Al het nieuws

Persoonlijk budget medewerkers UMC’s vervalt op 1 januari

Het budget dat werknemers van de academische ziekenhuizen kunnen inzetten voor hun persoonlijke ontwikkeling vervalt per 1 januari 2022. Na die datum kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op het geld. Gebruik ervan was door de uitbraak van de coronapandemie al met een jaar verlengd.

Tot en met 2018 bouwde elke UMC-medewerker ieder jaar een budget op voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en duurzame inzetbaarheid. In de Cao 2018-2020 is afgesproken dat dit budget per 1 januari 2019 zou worden omgezet in een structurele salarisverhoging van 0,92 procent (wat overigens niet gold voor academisch medisch specialisten, omdat hun persoonlijk budget in de vorige cao al was opgenomen in het budget functiegebonden kosten). In de cao werd opgenomen dat het personeel het opgebouwde budget van de vervallen regeling mocht besteden tot 1 januari 2021. Omdat er vanwege Covid-19 minder mogelijkheden zijn geweest het bedrag te gebruiken kwamen bonden en werkgever NFU overeen besteding hiervan met een jaar te verlengen tot 1 januari 2022. Een maatregel die ook geld voor de academisch medisch specialisten. Daarna kan er geen aanspraak meer op worden gemaakt. Restanten worden evenmin uitgekeerd.