Regeringsplannen gemiste kans voor zorg en welzijn

Oproep aan kabinet: maak sector weer gezond

De regering moet meer investeren in het zorgpersoneel dan tot nu toe in de kabinetsplannen staat. Een gemiste kans, waarvan we hopen dat de begrotingsbehandeling nog verbetering gaat brengen.

Verder vraagt CNV Zorg & Welzijn aandacht voor de volgende punten:
- De OVA-ruimte (de Overheidsbijdrage in Arbeidskostenontwikkeling) zit nog ver onder de 4% en is daarmee nog steeds niet voldoende om de 9% achterstand op de marktsector in te lopen. Daar komt dan nog eens de inflatie van 12% overheen. Mensen die werken in de zorg zijn onmisbaar en verdienen een fatsoenlijk salaris.

- Werknemers komen in financiële nood, in persoonlijke nood en lijden onder de werkdruk.
Inzetten op vernieuwing is nodig, maar gaat niet alle problemen oplossen. Bovendien moet innovatie ook mogelijk worden gemaakt en lopen de kosten altijd vooruit op dat wat het oplevert. Medewerkers hebben de tijd nodig om met deze veranderingen om te kunnen gaan en onder de knie te krijgen. Er moet dus geld vrijkomen voor ontwikkeltijd en om de salarissen markconform te maken zodat personeel behouden blijft voor zorg en welzijn.

- Een integraal zorgakkoord is op zich een leuk idee, maar daar moeten wel alle betrokken partijen in gehoord worden. Vakbonden zijn bijvoorbeeld niet betrokken geweest, terwijl het de werknemers zijn die dit akkoord moeten gaan uitvoeren.

- Als een vaste baan weer de norm moet worden (en flexibilisering wordt tegengegaan), dan is het wel nodig dat het aantrekkelijk is om een vaste aanstelling te hebben. Dit sluit aan bij het pleidooi van CNV Zorg & Welzijn om banen in de sector aantrekkelijk te maken.

CNV voert in deze weken de campagne Hoe houd jij het vol, met als belangrijkste boodschap: de publieke sectoren zijn niet vanzelfsprekend, maar worden door mensen gemaakt. Deze werkenden hebben het zwaar. We roepen de regering dan ook op om stevig in de publieke sectoren te investeren. Dus ook in een gezonde sector zorg en welzijn.