Leden CNV wijzen voorstel NFU massaal af

Onvoldoende, onrechtvaardig en krenkend. Kernwoorden in de massale afwijzing van het eindbond voor een nieuwe cao UMC door leden van CNV Zorg & Welzijn. De bond doet mee aan de acties voor een eerlijke cao

Al snel na het begin van de ledenraadpleging die tot gisteren duurde, bleek dat voor een overgrote meerderheid van de leden, 85 procent, het eindbod van de NFU volstrekt onacceptabel is. De werkgeversorganisatie van de universitair medische centra biedt de werknemers een loonsverhoging van 1 procent, plus een kleine eenmalige uitkering. Voor een cao van drie jaar compenseert dat niet eens de inflatie. De werknemers in de UMC's gaan er met dit eindbod in de komende drie jaar in inkomen op achteruit. Dat is onrechtvaardig omdat alleen de groep professionals met direct patiëntgebonden taken in de schalen 7 tot en met 10 een loonsverhoging van 3,5 procent en een hogere eenmalige uitkering krijgt. CNV Zorg & Welzijn wil die aanpassing toevoegen aan een loonsverhoging voor alle medewerkers. Nu voelt het personeel in de salarisschalen 1 tot en met schaal 6 zich, ondanks hun grote inspanning, niet gewaardeerd.

Actie op 28 september

De NFU heeft inmiddels een akkoord gesloten met werknemersvereniging NU’91. CNV Zorg & Welzijn heeft samen met andere bonden afwijzend op dit akkoord gereageerd en doet mee aan de komende acties.

Op 28 september zullen in bijna alle UMC’s zondagsdiensten worden gedraaid en worden er activiteiten georganiseerd om de onvrede van de werknemers met het akkoord duidelijk te maken.

Wie dat wil kan zich nog steeds aansluiten bij de actievoerders om op die dag ook hun stem te laten horen en de NFU te bewegen om een eerlijke cao voor alle werknemers af te sluiten. Neem contact op met a.mellema@cnv.nl.