Al het nieuws

CNV legt eindbod werkgevers UMC voor aan leden

CNV Zorg & Welzijn heeft grote moeite met het eindbod van de NFU voor de cao UMC. De vereniging van UMC’s kwam gisteren met het eindbod. CNV ziet in dit eindbod haar belangrijkste eisen niet ingewilligd, en legt het neutraal voor aan haar leden. Ook gaat CNV Zorg & Welzijn de komende tijd in de academische ziekenhuizen het gesprek aan met medewerkers.

Het eindbod van de werkgevers volgt op een ultimatum en het vastlopen van het overleg tussen bonden en werkgevers.

Cao-onderhandelaar Aaldert Mellema: ‘De werkgevers kiezen voor een twee-sporen beleid. De werknemers krijgen in 2021 een eenmalige uitkering van €750,-. In 2022 krijgen zij 1 procent loonsverhoging. De loonsverhoging in 2023 wordt helemaal afhankelijk gemaakt van de financiële ruimte die de overheid beschikbaar stelt.

De NFU maakt een uitzondering voor werknemers in de salarisschalen 7 tot en met 10 in de functiefamilies Verzorging en Verpleging, Klinisch (mede) behandelen, Klinisch ondersteunen, Analytisch en de doktersassistenten in de directe patiëntenzorg. Zij krijgen in 2021 een eenmalige uitkering van 3,5 procent. In 2022 krijgen zij 3,5 procent loonsverhoging. Daarbij wordt de uitloop van de salarisschalen verhoogd. Ook voor deze groep wordt de loonsverhoging in 2023 afhankelijk van de ruimte die de overheid beschikbaar stelt.’

Waardering onder de maat

CNV Zorg & Welzijn heeft grote moeite met dit onderscheid. Vooral het feit dat werknemers in de lagere salarisschalen niet of nauwelijks een structurele loonsverbetering krijgen vinden wij slecht. Deze groep werknemers heeft een grote bijdrage geleverd aan het werk tijdens de coronacrisis en verdient alleen daarom al waardering. Datzelfde geldt voor werknemers in hogere salarisschalen. Ook hier vinden wij de waardering voor de grote inzet onder de maat. CNV Zorg & Welzijn vindt een aftopping van de loonsverhoging alleen acceptabel als er fundamentele stappen, zoals echte verlaging van de werkdruk en vermindering van te werken uren tegenover staan. De financiële positie van de UMC’s is goed. Wij vinden het niet acceptabel dat zij deze loonsverhoging voor alle inkomensgroepen niet willen opbrengen.’

Ledenraadpleging

CNV Zorg & Welzijn legt het eindbod neutraal voor aan haar leden. Daarnaast wordt samen met de andere bonden de komende weken de UMC’s bezocht om leden en niet leden te spreken over dit eindbod. Op basis daarvan wordt de uiteindelijke reactie op het eindbod bepaald. In de bijlage het volledige eindbod. Reageren kan naar a.mellema@cnv.nl.

Amsterdam UMC, locatie VUmc
woensdag 8 september om 12 uur, 14 uur en 16 uur. Locatie: collegezaal De Rijn

Utrecht, UMCU
donderdag 9 september, 12-14 uur en 16-18 uur. Groene collegezaal.

Leiden, LUMC
dinsdag 14 september om 15.30 uur. Locatie volgt nog en is afhankelijk van Covid-19 maatregelen.

Rotterdam, Erasmus MC
dinsdag 14 september, 16.45-18.45 uur. Locatie: CQ-U. CQ-U bevindt zich in gebouwdeel CE, ruimte Ce-344k.

Nijmegen, Radboud UMC
dinsdag 14 september, 16.15-17.15 uur. Locatie: Experience Center: De Waalbrug (route 7). Dit is tegenover de hoofdingang van het Radboud.

Amsterdam UMC, locatie AMC
woensdag 15 september, 12.15 tot 13 uur en 13.45 tot 14.30 uur. Locatie: collegezaal 4

Maastricht UMC+
woensdag 15 september, 12 tot 14 uur. Locatie: Flendrigzaal

Groningen, UMCG
donderdag 16 september, 16-17/18 uur. Locatie volgt nog; maar er zal ook een mogelijkheid zijn om de bijeenkomst digitaal bij te wonen.