het generatiepact.

Hoe gaat het nu verder?

Het is nu zaak om de afspraken uit het akkoord, zoals het generatiepact, de herziening van FUWAVAZ en de uitwerking van het pensioenakkoord snel op te pakken. In de lokale overleggen zullen wij blijven hameren op het daadwerkelijk vergroten van de zeggenschap van alle werknemers in de UMC's. Houd de cao-pagina UMC in de gaten voor verdere updates.