Al het nieuws

CNV Zorg & Welzijn presenteert rekening van 2,2 miljard voor de zorg

Hoeveel geld moet er worden geïnvesteerd in personeel om de Nederlandse zorg op peil te houden? CNV Zorg & Welzijn rekende het uit en presenteerde de rekening op donderdagochtend 27 mei 2021 namens 1,3 miljoen werkenden in de sector zorg en welzijn aan verschillende Kamerleden en woordvoerders.

Open brief aan informateur Hamer

CNV stuurt ook een open brief aan informateur Mariëtte Hamer met deze rekening en de noodzaak tot investeren. Er is al te lang veel te doen rondom de beloning van zorgpersoneel. Ondanks verschillende moties en adviezen, is er nog niks gebeurd om zorgmedewerkers structureel beter te belonen en de werkdruk te verlagen. Samen met een aantal CNV-leden die werken in de sector zorg en welzijn presenteerde voorzitter Anneke Westerlaken de rekening van 2,2 miljard.

Rekening van 2,2 miljard

Op de rekening staan de posten salaris, een voldoende gevuld fonds voor zorgpersoneel dat ziek is geworden door corona en de aanpak van de werkdruk, om zo vroegtijdige uitstroom van personeel te voorkomen. Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: ‘De rekening voor de zorg kan niet langer onbetaald blijven. Een nieuw kabinet kan natuurlijk niet beginnen met een schuld aan de zorg. Dat zou gezien de mega inspanning die is én wordt geleverd door zorgpersoneel bijzonder oneerlijk zijn. Bovendien hebben, los van de VVD, alle partijen die nu gaan praten met de formateur in hun verkiezingsprogramma een structurele verhoging van de lonen beloofd. Het is ondenkbaar dat er in de formatie geen afspraak komt om dit goed te regelen.’

Salarisverhoging belangrijkste investering in de zorg

CNV Zorg & Welzijn staat niet alleen in haar standpunt. In opdracht van de bond werd een onderzoek onder meer dan duizend zorgmedewerkers gedaan. Hieruit blijkt dat een grote meerderheid – meer dan 60 procent – een toename van het salaris als dé belangrijkste investering in de zorg ziet. De salarissen in de zorg lopen tot 10 procent achter op de beloning in qua opleiding vergelijkbare marktsectoren.

Werkdruk in de zorg

Daarnaast maakt het personeelstekort maatregelen nodig om meer mensen naar banen in de zorg te trekken en om de werkdruk bij het huidige personeel te verminderen. Fysieke uitputting en zeer zware mentale belasting leiden nu in zorginstellingen tot een ziekteverzuim van tegen de 10 procent. Daarbij komt dat onder zorgpersoneel veel coronabesmettingen zijn geweest. Een deel van hen kampt met langdurige klachten en dreigt nu ook in inkomen erop achteruit te gaan. Hiervoor moet nu eindelijk het fonds komen waar CNV al een jaar op hamert.

Nieuwe cao

Het komende jaar moet er voor meer dan een miljoen zorgmedewerkers een nieuwe cao worden afgesproken. Als er uit Den Haag geen extra investeringen komen, wordt de ruimte voor de loonsverhoging gehalveerd. Terwijl de leden in de sector heel duidelijk zijn: in de nieuwe cao verwachten zij een stevige structurele loonsverhoging.

Volg jouw cao in de zorg

Ga naar de sectorpagina en klik op je cao om de huidige stand van zaken omtrent jouw nieuwe cao te lezen.