Al het nieuws

Doorbraak: nieuwe cao UMC met meer loon en minder werkdruk

Na lang onderhandelen en actievoeren, is er een akkoord bereikt over een nieuwe cao UMC. Kernpunten: meer loon en afspraken over minder werkdruk. CNV-onderhandelaar Aaldert Mellema: ‘Dit is het maximale van wat we konden bereiken.’ De voorgenomen acties op 25 november zijn hiermee van de baan.

‘De acties hebben resultaat gehad’, zegt Mellema. ‘Na het eenzijdige akkoord van de NFU met vakbond NU’91, ben ik blij dat we nu toch een mooi resultaat hebben geboekt voor ál het personeel in de UMC’s. De onevenwichtigheid van die eerdere overeenkomst hebben we voor een goed deel glad kunnen strijken. We gaan het zo spoedig mogelijk aan de leden voorleggen. We zijn blij dat we met de besmettingsgolf in volle gang, niet meer naar acties hoeven grijpen om de NFU van gedachten te laten veranderen.’ De leden hebben inmiddels een nieuwsbrief ontvangen.

Meer loon

In stappen in 2021, 2022 en 2023 worden de salarissen verhoogd. Er gelden daarbij bodems voor personeel in schalen 1 tot en met 10. Voor de exacte bedragen en percentages, kijk onderaan in het akkoord. Ook is afgesproken dat het minimumloon naar 14 euro per uur gaat.Overige afspraken

Werknemers die te maken krijgen met roosterwijzigingen binnen 72 uur van te voren, krijgen een toeslag van 90 euro. De rusttijd na een bereikbaarheidsdienst wordt uitgebreid van 6 naar 8 uur en bij een nachtdienst van 8 naar 14 uur. Ook worden de kosten voor inschrijving in (kwaliteits)registers en de daarbij horende opleidingskosten vergoed. Er wordt verder een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) ingevoerd, waarbij nog te benoemen groepen werknemers de mogelijkheid krijgen om drie jaar vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen te gaan.


Benieuwd naar de overige afspraken en de precies salarisverhogingen? Bekijk het akkoord hieronder.