Al het nieuws

Tweede onderhandelingsronde cao Ziekenhuizen

Deze week hebben CNV Zorg & Welzijn en de andere bonden weer gesproken met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over een nieuwe cao voor de sector. Op de agenda stonden roosters en werktijden, duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken.

Roosters en werktijden

In de afgelopen periode hebben cao-partijen een onderzoek laten doen naar flexibel werken in de sector. Dit onderzoek is door een van de onderzoekers toegelicht. De bevindingen sluiten goed aan op een aantal wensen die CNV heeft ingediend. We willen dat er meer rust ontstaat in de roosters en dat ook duidelijk is wanneer je niet werkt, zodat je nog een privéleven overhoudt. We moeten dus kritisch kijken naar de jaarurensystematiek en betere afspraken over vrije tijd.

Het is duidelijk dat betere afspraken over roosters en werktijden ook een belangrijke factor zijn om collega’s te kunnen behouden.


Duurzame inzetbaarheid, Generatiebeleid en eerder stoppen met werken

Bij deze thema’s gaat het natuurlijk over de werknemers in de laatste fase van hun loopbaan, maar ook zeker over andere leeftijdsgroepen. Zo willen we dat jonge collega’s een makkelijkere start kunnen maken en dat er meer ruimte komt voor opleiding en ontwikkeling en om werk en privé met elkaar in balans te houden.

CNV wil gebruikmaken van de mogelijkheden die het pensioenakkoord biedt: een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken en gebruik te maken van de mogelijkheden om meer uren te sparen. Die kun je inzetten tijdens je loopbaan of aan het eind. Daarnaast willen we dat het Generatiebeleid (ook wel de 80-90-100 regeling genoemd) nu in alle ziekenhuizen beschikbaar komt. In het overleg van dinsdag 13 juli is met de werkgevers afgesproken dat we op deze onderwerpen verder gaan praten en onderzoeken of, en op welke wijze, die concreet kunnen worden uitgewerkt.

Waarderen is investeren

Bovenstaande onderwerpen maken deel uit van een breder palet aan punten die we in de nieuwe cao willen regelen. CNV Zorg & Welzijn en de andere bonden hebben eerder al hun wensen kenbaar gemaakt. Onze inzet vatten we samen onder de noemer: waarderen is investeren. Onder dat motto willen we o.a. afspraken over een structurele loonsverhoging, over duurzame inzetbaarheid voor alle generaties, over meer rust in de roosters en betere werk-privébalans.

De cao-onderhandelingen gaan na de zomer verder.