Al het nieuws

Onderhandelingen nieuwe Cao Ziekenhuizen komt op gang

Onderhandelingen over de nieuwe Cao Ziekenhuizen komt op gang. We hebben samen met de andere werknemersorganisaties een goed overleg gehad met NVZ. Werknemers in de sector wachten al sinds deze zomer op een nieuwe cao. Onderhandelaar Joost Veldt: ‘We zijn blij dat er eindelijk voortgang lijkt te zitten in de onderhandelingen.'

Werkgevers hebben duidelijk gemaakt binnen welke financiële ruimte zij denken. Onderdeel daarvan is het extra geld dat onlangs door de minister is toegezegd voor de verbetering van de salarissen. Verder hebben we verkend wat de belangrijkste onderwerpen moeten zijn in de nieuwe cao.

Naast salaris, willen wij, in samenwerking met de andere vakbonden, afspraken maken over:

  • ouderenbeleid
  • duurzame inzetbaarheid
  • goede werkprivebalans

Het gaat daarbij om afspraken die juist aansluiten bij de praktijk van professionals in de zorg. Rust brengen in roosters en een betere werkprivébalans. Op deze manier willen we collega’s behouden en ziekteverzuim terugdringen.

De onderhandelingen worden in oktober en november voortgezet.